Personlige oplysninger Charlotte Brønsted Nørrebrogade 168, 4.th

CV
Personlige
oplysninger
Charlotte Brønsted
Nørrebrogade 168, 4.th
2200 Kbh. N
Mobil 22234 8800
Født 1968
Bor med samlever om to sammenbragte børn.
Stilling
Selvstændig konsulent i eget firma www.Praksisudvikling.dk
En del af www.Inklusionsakademiet.dk
Ekstern lektor på Børne-Unge diplomuddannelsen Professionshøjskolen
Metropol
Uddannelse
2010: Kursus og påbegyndt træning i Motiverende Interview (MI) ved
Implement/Gregers Rosdahl, med henblik på at blive optaget som certificeret MItræner i det internationale netværk herfor.
2006: Proceskonsulentuddannelse, Green og Andersen (psykodynamisk
teorigrundlag)
2001: Supervisionskursus fra Den Sociale Højskole
(tvær-teoretisk tilgang med vægt på systemisk teori) Vi er nogle fra dette
kursus, som har etableret en træningsgruppe, som eksisterer på 10.år
1998: Cand. Scient. Soc. fra RUC
Samfundsfaglig basis med overbygning i Offentlig Forvaltning og
Dansk/kommunikation. Speciale i dansk/kommunikation om kultur i
organisationer – en undersøgelse på et plejehjem
Erhvervserfaringer
2012 – nu: Selvstændig i eget firma og ekstern lektor
2011 – 2012: Videreuddannelsen i Professionshøjskolen UCC, NVIE
2002 – 2011: Et samtidigt virke ved pædagoguddannelsen og i Pædagogisk
Diplomuddannelse ved professionshøjskolen UCC og som projektkonsulent i
Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE).
NVIE: Centeret var oprindeligt et nationalt videncenter for inklusion og
eksklusion og har systematisk arbejdet med at udvikle viden om in- og
eksklusionsprocesser i dagtilbud, skoler, fritidsmiljøer og i socialpsykiatrien på
baggrund af udviklingsprojekter landet over og følgeforskning.
Pædagogiske Diplomuddannelser, undervisning i:
Børn, unge og familier med særlige behov
Pædagogik i forhold til udsatte grupper
Social inklusion
Velfærdsstat og socialpædagogik
Vejledning og supervision
1998 – 2002: Pædagoguddannelsen Gladsaxeseminariet
Undervisning i samfundsfaglige-, kommunikations-, organisations- og
ledelsesperspektiver samt studievejledning, praktikbesøg,
uddannelsesplanlægning og -udvikling, mødeledelse af lærermøder, koordinator
for studenterdemokrati
1990 – 1996: Studiejob som stewardesseafløser på SAS-rute ml. Københavns
Lufthavn og Malmø
Publikationer
”At blive en samfundsborger – om socialiseringsprocesser” i ”Pædagogik,
introduktion til pædagogens grundfaglighed”, David Thore Gravesen (red.)
Systime 2015
”Social inklusion i daginstitutionen, hvorfor og hvordan?” – en elektronisk artikel
til Legoglær. Gyldendal.dk, 2014
”Portåbneren”, artikel i Nul til fjorten – pædagogisk tidsskrift, Nr. 1/2012
"Pædagogisk arbejde i et velfærdssamfund" i "Individ, institution og samfund",
Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen (red.), Kroghs Forlag 2007