Knjižica o KOPB bolezni

KOPB
Zbirka knjižic Za zdravje
Kronična obstruktivna
pljučna bolezen
2
KOPB
3 Kaj je KOPB?
8 Deset vprašanj
14Vprašalnik
Vprašalnik za odkrivanje in spremljanje kronične
obstruktivne pljučne bolezni – KOPB
16 Koristni nasveti
19 Bolnikova zgodba
Zbirka knjižic Za zdravje
»O morebitnih dodatnih vprašanjih
se posvetujete s svojim zdravnikom«
Urednik zbirke Srečko Meolic
Ilustracije Anton Buzeti Lektoriranje Mateja Kosi
Oblikovanje Modriš Tisk Flaksy
KOPB
V izobraževalne namene izdal GlaxoSmithKline
GSK d.o.o., Ljubljana, Cvetkova ulica 29, 1000 Ljubljana
T 01 28 02 500 www.gsk.si
datum priprave knjižice: februar 2014
datum naslednje revizije knjižice: februar 2015
SLO/CPD/0004/14
Kaj je KOPB?
Kronično obstruktivno
pljučno bolezen (KOPB)
označuje nepopravljiva in
napredujoča obstruktivna
motnja ventilacije.
asist. dr. Sabina Škrgat Kristan, dr. med., spec
Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
4
Bolezen je pogosta in
KOPB
propad nežnih pljučnih membran (emfizem)
najpogosteje prizadene kadilce.
in spremembe na nivoju pljučnega žilja.
Vsak kadilec, ki kašlja, še nima
Poveča se izločanje sluzi, zaradi česar ti bolniki
KOPB. Zboli okoli 20 % kadilcev. Za
večino dni izkašljujejo. Bolnik ima v pljučih zrak
KOPB sta značilna pospešen upad
»ujet« in ima moteno mehaniko dihanja. To
pljučne funkcije in prezgodnja smrt.
vodi v občutek težke sape, ki se še okrepi med
Značilne so spremembe dihalne poti,
telesnim naporom. Bolezen ima kroničen potek s
spremljajočimi akutnimi poslabšanji. Zaradi KOPB
umre letno v Sloveniji 500–600 oseb.
Obravnava bolnika s KOPB
vključuje rehabilitacijo, ki
vključuje program mišične
vadbe, prilagojen vsakemu
bolniku posebej.
Bolnik, ki ima kronično obstruktivno pljučno
bolezen, ima kronični bronhitis in težko
sapo. Nemalokrat ti bolniki kronični bronhitis
pripisujejo zgolj kajenju in glede tega ne obiščejo
svojega družinskega zdravnika. Težko sapo, ki se
sprva pojavlja med telesnim naporom, pripišejo
5
KOPB
pomanjkanju telesne pripravljenosti ali pa
celo staranju. Nemalokrat se torej zgodi, da
ostane bolezen neodkrita in nezdravljena.
podaljša, pretok zraka iz pljuč
je upočasnjen, več kot tretjine
zraka, ki je v pljučih, pa bolnik
sploh ne more izdahniti. Volumen
Postavitev diagnoze
izdihanega zraka v prvi sekundi
Pri obravnavi bolnika, za katerega sumimo, da
fosiranega izdiha je imenovan FEV1.
ima KOPB, zdravnik preveri, ali je:
• dolgoletni kadilec (kadi vsaj 10 let ali je bivši
kadilec),
• delal ali dela v masivni izpostavljenosti prahu
in kemikalijam (hlapi, dražljivci, dim),
• starejši od 40 let.
Za dokaz KOPB pa žal bolnikova zgodba, tudi če
smo še tako vešči iskanja te bolezni, ni dovolj.
Za postavitev diagnoze KOPB je potrebna samo
ena preiskava delovanja pljuč, ki se ji reče
spirometrija. Spirometrija je preiskava, ki je
stara več kot 150 let. Namenjena je meritvam
volumna zraka v pljučih, ki ga bolnik lahko
izdihne po predhodnem maksimalnem vdihu
– temu volumnu rečemo vitalna kapaciteta
(VC). Istočasno izmerimo tudi hitrost izdiha
zraka (hitrost praznjenja pljuč med forsiranim
izdihom), ki je pri KOPB zmanjšana. Izdih se
6
Zdravljenje bolnikov s
KOPB
KOPB
Ta zdravila se med seboj razlikujejo
po načinu in trajanju delovanja, zato jih
Osnovna zdravila pri zdravljenju
predpisujemo tudi v kombinacijah. Nekatera
KOPB so bronhodilatatorji. To so
od teh zdravil bolniki prejemajo redno vsak
zdravila, ki jih bolniki vdihujejo in
dan, druga pa prejemajo samo po potrebi ob
širijo dihalne poti.
težavah z dihanjem. Ta zdravila delujejo hitro in
tako bolniku olajšajo težave z dihanjem takrat,
ko so težave z dihanjem najizrazitejše. Pri tistih
bolnikih, ki imajo pljučno funkcijo okrnjeno za
več kot polovico in imajo pogosta poslabšanja
svoje bolezni, v terapijo predpisujemo tudi
protivnetna zdravila – glukokortikoide. Tudi ta
zdravila bolniki prejemajo v inhalacijski obliki,
kar pomeni, da jih vdihujejo. Izjemnega pomena
je, da bolniki zdravila prejemajo s predpisanim
protokolom.
Obravnava bolnika s KOPB vključuje
rehabilitacijo, ki vključuje program mišične
vadbe, prilagojen vsakemu bolniku posebej.
Bolniki imajo tudi poslabšanja svoje bolezni,
ki se kaže z oteženim dihanjem in izrazitejšim
izkašljevanjem. To se zgodi ob prebolevanju
virusne okužbe dihal ali na primer ob pljučnici. V
7
KOPB
tem primeru bolnike zdravimo z ustreznimi
antibiotiki, takrat bolnik pogosteje vdihuje
poleg kontroliranega zdravljenja
s kisikom potrebujejo podporo
zdravila za širjenje dihalnih poti. Pri bolnikih, ki
spontanemu dihanju preko obrazu
imajo pljučno funkcijo že pomembno zmanjšano,
tesnih mask. Temu strokovno rečemo
pride v takih primerih do pomanjkanja kisika v
neinvazivna mehanična ventilacija.
krvi. Take bolnike zdravimo v bolnišnici. Nekateri
Včasih je poslabšanje bolezni tako
hudo, da moramo bolnike zdraviti na
intenzivnem oddelku. Zaradi hude
okvare pljuč se v bolnikovi krvi hitro
kopiči ogljikov dioksid, zaradi česar
postane njegova zavest motena. Ti
bolniki so življenjsko ogroženi. V tem
primeru bolniku vstavimo v sapnik
posebno cevko in ga priključimo
na aparat za umetno predihavanje
pljuč – ventilator. Bolnik je na
intenzivnem oddelku takrat zdravljen
več dni, v tem času pa z usmerjenim
zdravljenjem poskušamo odpraviti
vzrok, ki je privedel do tako hudega
poslabšanja bolezni.
Desetvprašanj
Najpogostejša
vprašanja, s katerimi se
srečujejo bolniki s KOPB.
Enostavni odgovori za
pomoč.
Dušan Božič, dr. med., specialist interne medicine
9
Desetvprašanj
Nisem še slišal(a) za KOPB. Kaj je
KOPB?
Zakaj so ravno kadilci
tisti, ki imajo pogosteje
KOPB je kratica za kronično obstruktivno
KOPB?
pljučno bolezen. To je zelo pogosta kronična
Kajenje je najpomembnejši vzrok, da
bolezen pljuč, ki je celo četrti najpogostejši
se razvije KOPB, vendar pa vsi kadilci
vzrok smrtnosti v svetovnem merilu. Za KOPB je
ne razvijejo bolezni, kar govori za to,
značilno, da gre za znižan pretok zraka v pljuča
da so prisotni dodatni dejavniki, ki
in iz njih, ki se ga ne da popolnoma odpraviti.
opredeljujejo dovzetnost za bolezen
Zmanjšanje pretoka zraka je pri KOPB ponavadi
vsake osebe posebej.
napredujoče in ga spremlja nenormalen vnetni
odziv v pljučih na škodljive delce ali pline. KOPB
Ali obstajajo še drugi vzroki
se lahko prepreči in zdravi.
za nastanek KOPB?
Poleg glavnega vzroka, ki je kot
Kdaj pomislimo, da ima nekdo KOPB?
rečeno kajenje, obstajajo tudi
Za KOPB so značilni:
drugi vzroki, kot so izpostavljenost
• kašelj (trajni ali občasni),
onesnaženemu okolju na delovnem
• izkašljevanje sluzi,
mestu (dražeči plini, dim, pare),
• ponavljajoči bronhitisi,
onesnažen zrak v zaprtih prostorih,
• občutek pomanjkanja zraka, ki se z leti
kjer se kuri s fosilnimi gorivi.
stopnjuje in je hujši ob telesnih naporih in
okužbah dihal.
Katere preiskave moramo
opraviti, da se lahko ugotovi
Vse zgoraj navedene značilnosti KOPB
KOPB?
imajo večjo težo, če je oseba pri tem tudi
Za potrditev diagnoze KOPB je
kadilec(ka).
potrebno opraviti spirometrijsko
10
preiskavo, pri kateri
ugotovimo znižanje tako
Desetvprašanj
simptome bolezni pa se lahko z ustreznim
zdravljenjem uspešno obvladuje.
FEV1 (največji pretok zraka v prvi
sekundi izdiha) kot tudi znižano
Kako se zdravi KOPB?
razmerje med FEV1/FVC (razmerje
Prenehanje kajenja je najpomembnejši ukrep
med prej omenjenim FEV1 in
za zmanjšanje možnosti nastanka KOPB oz.
forsirano vitalno kapaciteto). Če
nadaljnjega poslabšanja KOPB. Pomembno
opravimo spirometrijsko preiskavo
je, da nismo izpostavljeni različnim škodljivim
z vdihovanjem zdravila, ki širi
bronhije, ne dosežemo normalnega
pretoka oz. prej omenjenega
razmerja. Če je potrebna dodatna
opredelitev KOPB, bolnik opravi
dodatne preiskave. Glede na
rezultate spirometrije razvrstimo
KOPB na več stopenj:
• I. stopnja (blaga KOPB)
• II. stopnja (zmerna KOPB)
• III. stopnja (huda KOPB)
• IV. stopnja (zelo huda KOPB)
Ali je KOPB ozdravljiva?
KOPB je kronična bolezen tako kot
visok krvni tlak ali sladkorna bolezen.
Kronične bolezni so neozdravljive,
11
Desetvprašanj
dejavnikom za nastanek KOPB na
delovnem mestu in v domačem okolju
bolniku glede odprave
simptomov in stranskih učinkov.
ter predvsem kajenju. Potrebno je dobro
Redna dolgotrajna terapija je
sodelovanje bolnika z zdravstvenim osebjem
učinkovitejša kot zdravljenje po
glede prenehanja kajenja, upoštevanja in
potrebi. Pomembno je, da bolniki
razumevanja navodil pri zdravljenju, izboljšanja
upoštevajo navodila glede rednega
ukrepanja pri poslabšanjih bolezni. Uspešno
zdravljenja oz. uporabe zdravil pri
je zdravljenje z zdravili, ki lahko nadzorujejo in
poslabšanjih. Pri vseh stopnjah KOPB
zmanjšajo simptome bolezni, zmanjšajo število
je potrebna redna aerobna fizična
in stopnjo poslabšanj ter izboljšajo počutje in
aktivnost, ki izboljša zmožnost
zmožnost opravljanja napora.
fizičnih naporov, zmanjša utrujenost
in občutek pomanjkanja zraka. Pri
Kakšna zdravila bom dobil(a) za
najtežjih oblikah KOPB le-te zdravimo
zdravljenje KOPB?
tudi s kisikom.
Glavna zdravila za zdravljenje KOPB so t. i.
bronhodilatatorji. To so zdravila, ki širijo sapnice
Ali je priporočljivo cepljenje
in jih uporabljamo predvsem kot zdravila, ki
proti gripi in pljučnici?
jih vdihujemo. Uporabljajo se lahko po potrebi
Cepljenje proti gripi je priporočljivo,
za odpravljanje občasnih poslabšanj in kot
ker zmanjša možnost poslabšanja
redna terapija preprečevanja ali zmanjšanja
in tudi smrtnosti pri KOPB.
trajnih simptomov KOPB. Druga vrsta zdravil
Pnevmokokno polisaharidno cepivo
so protivnetna zdravila, ki so ponavadi v
proti pljučnici je priporočeno za
kombinaciji s prej omenjenimi zdravili. Izbira
bolnike s KOPB, stare več kot 65 let,
med posameznimi vrstami zdravil je odvisna
oz. za bolnike, stare manj kot 65 let,
od stopnje bolezni ter učinka pri posameznem
s FEV1 manj kot 40 % norme.
12
Desetvprašanj
Kakšna je korist pri
rednem zdravljenju in
upoštevanju nasvetov?
Cilj obravnave bolnikov s KOPB je:
• lajšanje simptomov,
• preprečevanje napredovanja
bolezni,
• izboljšanje telesne zmogljivosti,
• izboljšanje kakovosti življenja,
• preprečevanje in zdravljenje
zapletov ter poslabšanj,
• zmanjšanje umrljivosti.
Kako vemo, da gre za
poslabšanje KOPB?
Poslabšanje KOPB se opazi kot
pojav ali povečanje oteženega
dihanja, kašelj postane močnejši,
količina izkašljane sluzi postane
ponavadi večja, izkašljana vsebina
sapnic) ali vdihavanje onesnaženega zraka, v
je bolj gnojna, zmanjša se fizična
tretjini primerov pa ne moremo opredeliti vzroka
zmogljivost. Najpogostejši vzrok
poslabšanja.
poslabšanja KOPB je infekcija
(bakterijsko ali virusno vnetje)
Poslabšanje KOPB zahteva spremembo rednega
spodnjih dihalnih poti (sapnika in
zdravljenja bolezni ali potrebo po dodatnem
13
Desetvprašanj
zdravljenju oz. zdravljenje v bolnišnici.
Starejši bolniki, tisti z nižjimi vrednostmi
pljučne funkcije, s slabšim splošnim zdravstvenim
funkciji potrebujejo ponavadi
nekaj tednov, da se vrnejo na
predhodno raven.
stanjem, sladkorno boleznijo, in bolniki, ki
potrebujejo intenzivno bolnišnično zdravljenje,
Lahko rečemo, da poslabšanje KOPB
imajo višje tveganje za smrtnost pri KOPB. Znaki
vpliva na kakovost življenja bolnika in
poslabšanja oz. znižane vrednosti pri pljučni
tudi na dolgoročni potek KOPB.
Vprašalnik
15
VprašalnikKOPB
Vprašalnik za odkrivanje in
spremljanje kronične obstruktivne
pljučne bolezni – KOPB
Zaporedna št. pacienta:
Starost
Kajenje Kadilec, kadi
Bivši kadilec, prenehal pred
Nekadilec.
Pasivni kadilec.
Nikoli.
Ali imate oz. ste kadarkoli imeli kakšno alergijo?
Ali jemljete zdravila za pljuča? DA
Spol M
Ž
let.
leti, pred tem kadil
Ali kdaj izkašljujete sluz (izpljunek) iz pljuč, če niste prehlajeni?
Kako pogosto ste zasopli?
NE Katera?
let po
cigaret / dan.
DA – belo / rumeno / prozorno
NE
Občasno ali pogosteje – v mirovanju, pri obremenitvi, ponoči.
DA
NE
Koristninasveti
asist. dr. Sabina Škrgat Kristan, dr. med., spec
Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
17
Koristninasveti
Kadilci, ki kašljajo in izkašljujejo ter
imajo težko sapo, naj gredo k svojemu
ventilacijo ali so bili zaradi
poslabšanja celo na intenzivnem
družinskemu zdravniku. Za opredelitev KOPB je
oddelku, so posebej ranljiva
potrebna spirometrija, zgolj klinični podatki ne
populacija bolnikov s KOPB. Pogosta
zadostujejo.
poslabšanja pospešijo naravni potek
izgube pljučne funkcije.
Prenehanje kajenja pri že
okvarjeni pljučni funkciji
je ključnega pomena za
preprečevanje nadaljnjega
prehitrega upada pljučne
funkcije in s tem prezgodnje
smrti.
Prav je, da je bolnik seznanjen, kako
se poslabšanje KOPB kaže in na
kaj mora biti pozoren. Predvsem
bolniki, ki imajo težke oblike bolezni
in trajno zdravljenje s kisikom na
domu, naj v primeru težke sape in
obilnejšega izkašljevanja ne odlašajo
z obiskom zdravnika. Otekanje obeh
spodnjih okončin v teh okoliščinah
Klinični dejavniki, ki napovedujejo možnost
je opozorilni znak popuščanja
težkega poslabšanja KOPB, so okrnjena pljučna
desnega dela srca. Pozorni naj bodo
funkcija za več kot 50 %, pridružene bolezni
tudi bolniki, ki vedo, da so imeli
(npr. bolezni srca), podatek o predhodnem
v preteklosti iz izpljunka izolirano
težkem poslabšanju bolezni ter podatek, da je
bakterijo, zaradi katere so prejemali
bolnikova bolezen napredovala do te mere, da
posebno antibiotično zdravljenje.
potrebuje trajno zdravljenje s kisikom na domu.
Tudi bolniki, ki so v času poslabšanja že imeli
Bolniki, ki doma že prejemajo kisik
podporo dihanja z neinvazivno mehanično
(trajno zdravljenje s kisikom na
18
Koristninasveti
domu), so v času poslabšanja
tekočega kisika) ne sme nekontrolirano
bolezni še posebno ranljivi. V
povečevati. Tak bolnik mora k zdravniku,
primeru hudo oteženega dihanja, ki
kjer se bo ocenilo, ali potrebuje bolnišnično
ne popušča po začetnem zdravljenju,
obravnavo ali ne. Bolnik potrebuje plinsko
se pretok kisika preko koncentratorja
analizo arterijske krvi za določitev stanja kisika in
ali prenosne enote (v primeru
ogljikovega dioksida v krvi.
Bolnikovazgodba
20
Krive so norice in
pljučnica
V mladosti sem bil aktiven športnik,
Bolnikovazgodba
mogel nadoknaditi zamujenega. Poleg tega
sem kot Ljubljančan „obdarjen še s čistim in
zdravim“ zrakom.
v ljubljanskem klubu sem igral
rokomet, s prijatelji košarko in
Z družino smo bili pogosto na Pokljuki in na
nogomet, rad in veliko sem smučal,
morju, saj sta imela oba otroka bronhialno
žogo pa sem sčasoma zamenjal za
astmo, zato sta bila dolgo časa tudi stalna gosta
kolo in hojo. V podjetju, v katerem
v zdravilišču v Kraljevici. Z menjavo klime smo
sem bil zaposlen, sem zadnjih dvajset
poskušali pripomoči k boljšemu poteku bolezni.
let opravljal eno od vodilnih funkcij
Prehodili smo vse dvatisočake v okolici Pokljuke,
najraje pa smo jo mahnili na Debelo peč, ki je
ena najlepših gora. A vzpenjanje na meni tako
Težave pa so bile
vedno hujše, zato
sem podvomil, da bi
bila zanje kriva le leta
in kakšen greh ali
bolezen iz mladosti.
ljube vrhove je postajalo vse težje. Dozdevalo
se mi je, da so vsakokrat bolj oddaljeni, da so se
od prejšnjega vzpona povišali za nekaj metrov.
Čedalje več moči sem porabil, da sem prišel do
cilja, sapa je bila vedno težja, vendar sem se
tolažil z ‚utrujenostjo materiala‘, saj so leta in
kakšna cigareta preveč naredile svoje.
in večinoma bil obsojen na sedenje
Težave pa so bile vedno hujše, zato sem
za računalnikom in volanom. Za
podvomil, da bi bila zanje kriva le leta in kakšen
fizične obremenitve med tednom
greh ali bolezen iz mladosti – kot šest ali sedem
ni bilo časa, med vikendi pa s
let star fantič sem namreč zbolel za tuberkulozo
kolesarjenjem in hojo tudi nisem
bronhijev in bil kar pet mesecev v bolnišnični in
21
Bolnikovazgodba
domači oskrbi. Pulmologinja dr. Aleševa
na Polikliniki v Ljubljani je kar nekaj časa
sovpadla s pljučnico. Od takrat
dalje sem dihal vedno težje.
preučevala moje izvide in po obširnih preiskavah
postavila končno diagnozo – hud emfizem z
Postajal sem depresiven, zapiral
astmatično komponento. Popolnoma neveden
sem se vase in pred seboj nisem
in šokiran sem odtaval domov. Edina popotnica
videl nobene svetle točke, od že
je bila obrazložitev, da je to posledica v srednjih
tako zasedenih zdravnikov pa
letih prebolele otroške bolezni – noric, ki je žal
nisem mogel pričakovati, da se
22
bodo z menoj ukvarjali še
kot psihoanalitiki. Na srečo
Bolnikovazgodba
zamenjal žogo za kolo in hojo, sem moral
sedaj to prilagoditi „višinski razliki“.
mi je prijatelj s KOPB svetoval, naj
se oglasim v Društvu pljučnih in
Od ugotovitve moje bolezni je minilo dobrih
alergijskih bolnikov Slovenije. Takrat
10 let in sapa je vedno „krajša“, kot radi
mu je predsedovala ustanoviteljica
rečemo. Prilagajati se moram svojim trenutnim
prim. Majda Ustar-Latkovič, dr. med.,
sposobnostim, tako na kolesu kot pri hoji,
spec. pulmolog, ki je tudi predavala
in ravnina mi pri normalnih hitrostih ne dela
v eni od šol za nove bolnike, v katero
nikakršnih problemov.
so me povabili. Izdatno se mi je
posvetila. Pojasnili so mi, kakšno
bolezen imam, poučili so me, kako
jo lahko nadzorujem, saj je zaustaviti
ni mogoče, in kako naj živim bolj
kakovostno življenje. Za vse nasvete,
dobro voljo in bodrenje sem ji še
vedno neizmerno hvaležen, kakor
tudi celotnemu društvu! Občutek,
da sem med sebi enakimi in da moja
bolezen ni nič drugačna kot bolezen
Postajal sem depresiven,
zapiral sem se vase in pred
seboj nisem videl nobene
svetle točke, od že tako
zasedenih zdravnikov pa
nisem mogel pričakovati, da
se bodo z menoj ukvarjali še
kot psihoanalitiki.
mojih društvenih sotrpinov, me je
pomirila in mi vrnila voljo do življenja.
Po nasvetih in celo „zahtevah“ moje
Moje življenje se je dejansko izredno
pulmologinje moram delati veliko na kondiciji
spremenilo. Če sem v srednjih letih
in „prepovedano“ mi je hujšanje. Moram
23
Bolnikovazgodba
No, to je mimo, v deželo je
prišla pomlad in zopet se veselim
življenja, druženja z vnuki (njim se
lahko še posvečam) in pa seveda
blagega morskega zraka, ob katerih
večina težav kar izgine!
Samo zrak, vzdrževanje kondicije
in vzdrževanje primerne teže res ni
vse, kar moram narediti za kvalitetno
življenje. Absolutno so na prvem
mestu zdravila, ki mi jih predpisuje
pulmologinja. Pri tem sem zelo
dosleden in moram se pohvaliti, da
v vsem času še nisem pozabil vzeti
predpisanih zdravil.
Vsekakor je tudi s težko in hudo
pljučno boleznijo ob pomoči in redni
uporabi zdravil lepo živeti. Sprijazniti
se moraš z boleznijo, ki te v življenju
priznati, da sem letos izredno težko čakal in
doleti, se temu prilagoditi in se
dočakal pomlad, saj so mi letošnji strupeni mraz,
veseliti vsakega dne posebej. Jaz to
ljubljanska megla in slab ljubljanski zrak delali kar
doživljam in uspeva mi!
precejšnje težave.
Mirko
»O morebitnih dodatnih vprašanjih
se posvetujete s svojim zdravnikom«