Delvis ophævelse af Lokalplan 64 – tidligere Birkerød Kommune

Delvis ophævelse af Lokalplan 64 – tidligere Birkerød Kommune
Lokalplan 64 – tidligere Birkerød Kommune - ophæves i forbindelse
med den endelige vedtagelse af Lokalplan 233, for så vidt angår
området for Lokalplan 233.
Lokalplan 233 for et område i Ebberød er vedtaget af Rudersdal
Kommunalbestyrelse den 28. januar 2015, samt offentliggjort og
gældende fra den 04. februar 2015.
Lokalplan 233 har Plan-ID 2963093.
Byplan
Byplan
Øverødvej 2
2840 Holte