ההחלטה יום הוא - הקיבוץ נכסי לשיוך זכות קבלת לשם הקובע היום

‫היום הקובע לשם קבלת זכות לשיוך נכסי הקיבוץ ‪ -‬הוא יום ההחלטה‬
‫ספטמבר ‪2011‬‬
‫חוזר מקצועי מספר ‪70/11‬‬
‫בית המשפט העליון )‪7966/08‬ע"א מענית נ‪ .‬רוכמן( פסק‪ ,‬כי היום הקובע לחברות בקיבוץ ‪ -‬לשם‬
‫קבלת זכות לשיוך נכסי הקיבוץ ‪ -‬הוא יום ההחלטה בפועל על השיוך‪ ,‬ולא יום שינוי התקנון‬
‫בקיבוץ‪.‬‬
‫העובדות‬
‫• ב קיבוץ ‪ ,‬נשוא התביעה ‪ ,‬הוחלט על שיוך ה דירות ואמצעי היצור ‪ .‬בהחלטות האסיפה‬
‫הכללית נקבע ‪ ,‬כי רק מי שהי ה חבר הקיבוץ ביום ההחלטות ) אמצעי היצור‬
‫בספטמבר ‪ 2002‬ושיוך הדירות באוגוסט ‪ - ( 2004‬זכאי לשיוך ‪.‬‬
‫•‬
‫כן נקבע‪ ,‬כי חלוקת הזכויות תהא לפי מפתח חלוקה‪ ,‬אשר יורכב משני חלקים שווים‪ :‬רכיב‬
‫קבוע של חברות )דהיינו‪ ,‬עצם היותו של החבר חבר קיבוץ במועד השיוך( ורכיב משתנה של‬
‫ותק‪ ,‬הנמדד לפי שנות החברות בקיבוץ‪.‬‬
‫•‬
‫בית המשפט המחוזי קיבל את טענת יורשי החברים‪ ,‬כי המועד הקובע לשתי החלטות השיוך‬
‫הוא יום שינוי התקנון ) פברואר ‪.(1999‬‬
‫•‬
‫בית המשפט המחוזי דחה את טענת יורשי החברים‪ ,‬לפיה בשל ההחלטה להפריט את אמצעי‬
‫היצור ודירות המגורים‪ ,‬הם זכאים ל"דמי עזיבה"‪ ,‬אשר לא שולמו להוריהם כיוון שנפטרו‪.‬‬
‫•‬
‫על החלטות אלו הוגש ערעור וערעור שכנגד‪.‬‬
‫הסוגיות במחלוקת‬
‫• מהו המועד הקובע לשיוך נכסי הקיבוץ ?‬
‫•‬
‫מהו מפתח הזכאות לשיוך?‬
‫•‬
‫הזכאות לדמי עזיבה ‪.‬‬
‫טענות הקיבוץ )המערער(‬
‫• המועד הקובע הוא יום קבלת החלט ו ת השיוך באסיפה הכללית ולא יום שינוי‬
‫התקנון‪.‬‬
‫•‬
‫בכך שמחצית ממפתח החלוקה מבוססת על רכיב ה ו ותק ‪ ,‬יש כדי להיטיב עם הדור‬
‫ה ו ותיק ‪.‬‬
‫•‬
‫אין לשלם דמי עזיבה בקיבוץ למי שנפטר ‪ .‬זוהי גם עמדת התנועה הקיבוצית‪ ,‬כעולה‬
‫מתצהיר מזכיר התנ ועה הקיבוצית ‪.‬‬
‫ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל ‪[email protected] -‬‬
‫לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו ‪www.brit.org.il‬‬
‫טענות היורשים )המשיבים(‬
‫• מפתח החלוקה מפלה ומקפח ‪ .‬על כן ‪ ,‬מתבקש בית המשפט לקבוע מפתח חלוקה‬
‫חדש ‪ ,‬לפיו יבוטל רכיב החברות ומנין שנות הו ו תק לא יוגבל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫• החלטות השיוך התקבלו בטרם התקנתן של תקנות שיוך הדירות ותקנות שיוך‬
‫אמצעי הייצור‪ 2‬ב שנת ‪ - 2005‬על כ ן‪ ,‬התקנות אינן חלות על החלטות אלו‪.‬‬
‫בעקבות מותם היו הוריהם זכאים לתשלום דמי עזיבה‪.‬‬
‫•‬
‫דיון‬
‫קביעת היום הקובע‬
‫• בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות האסיפה הכללית והתערבותו‬
‫מוגבלת למקרים חריגים‪.‬‬
‫•‬
‫כמו כן ‪ ,‬במקרה הנדון ‪ ,‬החלטות האסיפה הכללית ‪ ,‬לגבי המועד הקובע ‪ ,‬הת קבלו‬
‫ברוב עצום של חברי האסיפה הכללית ) ש יוך דירות ‪ , 94%‬שיוך הנכסים ‪( 98%‬‬
‫ועולות בקנה אחד עם ההסדרים השונים ‪.‬‬
‫•‬
‫בעקבות החלטה ‪ 751‬הוציא האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל את הוראה ‪53‬‬
‫שעניינה " הקיבוץ במבנה הארגוני החדש "‪ .‬בסעיף ‪ )7‬ה ( להוראה ‪ ,‬נקבע ‪ " :‬תוקף‬
‫הזכאות לחכירת יחידת מגורים קיימת יהיה תאריך החלטת האסיפה הכללית של‬
‫האגודה בדבר השינוי ‪ .‬זכות זו תהיה שמורה לצאצאים ‪ ,‬במקרה של פטירת החבר‪,‬‬
‫בין מועד ההחלטה לבין המועד שההחכרה תהיה ניתנת למימוש בפועל ‪." ...‬‬
‫•‬
‫יוער ‪ ,‬כי עתירה ‪ ,‬שהוגשה‪ 3‬לבית המשפט נ גד קביעת המועד הקובע על בסיס החלט ה‬
‫‪ , 751‬נדחתה על ידיו בנימוק ש " שינוי תנאי ההחלטה בהקשר למועד הקובע לעניין‬
‫הזכאות לשיוך ‪ ,‬משנה באורח רטרואקטיבי את הנחות המוצא‪ ,‬שעל יסודן קיבלו‬
‫הקיבוצים את ההחלטה לנקוט את תהליך השיוך " ‪.‬‬
‫•‬
‫כך גם נקבע ‪ ,‬הן לעניין שיוך הדירות והן לעניין שיוך אמצעי הייצור‪ ,‬בדוח ה ו וע דה‬
‫הציבורית בראשות פרופסור בן רפאל משנת ‪ , 2002‬שא ושר על ידי הממשלה‪.‬‬
‫•‬
‫בתקנות שיוך דירות נקבע‪ " :‬הזכאים לשיוך דירות הם החברים במועד קבלת ההחלטה על‬
‫שיוך הדירות או לאחריו"‪.‬‬
‫•‬
‫כמו כן ‪ ,‬בעיה נוספת העולה מקביעת מועד השיוך בשנת ‪ , 1999‬היא הבעייתיות‬
‫שהיא יוצרת לגבי המשך הליך השיוך – יתכן‪ ,‬שבקיבוץ יתקבלו החלטות נוספות‬
‫לגבי שיוכים נוספים ‪ -‬העמדת המועד הקובע באופן סטט י על פברואר ‪ 1999‬תיצור‬
‫בעייתיות כפולה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫תקנות האגודות השיתופיות )שיוך דירות בקיבוץ מתחדש(‪ ,‬תשס"ו‪.2005-‬‬
‫תקנות האגודות השיתופיות )שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש(‪ ,‬תשס"ו‪.2005-‬‬
‫על ידי עמותת דור לדור בקיבוצים )עמותה לקידום שיוך נכסים הוגן בקיבוצים(‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫•‬
‫ככל שירחק המועד בדבר החלטות השיוך הנוספות ‪ ,‬כך ירחק הקשר בין מי‬
‫שהיו חברי הקיבוץ בשנת ‪ 1999‬ואינם עוד חבריו או הלכו לעולמם ‪ -‬לבין‬
‫הקיבוץ ‪ ,‬וההחלטה לשייך את נכסי הקיבוץ גם להם ‪ -‬מבלי שאסיפת הקיבוץ‬
‫אישרה זאת ‪ -‬תהיה בלתי סבירה‪.‬‬
‫החלטת בית המשפט המחוזי משמעה ‪ ,‬כי כל מי שהצטרף ויצטרף לקיבוץ לאחר‬
‫פברואר ‪ 1999‬כלל אינו זכאי לזכויות בנכסי הקיבוץ ‪ .‬אין הצדקה לכך ‪ ,‬בו ו דאי‬
‫לא כאשר ההסדר מנוגד להחלטת האסיפה‪.‬‬
‫היות ותקנות השיוך נותנות תוקף להחלטות המינהל‪ ,‬שקדמו להן‪ ,‬ולהמלצות הוועדה‬
‫הציבורית ‪ -‬ניתן להחילן באופן רטרואקטיבי‪.‬‬
‫מפתח הזכאות לשיוך‬
‫• תקנון הקיבוץ אינו מעיד על התחשבות ברכיב הוותק‪ ,‬לעניין זכויות החברים המנויות בו‪ ,‬ועל‬
‫כן אינו תומך בטענת היורשים לפיה הקביעה ‪ -‬כי רכיב הוותק ישמש אך מחצית מחישוב‬
‫הזכאות ‪ -‬היא קביעה מפלה ומקפחת‪.‬‬
‫•‬
‫מפתח החלוקה שנקבע מתחשב בוותק של החברים מזה וברעיון השוויון בין חברי הקיבוץ‬
‫מזה‪ ,‬ולא הועלה טעם אמיתי להתערבות בחלוקה זו‪.‬‬
‫•‬
‫כמו כן‪ ,‬בתקנות שיוך הדירות ואמצעי היצור נקבע‪ ,‬כי השיוך יעשה "תוך התחשבות בוותק‬
‫החבר"‪ ,‬מבלי לציין את מידת ההתחשבות ‪ -‬כך שהסוגיה נותרה לשיקול דעת האסיפה‬
‫הכללית‪.‬‬
‫הזכות לדמי עזיבה‬
‫• היועץ המשפטי לממשלה ומזכיר התנועה הקיבוצית ופסיקה קודמת של בית המשפט המחוזי‬
‫תומכים בעמדת הקיבוץ‪ ,‬שקבעה‪ ,‬שכאשר נפטר חבר קיבוץ ‪ -‬יורשיו אינם מקבלים דמי‬
‫עזיבה ‪ -‬אשר משולמים רק לחבר שהחליט לעזוב‪.‬‬
‫•‬
‫אין בהוראות התקנון כדי ללמד על זכאות עזבונו של חבר הקיבוץ הנפטר לדמי עזיבה‪.‬‬
‫מבחינת ההוראות החוקיות‪ ,‬הרלבנטיות‪ ,‬הנוהג שהשתרש בקיבוץ והפסיקה‪ ,‬עולה כי אין‬
‫ליורשים זכות לדמי עזיבה‪.‬‬
‫•‬
‫כמו כן‪ ,‬נקבע כי אין לקשר את טענת הזכות לדמי עזיבה לטענות השיוך‪.‬‬
‫בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם‪ ,‬בטלפון‪03-6382845 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬