Fremtidens kompetansebehov i Bodø kommune v/Utviklingssjef

Etterlatt inntrykk
• Hva betyr
Rådgivernes
dette for
daghvilke
typer Bodø 2030
utdanning/kvalifikasjoner
Attraktiv hovedstad i nord
26. sept. 2013
vi trenger i Bodø regionen?
Bodø
1894-talets store spørsmål:
«Hva blir Londons største utfordring
i år 1944?»
Fluer og hestemøkk i gatene, stadig større landarealer for å
skaffe fôr til de voksende byenes transporthester. Det var
dette som fikk en journalist til å skrive advarende i The
Times i 1894 om den foruroligende trenden. «Hvis den
holdt seg, ville hver gate i London være dekket av et vel tre
meters lag med hestemøkk i 1944», skrev han i artikkelen
som senere er blitt kjent som «Den store hestemøkk-krisen i
1894.» Slik gikk det ikke.
Hvilke råd er det dere gir?
…men pappa, du burde jo vite at, når jeg sier nei, så
mener jeg ja!
Litt om meg
Kyrre Dahl
• Gift med Siv Berg-Rolness
• Far til tre
• Utviklingssjef
• Utdanning: ped, økonomi, idrett, organisasjon, ledelse,
m.m.
• En fantastisk reise…:
– Sortland, Hadsel, Ringebu, Kalmar og Bodø
– Lærer, kultur/fritidssjef, utviklingssjef, utviklingssjef,
næringsliv
– Leder internasjonalt nivå.
Kan mest om
… organisasjonsutvikling, økonomi- og prosjektstyring,,
arrangement, OL 94 (8 år),
Kalmarunionen, utvikling, EU, Kina, Europa, Afrika, m.m.
Litt om Samfunnskontoret
Utvikling, strategi, service
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Næringssaker
Reiseliv
Omdømme
Samferdsel
By jubileum 200 år
Beredskap
Strategisk boligplan
Folkehelse
Samfunnsplan
Landbruk, skogbruk
og mye annet…
• Ca. 35 ansatte
Hvor stor skal Bodø være?
BODØ
•
•
•
•
•
•
•
•
Fylkessenter for 236.000 nordlendinger
Regionsenter for 80 – 100 000 saltværinger
i 9 kommuner?
Ca. 50.000 innbyggere
Årlig vekst de 5 siste år: ca 1,2 %
Tjenesteytende næringer dominerer, 90 %
44 % offentlig virksomhet
Boligbygging 4-500 pr år
Tomtereserve 4400
Prognosen for 2030 er 63 000 innbyggere
Mindre yrkesaktive
Flere eldre
Utenlandsk bakgrunn (6,2 % i 2011)
fraflyttingskommune uten…
Kommunesammenslåing?
6
SAMPLAN * 31.05.08
Om å endre…
Ignore
them
Triple Helix – plattform for samarbeide
Det offentlige
Det private næringslivet
Akademi/universitet
Hva er Bodøs
identitet?
•
Møtet med
ungdomsrådet?
•
Hvem eier Bodø?
•
Hvem skal være stolt
av Bodø?
•
Hva vil du gjøre for
Bodø?
•
Hvordan skal Bodø se
ut i 2030?
•
Vil vi ha en visjon?
Ny kommuneplan og seks
satsingsområder:
•
•
•
•
•
Sysselsetting og etablering
Sikkerhet og beredskap
Kulturbyen midt i naturen
Universitetsbyen Bodø
Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og
livskvalitet
• Bærekraftig byutvikling
Fylkesplanen – styrke Bodøs rolle som motor
•
•
•
•
•
•
Sikkerhet og beredskap
Forskningspark
Maritimt Campus
Avd. Nord norsk Kunstmuseum
Stormen
Nordland kultursenter
«The Capital of the …?»
Utgangspunkter
«Trans - Porten
Poreten til Europa
Arktis
til Europa»
år 2045
- 2059
Bodø
Har Bodø en visjon?
Regjeringens
strategi for
mineralnæringen
14.03.2013
Mineraler
.. for de som vil bo med lavere puls…
…og hva betyr ditt
ansvarsområde?
Takk for hjelpen!
En kommuneplan
en felles tanke – og mobiliseringsløft for Bodø samfunnet.
skape optimisme, stolthet og framtidstro.
sentralt styringsverktøy for politikere og
administrasjon……
Arbeidsdelingen i det kommunale plansystemet
AV/EP 15.03.13
31
SAMPLAN * 31.05.08
Ledersamling 4 – 5. april 2013
Kyrre Dahl. utviklingssjef
En kommuneplan
en felles tanke – og mobiliseringsløft for Bodø samfunnet.
skape optimisme, stolthet og framtidstro.
sentralt styringsverktøy for politikere og
administrasjon……