BILAGA: Deltagare på scen: Samtal 1

2015-11-24
BILAGA:
Deltagare på scen:
Samtal 1: Persontransporter





Sr Johansson
Sr Baylan
Tesla (Josephine Adorelle – Project Developer)
Volvo Cars (Mårten Levenstam – Vice President Product Planning)
Global Utmaning (Staffan Laestadius – Huvudförfattare av rapporten
”Nordic Transport Ways”)
 Power Cell (Per Wassen - VD)
Samtal 2: Godstransporter






Sr Johansson
Sr Baylan
Scania (Åsa Pettersson - Head of Public & Environmental Affairs)
Volvo AB (Rolf Willkrans – Director Environmental Affairs)
Region Gävleborg (Jan Nylander – Konsult och projektledare)
Preem (Helene Samuelsson - Informationschef)
Postadress
103 33 Stockholm
Telefonväxel
08-405 10 00
Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70
Telefax
08-411 36 16
E-post: [email protected]