שמחה רבה - Ulpan-Or

‫אור‬-‫אולפן‬
‫חוברת לבתי ספר‬
‫ללימוד ותרגול העברית לקראת‬
‫חג הפסח‬
)‫(רמה בינונית‬
RD2
All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
‫תוכן עניינים‬
Contents
Instructions
3
Story: New Shoes for Pesach
4-8
Song: What a joy
9-11
Assignment: Quiz for Pesach
12
‫הוראות‬
‫ נעליים חדשות לפסח‬:‫סיפור‬
‫ שמחה רבה‬:‫שיר‬
‫ חידון לחג הפסח‬:‫משימה‬
Story: He is in Your Heart, My Son
13-17
‫ בני‬,‫ בלבך הוא‬:‫סיפור‬
Assignment: Who knows One?
18-19
?‫ אחד מי יודע‬:‫משימה‬
Song: Who Knows One?
20-22
?‫ אחד מי יודע‬:‫שיר‬
Did You Know?
23-24
?‫הידעת‬
Assignment: Puzzle
25
‫ פאזל‬:‫משימה‬
Story: The Blood Libel
26-31
‫ עלילת הדם‬:‫סיפור‬
Assignment: Building a Pyramid
32- 34
‫ בניית פירמידה‬:‫משימה‬
Story: Eliyahu the Prophet
35-39
‫ אליהו התשבי‬:‫סיפור‬
Song: What has Changed?
44-41
?‫ מה נשתנה‬:‫שיר‬
Different Assignments
42
‫משימות שונות‬
Did You Know?
43- 44
?‫הידעת‬
Assignment: Riddles in Rhymes
45-48
‫ חידות בחרוזים‬:‫משימה‬
Different Assignments
49-66
‫משימות שונות‬
-2RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
Dear teachers and students,
Please use the following instructions to make the most out of
your study experience:
1) Learn the vocabulary – listen to it several times while
(silently) reading the words.
2) Test yourselves by filling in the respective chart.
3) Listen to the story itself at least twice. Note: do not read
the story first, nor read it while listening; just listen!
4) Listen to the story once more, this time while reading it.
5) Then, answer the questions and do the suggested activity.
Enjoy and good luck!
Ulpan-Or wishes you and your families a happy Pesach 
,‫מורים ותלמידים יקרים‬
‫אנא עיקבו אחר ההוראות הבאות על מנת להפיק את המיטב מחווית‬
:‫הלימודים שלכם‬
‫לימדו את אוצר המילים – האזינו לו מספר פעמים תוך כדי קריאת‬
.‫המילים בשקט‬
.‫ביחנו את עצמכם ע"י מילוי הטבלה המתאימה‬
‫ אל תקראו את הסיפור‬:‫ שימו לב‬.‫האזינו לסיפור לפחות פעמיים‬
!‫או תוך כדי שאתם מאזינים לו; פשוט האזינו‬/‫לפני ו‬
‫ קיראו את הסיפור תוך כדי שאתם‬.‫האזינו לסיפור פעם נוספת‬
.‫מאזינים לו‬
.‫ ענו על השאלות ובצעו את הפעילות‬,‫לאחר מכן‬
)1
)2
)3
)4
)5
!‫לימודים מהנים ובהצלחה‬
 ‫אור מאחל לכם ולמשפחותיכם פסח שמח‬-‫אולפן‬
-3RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
CD: Track 1
‫נעליים חדשות לפסח‬
to buy, buys (m. sing.)
to renew, renew (m. pl.)
to look, looks,
looked (passive) (m. sing.)
dirty
dust
on weekdays
to become, becomes
poor
to stay as a guest, stayed as a guest (m.
sing.)
to invite, invited (pl.)
to give a sermon
to exchange, exchanged (m. sing.)
in honor of
to change, changes (f. sing.)
the soul
suddenly
glorious
even though
strong (f. pl.)
redemption
the messiah
to lead, will lead (m. pl.)
the chosen land
should
that way
desert
to fall
snakes
rocks, stones
to leave, we left
wandering
‫נעליים חדשות לפסח – אוצר מילים‬
)‫ קונה (פעל‬,‫לקנות‬
)‫ מחדשים (פיעל‬,‫לחדש‬
)‫ נראה (נפעל‬,‫להיראות‬
‫נראה‬
‫מלוכלך‬
‫אבק‬
‫בימות החול‬
)‫ הופך (פעל‬,‫להפוך‬
‫עני‬
)‫ התארח (התפעל‬,‫להתארח‬
)‫ הזמינו (הפעיל‬,‫להזמין‬
)‫לדרוש (פעל‬
)‫ החליף (הפעיל‬,‫להחליף‬
‫לכבוד‬
)‫ משנה (פיעל‬,‫לשנות‬
‫הנשמה‬
‫פתאום‬
‫מפוארים‬
‫אפילו‬
‫חזקות‬
‫גאולה‬
‫המשיח‬
)‫ יוביל (הפעיל‬,‫להוביל‬
‫ארץ הבחירה‬
‫צריך‬
‫ככה‬
‫מדבר‬
)‫ליפול )פעל‬
‫נחשים‬
‫אבנים‬
)‫ עזבנו (פעל‬,‫לעזוב‬
‫נודדים‬
-4RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
‫נעליים חדשות לפסח – מבחן אוצר מילים‬
desert
dirty
dust
even though
glorious
in honor of
on weekdays
poor
redemption
rocks, stones
should
snakes
strong (f. pl.)
suddenly
that way
the chosen land
the messiah
the soul
to become, becomes
to buy
to change, changes (f. sing.)
to exchange, exchanged (m. sing.)
to fall
to give a sermon
to invite, invited (pl.)
to lead, will lead (m. pl.)
to leave, we left
to look, looks,
looked (passive) (m. sing.)
to renew, renew (m. pl.)
to stay as a guest, stayed as a guest (m.
sing.)
wandering
-5RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
‫נעליים חדשות לפסח‬
‫‪CD: Track 2‬‬
‫אבא לא היה קונה לנו בגדים חדשים לחג‪ .‬הוא היה אומר‪ :‬השבת והחג‬
‫מחדשים את האדם‪ .‬כל מי שנראה מלוכלך ומלא אבק בימות החול –‬
‫הופך יפה ונקי‪.‬‬
‫הוא סיפר לנו על רב עני וחכם שהתארח בעיר גדולה‪ .‬הזמינו אותו לדרוש‬
‫בבית הכנסת בשבת‪ ,‬אבל הוא הגיע בבגדים מלוכלכים וישנים‪ .‬כששאלו‬
‫אותו למה לא החליף בגדים לכבוד השבת‪ ,‬ענה‪" :‬השבת משנה הכל‪.‬‬
‫הנשמה גדלה‪ ,‬והבגד הופך יפה יותר"‪ .‬ובאמת כשדיבר נראה פתאום יפה‪,‬‬
‫גבוה ולובש בגדים מפוארים‪.‬‬
‫אבל אפילו שאבא לא קנה לנו בגדים לחג‪ ,‬תמיד היה קונה לנו נעליים‬
‫חדשות לפסח‪ .‬נעליים חזקות וטובות‪ .‬ולמה קנה נעליים ולא בגדים? כי‬
‫חג הפסח הוא חג הגאולה‪ .‬ואם יבוא המשיח ויוביל אותנו לארץ‬
‫הבחירה‪ ,‬צריך שיהיו לנו נעליים חזקות‪ .‬ככה נוכל ללכת במדבר ולא‬
‫ליפול‪.‬‬
‫אבא סיפר לנו גם שמשה נתן נעליים חדשות וחזקות לבני ישראל שיצאו‬
‫ממצרים‪ .‬ככה הם יכלו ללכת במדבר‪ ,‬שהיו בו נחשים ואבנים‪ .‬הנעליים‬
‫האלה נשארו חדשות ארבעים שנה‪.‬‬
‫אבא אומר גם שמאז שעזבנו את ישראל אנחנו נודדים מארץ לארץ‬
‫ומחכים לגאולה‪ .‬ובגלל זה‪ ,‬כשיגיע חג הגאולה אבא רוצה שיהיו לנו‬
‫נעליים חזקות וטובות‪.‬‬
‫‪-6‬‬‫!‪RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy‬‬
‫‪Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709‬‬
New Shoes for Pesach
Father didn’t used to buy us new clothes for the holiday. He
used to say: the Sabbath and the holiday renew man; everyone
who looks dirty and full of dust on weekdays – becomes
beautiful and clean.
He told us about a poor smart Rabbi that stayed as a guest in a
big city. They invited him to give a sermon at the synagogue on
Sabbath, but he arrived [dressed] in dirty old clothes. When they
asked him why he didn’t change [lit. exchange] his clothes in
honor of the Sabbath, he replied: “the Sabbath changes
everything. The soul grows, and the garment becomes nicer”.
And indeed, when he spoke, he suddenly looked nice, tall and
[as] wearing glorious clothes.
But even though father didn’t used to buy us clothes for the
holiday, he would always buy us new shoes for Pesach. Strong
good shoes. And why did he buy shoes and not clothes? Because
Pesach is the holiday of redemption. And if the messiah would
come and lead us to the chosen land, we should have strong
shoes. That way we would be able to walk in the desert and not
fall.
Father also told us that Moshe gave the People of Israel new
strong shoes when they exited Egypt. That way they were able
to walk in the desert, which had snakes and rocks in it. Those
shoes stayed new for forty years.
Father also says that ever since we left Israel, we have been
wandering from land to land, waiting for the redemption.
Therefore, when the holiday of redemption will arrive, father
wants us to have good strong shoes.
-7RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
New Shoes for Pesach – Questions and Suggested Activity
Questions for Discussion - translate the following questions and answer
them in Hebrew:
1) Is it true that ‘clothes make the man’?
2) Why is Pesach the holiday of redemption?
3) If you had to walk in the desert for a long period of time, what would
be the first thing you would take with you? Why?
4) Do you think that one person can change things around her/him?
Activity:
The teacher divides the class into two groups and asks them true/false
questions regarding the content of the story. For each correct answer, the
group gets to mark its sign on the board - in a ‘Tic Tac Toe’ game.
‫ לא נכון‬/‫ נכון‬.‫ בני ישראל הלכו במדבר שישים שנה‬
‫לא נכון‬/‫ נכון‬.‫ הרב הגיע לבית הכנסת בבגדים מלוכלכים וישנים‬
‫לא‬/‫ נכון‬.‫ אבא לפעמים קנה לילדים בגדים ולפעמים נעליים‬,‫ לכבוד פסח‬
‫נכון‬
‫לא נכון‬/‫ נכון‬.‫ משה נתן לבני ישראל מקלות חזקים‬
‫לא נכון‬/‫ נכון‬.‫ אבא אמר שהחג מחדש את האדם‬
‫לא נכון‬/‫ נכון‬.‫ הזמינו את הרב לבית הכנסת כדי ש יבדוק שאין חמץ‬
‫לא נכון‬/‫ נכון‬.‫ פסח הוא חג הקציר‬
.‫ הוא אמר שלא היה לו זמן‬,‫ כששאלו את הרב למה הוא לא החליף בגדים‬
‫לא נכון‬/‫נכון‬
‫לא‬/‫ נכון‬.‫ כל מה שנראה יפה ונקי ביום חול הופך למלוכלך ומלא אבק בשבת‬
‫נכון‬
‫לא נכון‬/‫ נכון‬.‫ הרב היה עני וחכם‬
‫לא נכון‬/‫ נכון‬.‫ במדבר יש אבנים אבל אין נחשים‬
-8RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
CD: Track 3
‫שמחה רבה‬
to sew, sew (imperative pl.)
pockets, my pockets
to fill, fill (imperative pl.)
nuts
difficult questions
to bring, she will bring
‫שמחה רבה – אוצר מילים‬
)‫ תפרו (פעל‬,‫לתפור‬
‫ כיסיי‬,‫כיסים‬
)‫ מילאו (פיעל‬,‫למלא‬
‫אגוזים‬
‫קושיות‬
)‫ תביא (הפעיל‬,‫להביא‬
-9RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
‫‪Click below to play video‬‬
‫‪Click below to listen‬‬
‫‪CD: Track 4‬‬
‫שמחה רבה‬
‫מילים‪ :‬יפה בלהה‬
‫לחן‪ :‬ידידיה אדמון‬
‫שמחה רבה‪ ,‬שמחה רבה ‪,‬‬
‫אביב הגיע‪ ,‬פסח בא !‬
‫שמחה רבה‪ ,‬שמחה רבה ‪,‬‬
‫אביב הגיע‪ ,‬פסח בא !‬
‫תפרו‪ ,‬תפרו‪ ,‬תפרו לי בגד עם כיסים ‪.‬‬
‫מילאו‪ ,‬מילאו‪ ,‬מילאו כיסיי באגוזים‪.‬‬
‫שמחה רבה ‪...‬‬
‫שאול אשאל‪ ,‬שאול אשאל ארבע קושיות‬
‫שתה אשתה‪ ,‬שתה אשתה ארבע כוסות ‪.‬‬
‫שמחה רבה ‪...‬‬
‫וכוס גדולה‪ ,‬וכוס גדולה אימי תביא‬
‫לאליה לאליהו הנביא ‪.‬‬
‫שמחה רבה‪...‬‬
‫‪-10‬‬‫!‪RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy‬‬
‫‪Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709‬‬
What a Joy
Lyrics: Yaffa Bilaha
Melody: Yedidya Admoon
What a joy, what a joy,
Spring arrived, Pesach came!
What a joy, what a joy,
Spring arrived, Pesach came!
Sew, sew, sew me a garment with pockets.
Fill, fill, fill my pockets with nuts.
What a joy…
I will ask, I will ask four questions
I will drink, I will drink four glasses.
What a joy…
And a large glass, and a large glass my mother will bring
To Eliya - prophet Eliyahu.
What a joy….
-11RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
‫משימה‪ :‬חידון לחג הפסח‬
‫‪Assignment: Quiz on Pesach‬‬
‫תשובה‬
‫שאלה‬
‫מה עושים בלילה שלפני ליל הסדר?‬
‫מי הם ארבעת הבנים בהגדה?‬
‫כמה כוסות שותים בליל הסדר?‬
‫מתי שורפים )‪ (put on fire‬את החמץ?‬
‫מה יש בקערת הסדר )‪?(The Seder plate‬‬
‫מה הייתה המכה השביעית מתוך עשר המכות?‬
‫איזו תפילה אומרים בסוף ליל הסדר?‬
‫"שניים‪ ,‬מי יודע? שניים ‪ -‬אני יודע! שני"‪...‬‬
‫אחרי קריעת ים סוף‪ ,‬משה‪ ,‬מרים ובני ישראל‬
‫שרו את‪...‬‬
‫מי האורח החשוב )‪ (important guest‬של ליל‬
‫הסדר?‬
‫‪Answer Cards – Match the Answers to the Questions‬‬
‫בבוקר‪ ,‬לפני‬
‫ביצה‪ ,‬זרוע ‪ ,‬מרור‪ ,‬מצה וחרוסת‬
‫ליל הסדר‬
‫לוחות‪-‬הברית‬
‫בדיקת – חמץ‬
‫חכם‪ ,‬רשע‪ ,‬תם‪ ,‬שאינו יודע לשאול‬
‫שירת – הים‬
‫אליהו הנביא‬
‫ארבע‬
‫ברד‬
‫הלל‬
‫‪-12‬‬‫!‪RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy‬‬
‫‪Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709‬‬
CD: Track 5
‫ בני‬,‫ בלבך הוא‬:‫סיפור‬
after…, after him
to explain, explain (m. sing.)
to listen, we listened
wine
bitter herb
celery
brine (salt water)
head of the table
to pour, we poured
to send, will send (m. sing.)
redemption
to be redeemed, redeemed (pl.)
to unite
widely
nobody
with sorrow
dear, darling
forehead, my forehead
bless you
heart, my hear, your (m. sing.)
heart
‫אוצר מילים‬
‫ אחריו‬,‫אחרי‬
)‫ מסביר (הפעיל‬,‫להסביר‬
)‫ הקשבנו (הפעיל‬,‫להקשיב‬
‫יין‬
‫מרור‬
‫כרפס‬
‫מי מלח‬
‫ראש השולחן‬
)‫ מזגנו (פעל‬,‫למזוג‬
)‫ ישלח (פעל‬,‫לשלוח‬
‫גאולה‬
)‫ נגאלו (נפעל‬,‫להיגאל‬
)‫לאחד (פיעל‬
‫לרווחה‬
‫אף אחד‬
‫בצער‬
‫היקר‬
‫ מצחי‬,‫מצח‬
‫אשריך‬
‫ לבך‬,‫ לבי‬,‫לב‬
-13RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
‫ בני – מבחן אוצר מילים‬,‫בליבך הוא‬
after…, after him
bitter herb
bless you
brine (salt water)
celery
dear, darling
forehead, my forehead
head of the table
heart, my hear, your (m. sing.)
heart
nobody
redemption
to be redeemed, redeemed (pl.)
to explain, explain (m. sing.)
to listen, we listened
to pour, we poured
to send, will send (m. sing.)
to unite
widely
wine
with sorrow
-14RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
‫סיפור‪ :‬בלבך הוא‪ ,‬בני‬
‫‪CD: Track 6‬‬
‫בליל הסדר ישבו בבית של סבא מוטל'ה כל הבנים והנכדים‪ .‬סבא קרא‬
‫את ההגדה וכולנו שרנו אחריו‪ .‬סבא היה מסביר לנו את ההגדה‪ ,‬וכולנו‬
‫הקשבנו לו‪ .‬שתינו ארבע כוסות יין‪ ,‬אכלנו מצות‪ ,‬מרור‪ ,‬כרפס וביצים‬
‫במי מלח‪ .‬אחרי האוכל היינו פותחים את הדלת‪ ,‬ואליהו הנביא היה נכנס‪.‬‬
‫סבא מוטל'ה היה רואה אותו‪ .‬אנחנו לא ראינו אותו‪ ,‬אבל הרגשנו‪.‬‬
‫סבא היה מושיב אותו בראש השולחן ומגיש לו את "כוס אליהו" שמזגנו‬
‫בשבילו‪ .‬איך אנחנו יודעים שאליהו הנביא יבוא לפני פסח? כי כתוב‪ ,‬שה'‬
‫ישלח את אליהו הנביא לפני יום הגאולה‪ .‬והרי חג הפסח הוא חג‬
‫הגאולה‪ ,‬שבו נגאלו בני ישראל ממצרים‪.‬‬
‫למה אליהו יבוא? כדי לאחד את כולם באהבת ה'‪ ,‬באהבת התורה‬
‫ובאהבת ישראל‪.‬‬
‫כשהגיע ליל הסדר כבר גדלתי קצת‪ .‬כשהיה צריך לפתוח את הדלת‬
‫לאליהו הנביא – רצתי לדלת ופתחתי אותה לרווחה‪ .‬אבל לא היה שם אף‬
‫אחד‪.‬‬
‫רצתי אל אבא ואמרתי לו בצער‪" :‬אבא‪ ,‬אליהו לא בא"‪.‬‬
‫"בני היקר‪ ,‬הוא היה שם ולא ראית אותו‪ ,‬הוא נכנס‪ .‬אני אומר לך שהוא‬
‫כאן"‪.‬‬
‫"אבל אני לא רואה‪ ,‬אבא‪ .‬אתה רואה?"‬
‫"כן‪ ,‬אני רואה אותו"‪.‬‬
‫"איפה הוא‪ ,‬אבא‪ ,‬איפה"? צעקתי‪.‬‬
‫"בלבי‪ ,‬בלבך‪ ,‬בלב כולנו"‪.‬‬
‫"בלב?" שאלתי "אתה רואה אותו בלב שלי?"‬
‫"כן"‪ ,‬אמר אבא ונישק את מצחי‪" ,‬אני רואה אותו‪ .‬אשריך‪ ,‬בני‪ ,‬שאליהו‬
‫הנביא בתוך לבך"‪.‬‬
‫‪-15‬‬‫!‪RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy‬‬
‫‪Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709‬‬
He is in Your Heart, My Son
On Seder night all the sons and grandchildren sat at grandpa Motale’s
house. Grandpa read us the Haggadah and we all sang after him. Grandpa
used to explain the Haggadah for us, and we all listened to him. We drank
four glasses of wine, ate Matzot, bitter herb, celery and eggs in brine.
After the meal we used to open the door, and prophet Eliyahu would
come in. Grandpa Motale would see him. We didn’t see him, but we felt
[him].
Grandpa used to sit him at the head of the table and serve him “Eliyahu’s
glass”, which we poured for him. How did we know that prophet Eliyahu
would come before Pesach? Because it is written that God will send
prophet Eliyahu before redemption day. And indeed, Pesach is the
holiday of redemption, in which the People of Israel were redeemed from
Egypt.
Why will Eliyahu come? In order to unite everyone in love for God, love
for the Torah and love for Israel.
When Seder night arrived, I’ve already grown up a bit. When one should
have opened the door for prophet Eliyahu – I [was the one that] ran to the
door and opened it widely. But nobody was there.
I ran to father and told him with sorrow: “father, Eliyahu didn’t come”.
“My dear son, he was there and you didn’t see him, he came in. I’m
telling you he is here”.
“But I don’t see [him], father. Do you?”
“Yes, I see him”.
“Where is he, father, where?” I shouted.
“In my heart, in your heart, in the heart of all of us”.
“In the heart?” I asked, “do you see him in my heart?”
“Yes”, said father and kissed my forehead, “I see him. Bless you, my son,
for prophet Eliyahu is in your heart”.
-16RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
He is in Your Heart, My Son
Questions and Suggested Activity
Questions for Practicing the Vocabulary: translate the following
questions and answer them in Hebrew:
1) What do you usually do after school?
2) Explain why Jews celebrate Pesach.
3) Do you always listen to your parents? Give examples.
4) At your house, who usually sits at the head of the table?
Do you ever sit there?
5) Do you still send letters or only emails? What is more fun?
Activity:
The teacher selects a volunteer from the class. The volunteer has
to think to him/her self [in Hebrew we say: ‫ [לחשוב בלב‬about
something that has to do with Pesach (character, type of food,
place, and etc.). The rest of the class has to find out what the
volunteer is thinking about by asking him/her (a maximum of)
21 yes/no questions in Hebrew.
-17RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
Assignment: Who Knows One?
?‫ מי יודע‬- ‫ אחד‬:‫משימה‬
Instructions for the teacher:
 Divide the class into groups of 13 and photocopy the
(following) page, "Who Knows One?", so that each group
will have a copy.
 Cut out the cards (each13 separately). Each card is an
element from the song "Who Knows One?"
 Distribute the cards to each group (such that each student
has a card).
 Each group has to line up according to the right order of
the elements in the song (for example, the student that has
the card of "‫ "לוחות הברית‬has to stand before the student
who has the card of "‫)"אמהות‬.
 First group that lines up in the right order wins.
 Note: if there is a group with less than 13 students, they
should just line up according to the [non-complete] cards
that they have.
-18RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
‫אחד מי יודע? ?‪Who Knows One‬‬
‫אלוקים‬
‫לוחות הברית‬
‫אבות‬
‫אמהות‬
‫חומשי תורה‬
‫סדרי משנה‬
‫ימים בשבוע‬
‫ימי (ברית)‬
‫מילה‬
‫ירחי לידה‬
‫דבריא (דברות)‬
‫כוכביא‬
‫(כוכבים)‬
‫שבטיא‬
‫(שבטים)‬
‫מידיא (מידות)‬
‫‪-19‬‬‫!‪RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy‬‬
‫‪Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709‬‬
CD: Track 7
?‫ אחד מי יודע‬:‫שיר‬
stone tablets
days of the week
days of circumcision
Months (lit. moons) of birth
commandments
stars
tribes
principles of ethics
‫אוצר מילים‬
‫לוחות הברית‬
)‫ימי שבתא (ימי השבוע‬
‫ימי מילה‬
‫ירחי לידה‬
)‫דבריא (דברות‬
)‫כוכביא (כוכבים‬
)‫שבטיא (שבטים‬
)‫מידיא (מידות‬
-20RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy!
Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709
‫‪Click below to play video‬‬
‫שיר‪ :‬אחד מי יודע?‬
‫‪Click below to listen‬‬
‫‪CD: Track 8‬‬
‫אחד מי יודע ? אחד אני יודע ‪ :‬אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫שניים מי יודע ? שניים אני יודע ‪ :‬שני לוחות הברית ‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫שלושה מי יודע ? שלושה אני יודע ‪ :‬שלושה אבות‪,‬‬
‫שני לוחות הברית‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫ארבע מי יודע ? ארבע אני יודע ‪ :‬ארבע אימהות‪,‬‬
‫שלושה אבות‬
‫שני לוחות הברית‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫חמישה מי יודע ? חמישה אני יודע ‪ :‬חמישה חומשי תורה‪,‬‬
‫ארבע אימהות ‪,‬‬
‫שלושה אבות‪ ,‬שני לוחות הברית ‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫שישה מי יודע ? שישה אני יודע ‪ :‬שישה סידרי משנה‪,‬‬
‫חמישה חומשי תורה‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‬
‫שני לוחות הברית ‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫שבעה מי יודע ? שבעה אני יודע ‪ :‬שבעה ימי שבתא‪,‬‬
‫שישה סידרי מישנה ‪,‬‬
‫חמישה חומשי תורה‪ ,‬ארבע אימהות ‪,‬‬
‫שלושה אבות‪ ,‬שני לוחות הברית ‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫שמונה מי יודע ? שמונה אני יודע ‪ :‬שמונה ימי מילה‪,‬‬
‫שבעה ימי שבתא ‪,‬‬
‫שישה סידרי מישנה‪ ,‬חמישה חומשי תורה ‪,‬‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‬
‫שני לוחות הברית ‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫‪-21‬‬‫!‪RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy‬‬
‫‪Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709‬‬
‫תשעה מי יודע ? תשעה אני יודע ‪ :‬תשעה ירחי לידה‪,‬‬
‫שמונה ימי מילה ‪,‬‬
‫שבעה ימי שבתא‪ ,‬שישה סידרי מישנה ‪,‬‬
‫חמישה חומשי תורה‪ ,‬ארבע אימהות ‪,‬‬
‫שלושה אבות‪ ,‬שני לוחות הברית ‪.‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫עשרה מי יודע ? עשרה אני יודע ‪ :‬עשרה דיבריא‪,‬‬
‫תישעה ירחי לידה ‪,‬‬
‫שמונה ימי מילה‪ ,‬שבעה ימי שבתא ‪,‬‬
‫שישה סידרי מישנה‪ ,‬חמישה חומשי תורה ‪,‬‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‬
‫שני לוחות הברית ‪.‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫אחד עשר מי יודע ? אחד עשר אני יודע ‪ :‬אחד עשר כוכביא‪,‬‬
‫עשרה דיבריא ‪,‬‬
‫תשעה ירחי לידה‪ ,‬שמונה ימי מילה ‪,‬‬
‫שבעה ימי שבתא‪ ,‬שישה סידרי מישנה ‪,‬‬
‫חמישה חומשי תורה‪ ,‬ארבע אימהות ‪,‬‬
‫שלושה אבות‪ ,‬שני לוחות הברית ‪.‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫שנים עשר מי יודע ? שנים עשר אני יודע ‪ :‬שנים עשר שיבטיא‪,‬‬
‫אחד עשר כוכביא ‪,‬‬
‫עשרה דיבריא‪ ,‬תשעה ירחי לידה ‪,‬‬
‫שמונה ימי מילה‪ ,‬שבעה ימי שבתא ‪,‬‬
‫שישה סידרי משנה‪ ,‬חמישה חומשי תורה‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות ‪,‬‬
‫שני לוחות הברית ‪.‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ ‪.‬‬
‫שלושה עשר מי יודע ? שלושה עשר אני יודע ‪ :‬שלושה עשר מידיא‪,‬‬
‫שנים עשר שיבטיא ‪,‬‬
‫אחד עשר כוכביא‪ ,‬עשרה דיבריא ‪,‬‬
‫תשעה ירחי לידה‪ ,‬שמונה ימי מילה ‪,‬‬
‫שבעה ימי שבתא‪ ,‬שישה סידרי מישנה ‪,‬‬
‫חמישה חומשי תורה‪ ,‬ארבע אימהות ‪,‬‬
‫‪-22‬‬‫!‪RD2 All rights reserved to Ulpan-Or (www.ulpanor.com) Do Not Copy‬‬
‫‪Jerusalem: 02-561-1132 Tel Aviv: 03-566-1493 New York 1-646-393-4709‬‬