ודצה דץ / יום הולדת יש למי

‫יש‬
‫למי‬
‫יום הולדת ‪/‬‬
‫דץ‬
‫למי‬
‫יש‬
‫יום הולדת‬
‫לי‬
‫לי‬
‫לי‬
‫למי‬
‫יש‬
‫יום הולדת‬
‫לי‬
‫לי‬
‫לי‬
‫יום הולדת‬
‫לגוף‬
‫יום הולדת‬
‫לפרצוף‬
‫יום הולדת‬
‫יום הולדת‬
‫שתיים‬
‫יום הולדת‬
‫יש לכל‬
‫כולי‬
‫לידיים‬
‫שתיים‬
‫לעיניים‬
‫כף נמחא‬
‫מחייכות‬
‫הן‬
‫בשמחה‬
‫ודצה‬
‫יום הולדת‬
‫שתיים‬
‫יום הולדת‬
‫לרגליים‬
‫שתיים‬
‫הך נרקע‬
‫ששולחות‬
‫לשפתיים‬
‫נשיקה‬
‫עוד‬
‫למי‬
‫יש‬
‫יום הולדת‬
‫לי‬
‫לי‬
‫לי‬
‫למי‬
‫יש‬
‫יום הולדת‬
‫לי‬
‫לי‬
‫לי‬
‫יום הולדת‬
‫לגוף‬
‫יום הולדת‬
‫לפרצוף‬
‫יום הולדת‬
‫יש לכל‬
‫כולי‬
‫יום הולדת‬
‫יום הולדת‬
‫יום הולדת‬
‫יום הולדת‬
‫לתלתל‬
‫יש‬
‫שעל‬
‫לזרת‬
‫המצח‬
‫ולבוהן‬
‫לאוזניים‬
‫לגרון‬
‫מקפץ‬
‫וללב‬
‫לנחיריים‬
‫שאוהב‬
‫לסנטר‬
‫ולזייף‬
‫לשיר‬
‫למי‬
‫יש‬
‫יום הולדת‬
‫לי‬
‫לי‬
‫לי‬
‫למי‬
‫יש‬
‫יום הולדת‬
‫לי‬
‫לי‬
‫לי‬
‫יום הולדת‬
‫לגוף‬
‫יום הולדת‬
‫לפרצוף‬
‫יום הולדת‬
‫יש לכל‬
‫כולי‬
‫יום הולדת‬
‫יש‬
‫כל‬
‫אברי הגוף‬
‫יום הולדת‬
‫גברת‬
‫איפה‬
‫העוגה‬
‫לשיניים‬
‫בטן‬
‫איפה‬
‫לפופיק‬
‫שלי‬
‫ולנמש‬
‫מקרקרת‬
‫העוגה‬
‫ולטוסיק‬
‫משתתפים‬
‫שעל‬
‫גם‬
‫בחגיגה‬
‫קצה‬
‫האף‬