Bg Scanning Solution – för ett effektivt fakturaflöde

Bg Scanning Solution –
för ett effektivt fakturaflöde
Med Bg Scanning Solution tar du ett helhetsgrepp över det traditionella
fakturaflödet. Samtidigt får du en snabb, säker och kostnadsbesparande
lösning. Att skanna sina leverantörsfakturor är ett naturligt första steg
mot en komplett elektronisk lösning.
Manuell fakturahantering är en tidskrävande process,
från att sprätta kuvert till att arkivera. Att istället
hantera fakturorna elektroniskt bidrar till att minska
den manuella arbetstiden. Flera personer kan hantera
fakturan samtidigt och attestförfarandet blir snabbare
och enklare. Du vet precis var i organisationen fakturan finns och risken för försenade betalningar och
dröjsmålsräntor blir mindre.
Bg Scanning Solution effektiviserar din process
Genom att låta oss skanna dina fakturor har du möjlighet att effektivisera din process ytterligare. Bg Scanning Solution tar hand om hela det omfattande flödet
från kuvertöppning till inskanning, tolkning, verifiering
och överföring av data. Istället för att sköta fakturorna
manuellt skannas de och överförs som elektronisk
information till ditt system för elektronisk faktura­
hantering.
Bankgirot – ett tryggt och säkert val
Hos oss är dina fakturor i trygga händer. Med över 50
års erfarenhet av cash management är vi en trygg och
säker leverantör av skanninglösningar.
Tilläggstjänster
E-mail fakturor
Ger dina leverantörer möjlighet att sända fakturor
via e-post. Det ursprungliga e-postmeddelandet
och fakturabilden lagras i vårt elektroniska arkiv.
Elektroniskt återskick
Det material som inte skickas i fakturafilen,
till exempel påminnelser och krav, kan ni istället
få via e-post.
Leverantörsaktivering
I samband med att du ansluter företaget till
Bg Scanning Solution kan vi hjälpa till att informera
era leverantörer om ert byte av faktureringsadress.
Fördelar med Bg Scanning Solution
• Sparar tid genom att slippa
hantering av pappersfakturor
• Effektivare arbetsflöde med alla
fakturor i samma system
• Tryggt och säkert – vi har över 50 års
erfarenhet av cash management
• Konkurrenskraftig leveranskvalitet
med garanti
forts.
”Vi är lite besatta av trygghet och
effektivitet i vår bransch. För att bygga
trygghet hos kunderna måste man
också ha trygga leverantörer.”
Fakturaflödet med Bg Scanning Solution
Vi sorterar och öppnar era fakturakuvert. Fakturorna
skannas och arkiveras. Fakturainformationen tolkas
först maskinellt för att sedan verifieras manuellt. Vid
verifieringen kontrolleras de fält som vi kommit överens om. Filerna med den tolkade informationen levereras till er tillsammans med fakturabilderna. Originalfakturan arkiveras hos oss i tio år.
Pär Dahlström, applikationsansvarig
inom affärsområdet Ekonomiservice
på Grant Thornton som har använt
Bg Scanning Solution sedan 2004.
”Allt man behöver göra nu är ett
klick och sedan får vi upp fakturan
direkt på skärmen.”
Hillevi Mörtberg, ekonomichef på
SCA Skog och SCA Timber som har använt
Bg Scanning Solution sedan 2005.
Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet som ökar kundernas konkurrenskraft. Bankgirots verksamhet startade 1959 med betalningar i Bankgirosystemet och tillhörande tjänster. Med betalsystemet Betalningar i realtid erbjuder nu Bankgirot nya möjligheter för att
utveckla framtidens betalningar. Varje timme flödar betalningar mellan avsändare och mottagare, och varje dag ser vi till att mer än 50 miljarder kronor hamnar exakt där
de ska. Vi garanterar flödet. Välkommen till bankgirot.se för mer information.