Når man skal på tur - Enghavegaard skole

Gælder kun udskoling:
Hvis elever tager alene på tur
Elever i 8. og 9. Klasse må forlade skolen med
forældres tilladelse.
Når man skal på tur
Elever og lærere aftaler, hvad der skal ske og
hvor de skal hen.
Eleverne har mobiltelefon til rådighed og kender skolens og eller /lærerens telefonnummer.
Tal med eleverne inden turen om hvad de skal
gøre, hvis en kommer til skade.
Hvis en elev kommer til skade uden lærer
Tilkald en ambulance.
Søg hjælp i nærmiljøet.
Ring til skolen/læreren.
En elev tager med den tilskadekomne
i ambulancen.
Bliv sammen til en lærer kommer og henter
resten med mindre andet er aftalt.
Enghavegård Skole
Mørkhøj Parkallé 3
2860 Søborg
Telefon 44 85 05 85
LayoutTryk Pædagogisk Central ● Gladsaxe
Forholdsregler når man tager på tur
og retningslinjer for hvad man gør
hvis der sker en ulykke på turen.
På skolen
Inden turen
Læreren/pædagogen overvejer om det er forsvarligt at tage af sted med en hel klasse/
gruppe, og om der i givet fald er andre muligheder (kolleger, forældre).
Skolens kontor kontakter forældre/pårørende.
Oplyser om hændelsesforløb og hospital.
Hvis det er mulig er det godt at have løbende
kontakt til læreren på hospitalet.
Læreren/pædagogen udfylder en ekskursionsseddel på kontoret og skriver det ind i fælles kalenderen på intra.
Børnegruppen ankommer til skolen og modtages af ressourcepersoner (kendte voksne,
ledelse, skolepsykolog).
Læreren/pædagogen låner buskort på kontoret,
hvis det er aktuelt.
Klassens/gruppens forældre kontaktes af
skolen.
Læreren/pædagogen sørger for at alle elever har
cykelhjelm på, hvis det er en cykeltur. Hjelme
kan lånes på biblioteket. Der er også cykelhjelme
til voksne.
Videre forløb aftales afhængig af forløb/
situation.
Hvis et barn på tur kommer
lettere til skade
Kontakt skolens kontor.
Kontakt forældrene til den tilskadekomne og aftal,
hvad der skal gøres.
Hvis man er alene på tur kan man lade et andet
barn tage med den tilskadekomne på skadestuen
eller hjem.
Hvis et barn på tur kommer
alvorligt til skade
Tilkald en ambulance – gør opmærksom på, at du
er alene med en stor gruppe børn.
Mens du venter på ambulancen:
Ring til skolen og bed om den fornødne hjælp.
Kontoret kontakter forældrene.
Hold de andre børn samlet indtil de kan bringes
tilbage til skolen af læreren/pædagogen selv, en
kollega, politiet eller lignende. Ingen børn må tage
alene hjem.
Kør så med den tilskadekomne til hospitalet. Ring
til skolen og meddel hvilket hospital.