POSEBNA PONUDBA ZA SLOVENSKE MESARJE IN MESNICE do

POSEBNA PONUDBA ZA SLOVENSKE
MESARJE IN MESNICE do 31.12.2014
Še vedno na roke pomivate mesarski pribor in mesarske
plastiène posode?
Se zavedate koliko Vašega dragocenega èasa porabite za to?
Ste se vprašali, koliko sveže vode porabite za pomivanje in
koliko Vas to stane?
Kot uspešnemu slovenskemu predelovalcu mesa bi Vam želeli predstaviti naš proizvodni program. Pripravili
smo veè produktov, da našim kupcem tudi v teh izjemnih èasih stopimo nasproti in jim pomagamo priti
do nove opreme.
Za Vas smo pripravili ugodnosti v obliki brezplaènega specialnega paketa opreme za mesnice*
v vrednosti 465,00 EUR + DDV in bonusa za nakup opreme za mehèanje vode v višini 450,00 EUR +
DDV. V Akciji tako lahko prihranite skupaj kar 915,00 EUR + DDV.
Želimo si Vašega poziva na telefonsko številko 041 399 334 ali na elektronski naslov
[email protected], vse ostalo bomo naredili mi in Vam tako omogoèili, da boste lahko veè
Vašega dragocenega èasa posvetili Vaši osnovni dejavnosti.
Primer pomivanja mesarske plastiène posode 600x400 mm (loden)
Specialna oprema za mesnice, kot je hladno predizpiranje v pomivalnem stroju GS 630 omogoèa,
da se pred zaèetkom pomivanja v stroju z vroèo vodo, posoda izpere s hladno vodo. To omogoèa, da
se s posode odstranijo kri in košèki mesa, ki v primeru stika z vroèo vodo zakrknejo in ostanejo
zalepljeni na posodi tudi po pomivanju. Funkcija omogoèa popolne rezultate pomivanja tudi, èe iz
posod oziroma pribora predhodno ne odstranimo vseh ostankov mesa in krvi.
* V primeru nakupa pomivalnega stroja GS 630
Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamièeva 40, 1290 Grosuplje, T: 01/7863 445, F: 01/7863 444, I: www.winterhalter.si, E: [email protected]
POMIVANJE V PRAKSI
Marinèek, mesnica in delikatesa d.o.o. - Ljubljana
g. Igor Baškovec
Kaj pomivate v vaši mesnici?
»V naši mesnici pomivamo GN posodo iz prodajnih vitrin, plastièno mesarsko posodo velikosti 600x400 mm (lodne),
prijemalni pribor, dele mesoreznice, vetrnico mešalca za meso in podobno. Za pomivanje vse te številne posode
smo z roènim pomivanjem izgubili do 2 uri èasa na dan. Sedaj, ko imamo namešèen nov profesionalni pomivalni
stroj, vse pomivamo sproti tako, da nam ostane veliko veè èasa za drugo bolj pomembno delo.«
Kaj vam je bilo pomembno pri izbiri pomivalnega stroja?
»V naši mesnici je hitrost delovanja strojev zelo pomembna, zato smo bili pri izbiri pomivalnega stroja pozorni tudi
na èas pomivanja in kompaktnost. Glede na to, da uporabljamo razne pripomoèke, pribor in velike tipe posod, nam
je bila pomembna tudi velikost, ki je primerna za GN posodo in plastièno mesarsko posodo dimenzije 600x400 mm.
Pomivalni stroj za mesarske namene mora nuditi hitro pomivanje, varnost in dober rezultat pomivanja. Izrednega
pomena pri izbiri stroja je tudi to, da ima stroj funkcijo hladnega predizpiranja zaradi ostankov mesa in krvi.«
Zakaj ste izbrali prav pomivalni stroj Winterhalter UC-XL?
»Zanesljivost, hitrost pomivanja, zagotavljanje varnosti in enostavna uporaba so imeli najveèji pomen pri izbiri
pomivalnega stroja. Poleg tega sam stroj omogoèa samoèišèenje notranjosti stroja, izjemno enostavno upravljanje
z enim gumbom ter higiensko zunanjost. Pomivalni stroj nima skritih kotov, kjer bi se lahko nabirala umazanija ter
ga je enostavno oèistiti. Serija UC je bila testirana v LGA TÜV v Nemèiji in ima tudi certifikate mikrobiološke analize
rezultata pomivanja po DIN 10512 in DIN10511.«
Prikaz pomivanja plastiène posode
Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamièeva 40, 1290 Grosuplje, T: 01/7863 445, F: 01/7863 444, I: www.winterhalter.si, E: [email protected]