BA Adaptiv læring

09.09.2015
Fabrikkmodellen for undervisning
• Egnet for å utdanne et stort antall elever:
• Samle elever på samme alder i klasser.
• Gi felles undervisning i klasserom med én lærer.
• Denne modellen har vært en formidabel suksess!
• I 1850 fikk under halvparten av elevene på landet undervisning.
• Nå gjennomfører over 70 % videregående opplæring.
Fabrikkmodellen for undervisning
Hvordan utvikles elevenes kompetanse?
• Egnet for å utdanne et stort antall elever:
• Omfattende oppgavebaserte intervjuer av elever
• Samle elever på samme alder i klasser.
• Gi felles undervisning i klasserom med én lærer.
for å 1) identifisere ulike kompetanser og
2) beskrive rekkefølgen elevene lærer disse i.
• Denne modellen har vært en formidabel suksess!
• I 1850 fikk under halvparten av elevene på landet undervisning.
• Nå gjennomfører over 70 % videregående opplæring.
• Men den er ikke optimal!
• Resultat:
• Bedre egnet til å sortere elever, enn til å gi god opplæring til alle.
• Selv om to elever har samme alder, har de ulik læring og ulike behov.
1. Kompetansene danner et komplekst nettverk, hvor
noen kompetanser er forutsetninger for andre.
2. Læring skjer i liten grad lineært.
3. Stort sett lærer elever svært ulikt.
Denvir & Brown (1986), Understanding of Number Concepts in Low Attaining 7-9
Year Olds.
Individuell tilpasning
Adaptiv læring
• Med papirutgaver har læreren få muligheter
• Algoritmebasert datasystem som tilpasser undervisningsmaterialet til
elevens behov – hele tiden.
• Alt har vært basert på enkeltmålinger
• for eksempel sporvalg, som har gitt dårlige resultater.
• Et adaptivt læringssystem bruker elevens input til å beskrive elevens
kompetanse og anbefale neste trinn i forløpet.
Grønn løype
Diagnostisk prøve før et
tema undervises.
Gul løype
• Læringsanalysen identifiserer mangler i kompetansen og kan forutsi
måloppnåelse.
• Systemet gir lærer rapporter for målrettet oppfølging av eleven(e).
Rød løype
1
09.09.2015
Kontinuerlig datastøttet tilpasning
• Adaptiv læring tar vare på alt av elevens arbeid.
• Og responderer umiddelbart
• Når en elev behersker et tema, blir eleven sendt videre.
• Om en elev sliter med et tema, vil programmet vite hvor den elevens svakhet
er tilknyttet de aktuelle kompetansene, og formidler så innhold som styrker
elevens forståelse av de kompetansene.
Basert på Multi
• Inneholder
• oppgaver og spill fra Multi Oppgavebok og Multi Nettoppgaver.
• undervisningsmateriell: videoer som forklarer, eksempler
• Basert på "Multi-pedagogikken"
• Felles syn på matematikk, læring og undervisning
• Følger Multis oppbygning i kapitler og år.
Kjernen: Kompetansestruktur
Multi Smart Øving: Eleven
• Elevene møter et materiale som vurderer eller underviser læringsmålene i
et kapittel.
Riktig svar
Læringsmål
4.1
Læringsmål
3.5
Mestring
Læringsmål
…
Grubliser
Læringsmål
4.2
Læringsmål
3.8
Læringsmål
3.2
For eleven
Blended learning
Adaptiv læring bør ikke være et selvstendig, fullverdig læremiddel
• I et adaptivt læringssystem blir alle oppgaver presentert digitalt. Det gir
mange muligheter, men også begrensninger (feks ikke konkreter).
• Basert på individuell tilpasning, at elevene arbeider alene. Legges lite til
rette for kommunikasjon og samarbeid.
• Best egnet til relativt korte oppgaver og raske svar, mindre egnet til
refleksjon og utforsking
Adaptiv
læring
Aktiviteter
Grunnbok
Klasseromsundervisning
Grubliser
Samarbeid
Kommunika
sjon
Lærerens
bok
2
09.09.2015
Fortsetter å gjøre de samme feilene?
Mangler forkunnskaper?
For læreren
Hvordan er elevenes fremdrift?
Hvordan går det med Hans?
Eleven
• Utfordringer og læremateriell som
kontinuerlig tilpasses elevens faglige utvikling
Læreren
• Kontinuerlig oversikt over elevenes
kompetanse og utvikling
• Mer tid til å gi målrettet oppfølging
3