Argumentationsteknik for advokater (PDF)

KURSUS
e n e fo r a
dv
Kurset op
ate
fyl
k rav
ok
r
de
r nes obl igat
7 LEK
TION
ER
isk
se
or
ee
f te ruddann
el
ARGUMENTATIONSTEKNIK
FOR ADVOKATER
større gennemslagskraft - øget accept - mere indflydelse
SAK-SEMINARER.DK
En del af Seminarer.dk
Ønsker du at kvalificere og målrette dine mundtlige præsentationer, så de opleves
endnu mere skarpe og præcise? Fremlægger du sager og budskaber på møder,
hvor udfaldet afhænger af dit valg af argumenter og ikke mindst af, hvordan du
serverer dem? Oplever du at skulle forklare ny lovgivning til klienter eller kollegaer? Holder du oplæg for bestyrelser? Bruger du gå-hjem-arrangementer i din
markedsføring?
Som advokat befinder du dig dagligt i situationer, hvor du skal udrede kompliceret lovstof
og forklare løsninger på juridiske problemer. Det er her uhyre afgørende, at din modtager
forstår, hvad du siger, og ikke mindst gør, som du anbefaler!
Med en skærpet bevidsthed om retoriske virkemidler og professionel indsigt i juridisk argumentationsteknik øger du mulighederne for forståelse, accept og handling - både i klientrådgivningen, i retssalen og til administratormøder. Det sætter dette kursus fokus på.
KURSETS INDHOLD
Med en gennemgående case som ramme for dagen veksler vi mellem relevant retorisk
teori, videoklip og eksempler. Tips og erfaringer bliver præsenteret og brugt i en række
øvelser, så du får afprøvet de retoriske redskaber. Du får feedback og indsigt i, hvordan du
kan udvikle dine styrker og indkredse dine potentialer.
UDBYTTE
•
•
•
•
•
•
Bliv i klientrådgivningen endnu bedre til helt præcist at formulere problemstillinger og
overbevisende argumentere for en bestemt løsning
Øget gennemslagskraft i din sagsfremstilling på møder og i retten
Mere indflydelse i bestyrelseslokalet
Spar tid og effektivisér din forberedelse i sagssammenhænge - oven i købet med et
endnu skarpere resultat
Bliv bevidst om retoriske værktøjer, så dine argumenter sidder fast hos modtageren
Øget troværdighed i mundtlige situationer
Desuden udleveres bogen “Retorik i jura”
Efter kurset består din retoriske værktøjskasse af:
•
•
•
•
•
Appelformer – tre veje til overbevisning
Stasislæren – find ud af hvor sagen og dine argumenter står
Den retoriske pentagon - et værktøj til at analysere kommunikationssituationen
Retoriske virkemidler til at skabe opmærksomhed og gøre fremstillingen levende og
let at huske
Personlig fremtræden – brug af krop og stemme i praksis
UNDERVISER
Christian Larsen er specialiseret i retorik indenfor jura og rådgiver professionelt advokater og jurister i kunsten at præsentere paragraffer overbevisende og levende.
Han er cand.mag. i retorik og HD (ØP) og står bag bogen “Retorik i jura”. Han har en omfattende undervisningserfaring inden for den juridisk-retoriske verden og har som rådgivende retoriker i virksomheden Rhetor mange års erfaring i at formidle overbevisningens
kunst til advokater og jurister - bl.a. for Bech-Bruun og Forum Advokater.
TID OG STED
Den 6. juni 2012 på Scandic Bygholm Park, Horsens
Fra kl. 9.00 - 16.00
TILMELDING
Via www.sak-seminarer.dk eller på telefon 66 15 90 43
PRIS OG RABAT
Pris pr. deltager er kr. 3.150,- der dækker materiale, morgenmad, frokost, inkl. én vand,
kaffe/te, samt andre forfriskninger dagen igennem. Med maillisterabat, jf. nedenfor, er pris
pr. deltager kr. 2.835,-. Priserne er ekskl. moms
Der gives 10 % personlig rabat (før moms) til deltagere, som senest på tilmeldingstidspunktet har tilmeldt sig SAK-maillisten. Skriv ´tilmeld maillisten´i emnefeltet i en e-mail og
send den til [email protected]
DELTAGERBEVIS
Der udstedes deltagerbevis på dagen, der opfylder reglerne for dokumentation for løbende
obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Kurset opfylder
kravene for advokaternes obligatoriske efteruddannelse og tæller 7 lektioner
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Eventuelle yderligere oplysninger kan indhentes hos specialkonsulent Søren Håkansson,
[email protected] eller på telefon 66 15 90 43
Seminarer.dk
ADVOKAT-KURSER
SAK - Seminarer.dk Advokat-Kurser er en del af virksomheden Seminarer.dk, der i snart
15 år har leveret højaktuelle seminarer, kurser, konferencer og uddannelser. Alle vore arrangementer forestås af anerkendte specialister, der med stor faglig ekspertise leverer et
indhold, der styrker den professionelle hverdag
Havnegade 90 · 5000 Odense C · Tlf 66 15 90 43 · Fax 66 15 96 49 · [email protected] · www.sak-seminarer.dk