Kalender Uge 5

Kalender
Uge 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-feb-16
DK
Land
Indikator/begivenhed
Periode
Enhed
09:00
DK
Betalingsbalance
Dec
Milliarder
Seneste
Konsensus
12
12
08:00
12:00
16:00
16:00
DE
US
Industriproduktion
NFIB
Jobåbninger
Engroslagre
Dec
Jan
Dec
Dec
%, m/m|å/å (SA|WDA)
Indeks
Tusinde
%, m/m
-0,3|0,1
95,2
5.431
-0,3
0,5|-0,5
94,5
08:45
09:00
10:00
10:00
10:00
10:30
16:00
19:30
20:00
FR
DK
NO
Industriproduktion
Forbrugerpriser
Forbrugerpriser
CPI-ATE
Industriproduktion
Industriproduktion
FED Yellen tale
FED Williams tale
Månedlig budgetrapport
Dec
Jan
Jan
Jan
Dec
Dec
%,
%,
%,
%,
%,
%,
-0,9|2,8
0,0|0,5
-0,4|2,3
-0,2|3,0
4,2
0,9
0,2|1,2
-0,4|0,6
0,1|2,5
-0,1|3,0
Jan
Milliarder
-14
10
08:00
09:30
09:30
14:30
14:30
16:00
SE
Registreret ledighed
Pengepolitisk møde
Gns. huspriser
Fortsatte anmodninger
Nye understøttelsesanmodninger
FED Yellen tale
Jan
%, m/m
4,2
Jan
29. jan
5. feb
Millioner
Tusinde
Tusinde
3
2.255
285
08:00
11:00
11:00
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00
DE
EUR
BNP, foreløbig
BNP, foreløbig
Industriproduktion
Detailsalg
Detailsalg, ekskl. biler
Industrilagre
Michigan, forbrugertillid, foreløbig
FED Dudley besvarer spørgsmål
4. kvt.
4. kvt.
Dec
Jan
Jan
Dec
Feb
%, k/k (SA)|å/å
%, k/k (SA)|å/å
%, m/m|å/å (SA|WDA)
%, m/m
%, m/m
%, m/m
Indeks
9-feb-16
-0,1
10-feb-16
IT
GB
US
US
US
m/m|å/å
m/m|å/å
m/m|å/å
m/m|å/å
å/å
å/å
1,0
11-feb-16
US
US
12-feb-16
Officielle
rentesatser
US
EUR
CET
Fed funds
Refi
Deposit
Marginal
Repo
ISBV
US
Aktuel
Ændret
Næste møde
0,50%
0,05%
-0,30%
0,30%
0,05%
-0,65%
16-dec-15
04-sep-13
16-mar-16
10-mar-16
20-jan-15
08-jan-16
Forventning
0,50%
0,05%
-0,45%
0,30%
0,05%
-0,65%
Officielle rentesatser
SE
NO
UK
CH
Repo
Repo
Deposit
Libor
0,3|1,7
0,3|1,6
-0,7|1,1
-0,1
-0,1
-0,2
92,0
Aktuel
Ændret
Næste møde
-0,35%
0,75%
0,50%
-0,75%
16-dec-15
24-sep-15
05-mar-09
15-jan-15
11-feb-16
17-mar-16
4-feb-16
17-mar-16
0,3|1,4
0,3|1,5
0,3|0,7
0,1
0,0
0,1
92,5
Forventning
-0,45%
0,50%
0,50%
-0,75%
DISCLOSURE
Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er en finansiel virksomhed,
der er under tilsyn af Finanstilsynet.
Materialer til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være
investeringsanalyser. Dette materiale indeholder ikke anbefalinger om værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, hvorfor
dette materiale ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse
investeringsanalyser. Materialet er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening.
DISCLAIMER
Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret
materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå.
Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet.
Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet
ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet.
Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig
indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativ. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en
pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som
følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være
opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt
materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i
nedadgående retning.
Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage
køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for
virksomheder, der er omtalt i materialet.
Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets.
Ansvarshavende redaktør: Vicedirektør John Madsen
Nykredit - Kalvebod Brygge 1-3 - 1780 København V - Tlf. 44 55 18 00 - Fax 44 55 10 01