ברשת חורים - דנה אבירם

‫עמוד ‪1‬‬
‫‪yJu‬‬
‫‪11111111‬‬
‫ילדים‬
‫שי‬
‫ברשת‬
‫חורים‬
‫כמו‬
‫ברעות‬
‫יותר‬
‫בכל‬
‫רעות‪ ,‬גם‬
‫האינטרנט יעו‬
‫חורים‬
‫מעואפעור‬
‫לסתום‪.‬‬
‫הספר‬
‫פייסבוקס יעזור‬
‫לכם לקייםדיאלוג‬
‫מוצלח עםהגולעוים‬
‫הצעירים ולחנך‬
‫לזהירות‬
‫לפני‬
‫די מעודכן בכל‬
‫ילדים ואינטרנט‪ .‬הייתי‬
‫כמה חודשים‬
‫‪^/‬‬
‫מה‬
‫בשמו‬
‫אבל‬
‫סוגר‪,‬‬
‫יש עור‬
‫אשראי‬
‫איזה‬
‫קריזה זה לדוש‪.‬‬
‫שעל כל‬
‫מאה‬
‫הסיבה שקוראיםלזה‬
‫המקשרים את הכול‬
‫של חורים‪ .‬מה הפלא‬
‫לפני‬
‫דנה‬
‫חבר‬
‫של‬
‫הבן‬
‫בין‬
‫שלי‬
‫האמיתי‪.‬‬
‫האמת‬
‫מחשוב בינוניות‬
‫אבירם‬
‫היה נדמה לי‬
‫שקשורלחיבור‬
‫שאני‬
‫בפייסבוק‪ ,‬הכרתי את הסיסמה שלו לאתר‪,‬‬
‫כמו גם את זו שלהאי־מייל שלו‪ .‬הסברתי‬
‫ברשת וגם בדקתי‬
‫לו לא מעט על התנהגות‬
‫מדי פעם את היסטוריית הגלישהשלו‪.‬אפילו‬
‫השם שלו כמה פעמים‪ ,‬אחרי‬
‫גיגלתי את‬
‫שחברים שלנו סיפרו לנו על כמה פורומים‬
‫לא מומלצים שבהם פרסם הבן שלהם דברים‬
‫היא‬
‫שאתה‬
‫פרצה‬
‫שנפתחות‪ .‬ייתכן שזו‬
‫רשת‪ ,‬כיוון שבין החוטים‬
‫יש‬
‫כמויות‬
‫שהאקרים‬
‫מכניסים‬
‫אדירות‬
‫עםיכולות‬
‫אתבעלי‬
‫כרטיסי‬
‫המקומייםלפאניקה‪.‬‬
‫מספר‬
‫צלר‬
‫חודשים הייתי‬
‫בעצם שער‬
‫שלכם‪.‬‬
‫הכניסה‬
‫זה כמובן‬
‫של‬
‫אנשים‬
‫מטריד יותר‬
‫בהרצאה‬
‫שדרך‬
‫הזה נכנסים אליכם אנשים לחדרהילדים‪,‬‬
‫וצופים בהם ישנים‪ ,‬משחקיםומתלבשים‪.‬‬
‫הדרך הכי פשוטהלהילחם בתוכנות כאלה‬
‫לואו־טק‪ :‬כל מה שצריך הוא לשים‬
‫היאלגמרי‬
‫פלסטר עלהמצלמה‪,‬‬
‫כי בינינו‪ ,‬רוב הזמן אף‬
‫אחד לא זקוקלה‪.‬‬
‫הדרך של חלק מההורים להילחם בעניין‬
‫השימוש ברשת‪.‬‬
‫הזה היא פשוט להגביל את‬
‫ב׳פייסבוקם'‪ ,‬הספר השני בסדרת׳גולשים׳‬
‫שכתבה דנה אבירם‪ ,‬ההורים של הגיבורה‬
‫אוסריםעליה לפתוחפרופיל ברשת החברתית‪.‬‬
‫למעשה‪ ,‬היאהילדה‬
‫לא‬
‫היחידה‬
‫בכיתה שעדיין‬
‫הצטרפה לרשת‪.‬‬
‫זו‬
‫כמובן‬
‫אפשרות‬
‫אחרי הכול‪ ,‬תלמידי‬
‫מתקבלת על‬
‫בית‬
‫שמחובריםלפייסבוק עושים‬
‫שבה‬
‫שונים לבית‬
‫השער‬
‫זיוף‬
‫סעיףהגיל‪ .‬אבל‬
‫בימים‬
‫הספר‬
‫הדעת‪,‬‬
‫היסודי‬
‫את זה תוך כדי‬
‫שבהם חלקגדול‬
‫החברתית מתבצעת באתר של‬
‫דיבר מומחה לאבטחת מחשבים‪ .‬באותו מפגש מהפעילות‬
‫צוקרברג‪ ,‬זו החלטה קצת משונה‪ .‬החלטה‬
‫הבנתי שביןהלחיצות שלהילדים באינטרנט‪,‬‬
‫הגיונית יותר היאלקייםדיאלוג מוצלח יותר‬
‫הם אוספים לא מעט תוכנות שעובדות ברקע‪.‬‬
‫אבירם‬
‫עם הגולשים הצעירים‪ ,‬והספר של‬
‫אחת מהן מסוגלתלהפעיל את המצלמה של‬
‫מאפשר התחלה שלדיאלוג כזה‪.‬‬
‫המחשבבלישיידלק בה סימן האור‪,‬ובלי שאף‬
‫׳פייםבוקוס׳ הוא ספר שילדים בגיל‬
‫שהמחשב‬
‫אחד יידע שהיא מצלמת‪ .‬וכך קורה‬
‫שלכם‪ ,‬זה עם המצלמה הקטנה‪,‬יכול להיות‬
‫המתאים יקראו בהנאה‪ .‬הבן הפרטי שלי עשה‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫את זה‬
‫את‬
‫הספר‬
‫קודם‬
‫בכמה שעות‪ ,‬ומיד‬
‫ביקש‬
‫זה‬
‫קורה‬
‫משלבת‬
‫היטב‬
‫הקודם‬
‫כל‬
‫כי‬
‫בסדרה‪.‬‬
‫אבירם‬
‫ברשת לבין מערכות‬
‫בין החיים‬
‫‪|£‬‬
‫יחסים‬
‫של גיל ההתבגרות‪,‬הכוללים מעמדות‬
‫חברתיים‪ ,‬ענייני‬
‫מחלוקות‬
‫מחמד‪,‬‬
‫בנים־בנות‬
‫וגם‬
‫כמה‬
‫פגי"‬
‫עם ההורים‪ ,‬נגיד סביב חיות‬
‫במקרה הזה כלבה העונה לשםנינג׳ה‪.‬‬
‫אבירם גם מצליחה להעמיד‬
‫מעניינת‪ ,‬שהיאג׳ינג׳יתלוחמנית עם חיבה‬
‫לכדורגל ואופי מרדני‪ .‬כך שלמרות שההורים‬
‫שלה אוסריםעליה לפתוח‬
‫פרופיל‪ ,‬היאעדיין‬
‫גיבורה‬
‫עושה‬
‫את זה‪,‬‬
‫כדי לגלות‬
‫בשמה דברים‬
‫אחת המורות‬
‫ומשפרת את מעמדה החברתי רק‬
‫שמישהו‬
‫פרץ‬
‫להלחשבון‬
‫ופרסם‬
‫שמסבכים אותה עם ההורים‪ ,‬עם‬
‫ועם מנהלת‬
‫בית הספר‪,‬‬
‫לעתים‬
‫אבירם‪,‬‬
‫יש‬
‫חריקות‬
‫בשפה‬
‫והיאיכולה להתחיל‬
‫של‬
‫משפט כמו״אוף‪,‬‬
‫ברשת‪ .‬כל זה יכול להיות‬
‫התנהגות‬
‫בסיס מוצלח לשיחה על‬
‫איזה קריזה עם הניצןהזאת‪...‬״‪ ,‬ולהמשיך‬
‫ו״לדוש״‪ .‬כך‬
‫אותו עם מילים כמו״לדון״‬
‫ועל העובדה שפגיעה‬
‫יוצא שכמהמהדיאלוגים לא נשמעיםלגמרי וירטואליבכלל‪.‬‬
‫מתאימיםלגיל הגיבורה‪ .‬אבל אם מנקים את‬
‫פייסבוקס‬
‫כלהעניינים האלה‪ ,‬מתקבל סיפור שעובד‪,‬‬
‫ובעיקר כזה שמצליחליצורעלילה שבוחנת‬
‫אבירם‬
‫דנה‬
‫את‬
‫הקשיים‬
‫החברתייםבעולם‬
‫האמיתי וגם‬
‫אגם נעורים‪ 287 ,‬עמ׳‬
‫ברשת‬
‫ברשת‬
‫היאעניין לא‬