Vedr.: Det tidligere Bøgild Teglværk, Lysbro

Silkeborg Kommune
Søvej 3
8600 Silkeborg
Plan og Byg - Marie Sølvgaard Bang
Silkeborg, den 18. november 2015
Vedr.: Det tidligere Bøgild Teglværk, Lysbro - Teglværksgrunden 2
Udgangspunktet for Borgermødet har været ændringerne i forbindelse med lokalplan 14-009. I dag er det
nordøstlige delområde IV, i lokalplan 12-007, udlagt til grønt område, med tilstødende delområde II, hvor
der er mulighed for at bygge i to etager.
Constructa ligger op til, at der i lokalplan 14-009 kan bygges tæt/lav boliger i et plan for at tilgodese
tilstødende naboer, så der ikke opstår indkigsgener, som ved lokalplan 12-007.
På borgermødet d. 16 november 2015, var der ønsker om at fjerne boligen længst mod nord, så det
grønne område bevares, dog med vendeplads der opføres med græsarmering så vendepladsen synes
grøn.
Det er hensigten at lave en passage gennem skrænten mod nord, så der i fremtiden opnår fri passage på
tværs af teglværksgrundende.
Eksisterende lokalplanskort 12-007
Fremsendt forslag til ny lokalplanskort
drøftet på borgermødet.
Ændring af forslag som kunne sikre
det grønne område, og dermed
i mødekomme ønsker udtrykket ved
borgermødet.
Med venlig hilsen
Lise K. Bliksted
Arkitekt
Constructa A/S
Snit af nyt oplæg til lokalplan 14-009, indtegnet med eksisterende forhold og
muligheder ift. lokalplan 12-007
www.constructa.dk
Silkeborg
Constructa A/S
CVR 2717 6372
Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
Horsens
Constructa Tegnestuen Østjylland A/S
CVR 36564121
Ove Jensens Alle 35
8700 Horsens
Tlf. 7561 3600
Bjerringbro
Constructa A/S
CVR 2717 6372
Tangevej 22
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 4855
Frederiksværk
Constructa A/S
CVR 2717 6372
K. A. Larssensgade 2A
3300 Frederiksværk
Tlf. 8681 7060