Program 3 juni 2015 - Mötesplats Lycksele

Äntligen är det dags för Mötesplats Lycksele igen, i år med temat
Det gränslösa mötet. Mötesplats Lycksele bygger på tre koncept:
Framtidsdagen, Kompetensforum och Utvecklingsverkstäder.
I plenum får vi lyssna till inspirerande föreläsningar om innovationer,
hållbarhet och kompetensförsörjning. Parallellt med programmet i
Stora kongressalen pågår utvecklingsverkstäder där grupper i
gemensamma ansträngningar skapar förslag på de bolag och
produkter som världsmarknad kommer att efterfråga i framtiden.
Varmt välkommen till den stora kraftsamlingen
– varmt välkommen till Mötesplats Lycksele!
Välkommen
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten
12.50
Det här är Mötesplats Lycksele
Maria Olofsson, Uminova Innovation, årets moderator
13.00
Entreprenörskap för innovation och regional utveckling
Innovationer handlar om människor, inte om siffror och kolumner.
Men det finns både möjligheter och utmaningar för innovationsfrämjandet.
Björn O. Nilsson, vd, IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
13.25
Digitala lösningar – en mänsklig rättighet?
Om välfärdsbredband och hur digitaliseringen leder till ett rättvisare Västerbotten.
Eva-Marie Marklund, vd, AC-net
13.40
Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta
Linda Swirtun, Vinnova. Sveriges innovationsmyndighet för hållbar tillväxt.
13.50
Ambassadörsmedverkan
Mr Jaroslav Auxt, ambassadör Slovakien
Mrs Jana Hynková, ambassadör Tjeckien
Mrs Lilla Makkay, ambassadör Ungern
Mr Wieslaw Tarka, ambassadör Polen
14.00
Vem tjänar på mångfald?
Hur ökar vi den sociala inkludering så att alla individer känner sig som en
aktiv del av samhällssystemet? Social inkludering behövs och lönar sig.
Patricia Kempff, rikschef samhällsengagemang och folkbildning, Swedbank
14.20
Här kommer mångfald!
Är Västerbotten verkligen för alla? Hur blir vi bättre på att integrera utrikesfödda?
Zinat Pirzadeh, komiker och författare
14.45
Panelsamtal
Zinat Pirzadeh, Patricia Kempf
15.00
Fikapaus
15.30
Tal av civilminister Ardalan Shekarabi (S)
15.55
Alla pratar om cirkulär ekonomi
Vad är cirkulär ekonomi egentligen och vad kan vi göra i Västerbotten
för att få en tillvaro som är hållbar idag och imorgon?
Lena Friborg, energistrateg, Region Västerbotten
16.10
Miljödriven affärsutveckling i praktiken
Regionen har förutsättningar att utveckla satsningar på cleantech.
Det handlar om varor, tjänster, system och processer. I samverkan utvecklas
just nu en plattform för en regional satsning inom området Cleaner Growth.
Johan Vestberg, Uminova Innovation
16.25
Hållbar energi för hela Västerbotten
När man talar om cirkulär ekonomi. I Västerbotten ligger vi i framkant
när det kommer till hållbara energilösningar, cleantech och att arbeta
med smarta samhällen. Men än finns det mycket att göra.
Hans Kreisel, vd, Skellefteå kraft
16.45
Vad händer i utvecklingsverkstäderna?
16.50
Småföretagarbarometern
Premiärpresentation av Företagarnas rapport om sysselsättningsläget i regionen.
Patrik Nilsson, rikschef, Företagarna för Politik, Analys och Opinion
Torbjörn Halvardsson, regionchef, Företagarna Västerbotten
17.00
Sammanfattning av dagen
Robert Winroth (Mp), landstingsråd, Västerbottens läns landsting
Maria Olofsson, Uminova Innovation, årets moderator
17.10
Slut dagsprogrammet
Maria Olofsson
Björn O. Nilsson
Patricia Kempff
Ardalan Shekarabi
Program 3 juni 2015
Onsdag 3 juni
12.45
Innovationer
Kompetensförsörjning
Hållbarhet
Utvecklingsverkstäder
Kvällsprogram Onsdag 3 juni
18.30
19.00
19.20
19.30
19.40
19.50
20.05
20.10
20.20
20.30
22.00
Erik Bergkvist hälsar välkommen till gardenparty, Ansia camping
Middagen serveras
Region Västerbottens kulturstipendier
Västerbottens Idrottsförbund: Årets idrottsförening
Företagarna Västerbotten: Årets Företagare i Västerbotten
Ung Företagsamhet: Årets SURpris
Innovationsslussen: Årets innovationspris i vård och omsorg
Coompanion: Årets kooperativ i Västerbotten
Almi Nord: Årets utvecklingsstipendium och Årets framtida innovatör
Underhållning
Avslutning på kvällen
Kvällen fortsätter på Hotell Lappland och Ansia camping
08.30
Välkommen till dag två
Maria Olofsson, Uminova Innovation, årets moderator
08.35
Hur går det i utvecklingsverkstäderna?
08.40
Framtidens undervisning är här
Hur kan alla med tillgång till god uppkoppling få möjligheten att läsa
världsledande utbildningar från storuniversitet som Stanford, Harvard
och MIT? Svaret kallas MOOC, Massive Open Online Courses.
Martin A Wikström, IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien,
tidigare Tillväxtanalys
09.00
Utbildning i världsklass, var du vill och när du vill
I Arvidsjaur har man vågat satsa på Mooc, vilket har lett till spännande
möten mellan nyanlända och svenskar kring en gemensam faktor – design.
Anne Åberg, verksamhetschef Akademi Norr
Åsa Händel, utbildningssamordnare, Arvidsjaurs Lärcentrum
Zinat Pirzadeh
09.10
Empati och high tech
Framtiden är här och nu. Men hur ter den sig, och vilka effekter och hinder
uppstår? Hur påverkar till exempel digitaliseringen kompetensutvecklingen
inom vården? Är det bara positivt eller?
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier
09.50
Fikapaus
10.10
Att fylla världens bästa bredband med kompetens
I Västerbotten finns Europas, om inte världens, bästa bredband. Men nyttjar
vi den tillgången till fullo? Glesbygdsmedicinskt centrum har passat på att
fylla nätet med fortbildning av personal inom vård och omsorg.
Jonas Berggren, vd, SSG AB
Roland Gustafsson, sjuksköterska, glesbygdsmedicinskt centrum
10.30
Panel: Är bredband och digitalisering lösningen på de regionala utmaningarna?
Mats Berggren, vd, ume.net
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier
Eva-Marie Marklund, vd, AC-Net
10.45
Genusdriven produktutveckling
Camilla är civilingenjör med rötter i Volvo Personvagnar och kanske mest
känd för den världsberömda konceptbilen YCC, i folkmun kallad ”tjejbilen”.
Sedan dess driver hon företaget Ampersand, som arbetar med att skivar
världen på genus, ålder och etnicitet – tre stora grupper i samhället med
stor och växande köpkraft.
Camilla Palmertz, Ampersand
11.25
Presentation från grupperna i utvecklingsverkstäderna
12.00
Final utvecklingsverkstäderna
12.10
Tack för i år
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten
Lilly Bäcklund (S), kommunstyrelsens ordförande, Lycksele kommun
12.15
Lunch
Anne Åberg
Anders Ekholm
Lilly Bäcklund
Program 4 juni 2015
Torsdag 4 juni
Innovationer
Kompetensförsörjning
Hållbarhet
Utvecklingsverkstäder
Mötesplats Lycksele 2015 presenteras av
Partners
LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA
Mediapartners
Partners 2015
I samarbete med
Priser delas ut av
Innovationer
Kompetensförsörjning
Hållbarhet
Utvecklingsverkstäder
Mötesplats Lycksele är en del av Innovationsloopen.
Mötesplatsen syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra
dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet.
Syftet är att främja hållbar utveckling, förändra attityder,
skapa engagemang och sätta igång tankar, diskussioner
och samhandling mellan relevanta opinionsbildare.
Läs mer på: innovationsloopen.se
#vbtn15
Läs mer om varje talare och innehållet i föredragen på www.motesplatslycksele.se/program
Anmäl dig och läs mer på www.motesplatslycksele.se
Har du frågor om Mötesplats Lycksele?
Kontakta:
Carina Eriksson
Eventansvarig Region Västerbotten
[email protected]
070-535 57 05
Micaela Molin
Programansvarig för Mötesplats Lycksele
[email protected]
070-316 37 01
Mer information
Våra mötesplatser
Innovationer
Kompetensförsörjning
Hållbarhet
Utvecklingsverkstäder