Dober dan, z vami sem Radovan Radetič, univ. dipl. soc.

Dober dan
Z vami sem
Radovan Radetič, univ. dipl. soc.
Primer dobre prakse CSD Moste
Polje pri obravnavi nasilja med
otroki in mladostniki
NASILJE IN AGRESIVNOST
Agresivnost in nasilje postajata ključna vprašanja
današnjega časa
NASILJE IN AGRESIVNOST
Ali družba resnično želi spremeniti
neustrezna vedenja otrok in mladostnikov
in s tem preprečiti medvrstniško nasilje,
ki so ga le –ti deležni ali ga povzročajo v
vsakodnevnem življenju?
NASILJE IN AGRESIVNOST
Nasilje na splošno lahko definiramo
kot
agresivno
vedenje
osebe
namenjeno povzročanju poškodbe ali
škode drugi osebi
NASILJE IN AGRESIVNOST
Ključna beseda, ki loči nasilje od
agresije je namen. Škoda ali
poškodba do katere pride po nesreči
ni nasilje
NASILJE IN AGRESIVNOST
Agresijo ločimo v zvezi z motivom
delovanja: ko je namen agresije doseči
posamezen
cilj
govorimo
o
instrumentalni agresiji. Npr. udarec v
trebuh otroka z namenom, da se mu
vzame
mobitel
je
dejanje
instrumentalne agresije
NASILJE IN AGRESIVNOST
Pri sovražni agresiji je motiv v prvi
vrsti poškodba otroka
Sovražna
agresija
veliko
ustreza pojmu nasilja
bolj
NASILJE IN AGRESIVNOST
Tretjo
vrsto
agresije
lahko
imenujemo impulzivna ali agresija
namenjena k iskanju dražljajev
NASILJE IN AGRESIVNOST
Otrok in mladostnik nima vedno želje
ali namena poškodovati drugo osebo.
Nasprotno,
večina
agresivnega
vedenja je impulzivnega značaja
NASILJE IN AGRESIVNOST
Nasilen otrok in mladostnik v procesu
iskanja intenzivnega čutnega dražljaja
nenehno hrepeni po nevarnih in
rizičnih situacijah
NASILJE IN AGRESIVNOST
Učno in vedenjsko zahtevni otroci, predvsem
otroci z ADHD ( motnja pozornosti in
impulzivnosti) pogosto sodijo v to skupino
otrok
NASILJE IN AGRESIVNOST
V času odraščanja se pri teh otrocih še
bolj pa pri mladostnikih številna
nasilna dejanja zgodijo pod vplivom
droge ali alkohola
NASILJE IN AGRESIVNOST
Na CSD Moste Polje se zavedamo,
da je mobilizacija širše laične in
strokovne javnosti k razumevanju
govorice nasilja posledica povečane
splošne družbene občutljivosti do
pojava in na drugi strani
zmanjševanja stopnje družbene
tolerance do nasilja nasploh
NASILJE IN AGRESIVNOST
K tezam o bolj nevzgojenim, nasilnim
in odklonskim otrokom in
mladostnikom pomembno prispevajo
tudi mediji skozi iskanje in z objavami
škandaloznih in senzacionalnih
prispevkov
NASILJE IN AGRESIVNOST
Podpirajo jih tudi prepričanja o
»nepopolnih« družinah, ki
producirajo kriminalne in nasilne
otroke in mladostnike
NASILJE IN AGRESIVNOST
Splošno mnenje strokovnjakov je, da
je vedenje spremenljivo in prilagodljivo,
ter da razvojni procesi silijo otroka k
spremembam, s katerimi prispeva
bodisi k reševanju bodisi k
pospeševanju svojih težav
NASILJE IN AGRESIVNOST
Kot svoj prispevek k razumevanju
vedenja otrok in mladostnikov in
preprečevanju nasilja, sem na CSD
Moste Polje razvil SASV model za delo z
družinami, otroci, starši ter z
inštitucijami s katerimi sodelujem
NASILJE IN AGRESIVNOST
Model navaja vedenja, ki so
medsebojno povezana, dejavnike, ki
povzročajo pozitivno vedenjsko
spremembo, in povezavo med
družbenim okoljem ter konceptom
otrokove samopodobe
NASILJE IN AGRESIVNOST
NASILJE IN AGRESIVNOST
NASILJE IN AGRESIVNOST
Oblike socialnega vedenja, kot so
NAPAD, KRIVDA, NADZOR, ZAŠČITA,
DEJAVNA LJUBEZEN, POTRDITEV,
OSVOBAJANJE IN ZANEMARJANJE, ki
sestavljajo SASV model lahko
metaforično primerjamo s
solmizacijskimi znaki v glasbi: do, re,
mi, fa, so, la, ti, do. Z njimi lahko
sestavimo pesem za vsako oseb
STRUKTURNA ANALIZA SOCIALNEGA VEDENJA – SASV MODEL
OBČUDOJOČI STARŠI
brezčutni otroci
IGNORANCA
zapiranje
OSVOBAJANJE
ločevanje
POTRDITEV
odpiranje
SOVRAŠTVO/NAPAD
umik
LJUBEZEN
vračanje ljubezni
ZAŠČITA
zaupanje
KRIVDA
užaljenost
NADZOR
podrejenost
nevidni otroci
Prirejeno po L.S. Benjamin
e.mail: [email protected]
041 483 984