Teden zdravja Odgovornost Me ssalnica Nagrajena intivnost GA

moj swatycomet
Poštnina plačana pri pošti 2ooo Maribor
št. 18 - oktober 2014
LETO V
GLASILO POSLOVNEGA
SISTEMA SWATYCOMET
● Teden zdravja ● Odgovornost ● Me
alnica ● Nagrajena intivnost ● GA Extra
Avtomatizacija K1 ● Polfleksibilna brusna
ošča ● Nov PIS v Flexu ● Aktualnost –
Iz vsebine:
Str. 7, 8, 9
Novice in novosti
Str. 10, 11
Predstavljamo poklice – Mešalnica
Str. 12-17
Teden zdravja
Str. 18
Prevzemanje odgovornosti prinaša moč
Str. 21
Med najbolj inovativnimi podjetji
Str. 22
Nov PIS v Flexu
Str. 23
Kulturno dogajanje v Zrečah
Str. 24, 25
ŠRD Swatycomet
Zaposlene smo
spraševali, kako skrbijo za svoje
zdravje.
MOJ SWATYCOMET je glasilo
Poslovnega sistema SWATYCOMET,
namenjeno informiranju zaposlenih.
Izdaja: SWATYCOMET d.o.o., Titova c. 60,
2000 Maribor. www.swatycomet.com
Naslov uredništva:
Tovarniška 5, 3214 Zreče
Telefon: 03 75 75 335
e-mail: [email protected]
Uredniški odbor:
Andreja Vidovič, odgovorna urednica
Iva Mlinšek Lešnik,
Majda Labotar,
Marta Naglič,
Rok Mezgec.
Sodelovanje pri uredništvu
in redakcija: [email protected] co
Oblikovanje: PARAGON invent, d.o.o.,
Srečko Fratnik
Tisk: Tiskarna Grafika Gracer
Naklada: 1500 izvodov, brezplačno
2
»Če želim rešiti določen problem, ga
ne morem rešiti na istem nivoju, treba
se je vzdigniti eno stopničko višje.«
(Albert Einstein). V podjetju
Swatycomet z izvajanjem različnih
aktivnosti rastemo in se razvijamo,
postajamo vedno boljši. Živimo
vrednote poštenost, zanesljivost,
znanje in strokovnost,
odgovornost, proaktivnost.
Vrednoto odgovornost
razumemo zelo široko. Čutimo
odgovornost do narave,
odgovornost za zdravje zaposlenih, zato tudi delujemo odgovorno v duhu naših vrednot.
V duhu odgovornosti smo organizirali teden zdravja. Tokrat malo drugače, saj smo k
sodelovanju povabili lokalno skupnost, otroke iz vrtca in srednješolce, ki so še
dodatno popestrili dogajanje. Preživeli smo zelo aktiven teden, eni malo bolj, drugi malo
manj, vsak toliko, kolikor si je želel. Sprašujem se, zakaj nekateri niso bolj
izkoristili ponujenih možnosti.
Dobili smo tudi potrditev za zelo uspešno delo naših sodelavcev. Naši inovatorji so od
Gospodarske zbornice Slovenije prejeli srebrno priznanje za izdelek Skorpio Angled.
Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim
dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji.
Nadaljujemo aktivno delo v razvoju. Naši sodelavci so razvili novo tehnologijo za izdelavo
polfleksibilnih brusnih plošč. Z uspešnim razvojem tehnologije nam je uspelo izdelati
popolnoma nov izdelek, ki odpira široko področje uporabe.
Vse zgoraj navedeno dokazuje, kako zelo smo uspešni. Za uspeh podjetja smo odgovorni
vsi sodelavci Swatycometa in vsi moramo pogumno sprejemati dobre odločitve.
Se strinjate z mano, da je za življenje potreben pogum? Sprejeti moramo veliko odločitev,
ki jih ne razumemo. Podati se moramo na mnogo področij, o katerih ne vemo ničesar.
Soočiti se moramo z neštetimi strahovi, pred katerimi bi včasih najrajši zbežali. Sprejemanje
odločitev je sestavni del življenja. Zato bi bilo zelo dobro, da postanemo dobri v tem, kajne?
Če želimo sprejeti dobre odločitve in poskrbeti, da bodo pozitivno vplivale na naše življenje,
moramo najprej poskrbet za nekaj stvari.
UREDNIŠTVA
Poslovne strani
Biti moramo pametni in vse pretehtati. Ljudje velikokrat sprejemajo odločitve, za katere
bi bilo bolje, da jih ne bi. Če svojo odločitev sinhroniziramo s svojim umom in intuicijo, lahko
že na začetku poskrbimo, da bo zapletov kasneje bistveno manj ali pa celo nič.
Ko sprejmemo odločitev, moramo začeti delovati. Veliko ljudi je navdušenih, ko sprejme
odločitev, saj jih to navda z novim upanjem. A to navdušenje običajno mine takrat, ko je
treba to novo odločitev uresničevat. Nič vam ne pomaga, če sprejmete najboljše odločitve
na svetu, potem pa jih ne uresničujete.
Moramo vztrajat. Veliko ljudi sprejme odločitev, jo začne udejanjati, a nato kmalu odneha.
No, to ne deluje. Večina vrednih stvari zahteva od nas malce več angažiranosti, kot pa samo
nekaj dni. Običajno je to več mesecev ali celo let. Vztrajnost je ključna.
Poskrbeti moramo, da so te odločitve naše. Veliko ljudi preveč posluša druge in zaradi
tega sprejema odločitve, ki niso njihove. Za odločitve, ki niso naše, se ne bomo tako zelo
potrudili, kot za tiste, ki prihajajo iz našega srca.
Nenehno učenje in izpopolnjevanje. Ko začnemo delovati, se začnemo tudi spreminjati.
Na začetku smo običajno drugačni kot kasneje. Zato moramo poskrbeti, da se bomo ves čas
izobraževali in izpopolnjevali.
Nagradite se. Ko delujete in uresničujete svoj načrt, opravite veliko dela. Poskrbite, da se
boste tudi nagradili. Svoj končni cilj razdelite na vmesne postanke, na katerih si privoščite
nagrado. To vam bo dalo dodatno motivacijo, da boste šli naprej.
Življenje je sestavljeno iz tisoč odločitev. Zavedajmo se, da vse v našem življenju oblikujemo
sami s svojimi odločitvami. Prevzemite torej odgovornost za svoje življenje in začnite
sprejemati odločitve, ki vas bodo pripeljale tja, kamor želite!
Andreja Vidovič, odgovorna urednica
UVODNIK
Str. 4, 5, 6
BESEDA
VODSTVA
Spoštovane
sodelavke in
sodelavci,
v Swatycometu sledimo načrtovanemu
rezultatu, ki nam omogoča dolgoročno
rast in razvoj. V prvih osmih mesecih
letošnjega leta smo ustvarili promet v višini
54,6 milijona evrov, kar je 3,1 odstotka nad
planiranim. Z doseganjem in preseganjem
zastavljenih ciljev dokazujemo, da smo
dobro podjetje. Uspešni smo ne samo v
slovenskem, ampak tudi v mednarodnem
merilu in se uspešno kosamo z najbolj
konkurenčnimi podjetji v svetu.
Uspešnemu poslovanju se posvečamo
z vso odgovornostjo in v polni meri.
Lastniško prestrukturiranje, povezano
s prestrukturiranjem naše obvladujoče
družbe, ne vpliva neposredno na naše
delo. Usmerjeni smo na doseganje
zastavljenih ciljev in uspešnost poslovanja.
S stabilizacijo našega organizacijskega in
lastniškega okvira lahko naše poslovanje še
izboljšamo.
V Swatycometu se zavedamo, da smo
zaposleni ključni del podjetja. Ljudje smo
tisti, ki vdihnemo življenje organizaciji
ter izdelkom in storitvam, ki potem
razveseljujejo naše kupce in uporabnike.
Kdaj so zaposleni resnično lahko največje
bogastvo podjetij? Takrat, ko so ti zaposleni
za svoje delo motivirani, ko so pri izvajanju
nalog zavzeti, ko sprejmejo vrednote
podjetja za svoje vrednote, ko vidijo svoje
cilje povezane s cilji organizacije in ko
zaupajo v strategijo podjetja ter verjamejo
v njegovo prihodnost. Seveda pa je
pomemben predpogoj za vse našteto, da
tudi podjetje zaupa svojim zaposlenim in
jim posveča potrebno skrb. Odgovornost
je vedno vzajemna in na strani obeh
sodelujočih.
Vsak posameznik je skrbnik lastnega
zdravja, odgovornost delodajalca pa je,
da zaposlene spodbuja k skrbi za zdravje.
Zdravi in sproščeni zaposleni se lažje
soočajo z izzivi, tako na delovnem mestu
kot tudi v zasebnem življenju. Zato smo v
našem podjetju organizirali že drugi teden
zdravja, v okviru katerega smo poudarili
naslednje teme: gibanje, zdrava prehrana,
skrb za dobro počutje in varno delo.
Skrb za varnost pri delu je zelo
pomemben dejavnik v podjetju. Ob
zagotavljanju varnosti delovne opreme
pa je pomembno tudi zavedanje vsakega
posameznika, da je treba skrbeti za
varnost pri delu na vsakem koraku.
Zavedati se moramo, da imamo vsi
sodelavci odgovornost ne samo do
samih sebe, ampak tudi odgovornost
do svojih najbližjih, ki pričakujejo, da se
z dela vrnemo nepoškodovani. Prav tako
ne smemo pozabiti, da v podjetju nikoli
nismo sami. Ob skrbi za lastno varnost in
zdravje moramo vedno misliti tudi na naše
sodelavce.
Sestavni del odgovornega ravnanja
na delovnem mestu je disciplina. Pri
tem mislimo tehnološko disciplino,
Matjaž Merkan
ki zagotavlja kakovost naših izdelkov.
Natančno narejeni izdelki po najstrožje
definiranih procesih so tisti, ki zagotavljajo
stabilno kakovost ter dolgoročno
zadovoljstvo naših kupcev in uporabnikov.
Disciplina pomeni tudi ravnanje na
delovnem mestu. To dokazujemo z
urejenim in čistim delovnim mestom,
ki je potem tudi varno in bolj zdravo. To
dokazujemo s prisotnostjo na delovnem
mestu, s pravočasnim prihodom in s
predpisanim odhodom z delovnega
mesta. To dokazujemo z izpolnjevanjem
naših nalog in obveznosti ter doseganjem
zastavljenih ciljev.
Tako delamo tisti, ki nas povezujejo
vrednote podjetja Swatycomet:
odgovornost, poštenost, znanje in
strokovnost, proaktivnost in zanesljivost.
Te vrednote nas spremljajo povsod. Po
novem tudi na identifikacijskih karticah, s
katerimi izkazujemo, da smo del družine
Swatycomet. Del uspešne družine, ki
izpolnjuje zastavljene cilje in aktivnosti
ter s tem odpira vedno nove možnosti za
uspešnost tudi v prihodnje.
Matjaž Merkan,
direktor družbe Swatycomet
3
POSLOVNE
STRANI
Poslovanje enote SPE Flex SC
V enoti SPE Flex SC smo po osmih mesecih
skoraj dosegli planirani nivo prodaje in
proizvodnje. Prodaja je večja za skoraj dva
odstotka glede na enako obdobje lani. Glede
na situacijo v svetu smo lahko vsaj delno
zadovoljni.
Po zasluženem dopustu smo
se polni energije in spočiti vrnili
na delo. Med dopustom pa
smo s pomočjo sodelavcev iz
vzdrževanja opravili veliko delo,
ki nam bo omogočilo nemoteno
delovanje opreme. Uvedli smo
tudi novega robota za razlaganje
in verjamemo, da bomo z njim
zadovoljni. Robot bo omogočil
bistveno manj fizičnega dela
na K1, torej bo razbremenil
sodelavce in omogočil enako
tudi na drugih avtomatih.
Dobro delamo pri zalogah
surovin in gotovih izdelkov.
Z novim informacijskim
programom je spremljanje
obojega še lažje. Tudi skrb za
prilive je na visokem nivoju,
prodajniki skrbijo za pravočasna
plačila. Seveda pa so še rezerve,
ki jih moramo izkoristiti.
Vesel sem, da se je stopnja
bolniške odsotnosti znižala.
Verjamem, da bodo k temu
trendu prispevale tudi dobro
organizirane aktivnosti ob že
tradicionalnem tednu zdravja.
Skrb za zdravje sodelavcev je
tudi skrb podjetja. Še vedno pa
velja, da smo najbolj odgovorni
za svoje zdravje sami: rekreacija,
zdrav način prehrane …
V enoti smo dobili nov avtomat
za LBD, zadnjo verzijo, ki je
4
dostopna na trgu. Z novim
avtomatom bomo dvignili
produktivnost in zamenjali nekaj
odsluženih strojev. Do konca leta
pričakujemo v Flexu še nov »full
avtomat« za dimenzijo 180.
Je pa jesen zadnja leta čas
rahlega upada naročil. Tudi letos
se že pozna, da sta po dopustih
»omagala« z naročili dva izmed
treh naših največjih kupcev. Po
predvidevanjih bo to pomenilo
približno 10 odstotkov manj
količin na flexu.
Tržniki pospešeno iščejo
nadomestne količine, a tako
velikih ne moremo nadoknadit
čez noč. Ravno med pisanjem
tega članka smo imeli na
obisku potencialnega kupca
iz ZDA. Verjamem, da smo
dobro predstavili naše podjetje
in da bomo uspeli pridobiti
novo pogodbo. Poudarili smo
predvsem kakovost izdelkov in
kontrolo procesov. Torej to, kar
Iztok Rozman
že celo leto skušamo izboljšati. Naj
ponovim še enkrat: kakovost za
zjutraj, opoldan in zvečer!
Razmišljamo pa tudi že o
naslednjem letu. Smo sredi
izdelave in priprave planskih
dokumentov za 2015.
Predvidevamo ponovno rast
v enoti. Ne bo lahko doseči
zastavljenega, tudi letos ni lahko.
Verjamem, da bomo zmogli!
Iztok Rozman,
direktor SPE Flex SC
Poslovanje enote SPE
Industrijska brusna orodja
POSLOVNE
STRANI
V tromesečju junij, julij in avgust smo realizirali
promet v višini 3,8 milijona evrov, kar je za slabih
9 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Najvišjo
realizacijo v letošnjem letu smo dosegli v juliju,
in sicer v višini 1,7 milijona evrov. Čestitke vsem!
S takšno višino realizacije smo se zelo približali
želenemu cilju glede rezultata poslovanja enote IBO.
Z naročili za september in oktober
v enoti keramike in bakelita smo
lahko zadovoljni, saj smo nekoliko
nad planirano realizacijo. Struktura
naročil se spreminja, sedanji trend
so brusne plošče večjih premerov.
Obratno je pri izdelkih manjših
premerov, npr. pri brusih s steblom
in brusnih pilah, kjer se naročila
zmanjšujejo.
V enoti superabrazivov se stanje
naročil nekoliko popravlja, vendar
še vedno zaostajamo za planirano
vrednostjo. Naročila so se zmanjšala
predvsem v smolni vezi, ki predstavlja
večino realizacije programa
superabrazivi.
V PE OOM in magnezitni brusi je
realizacija nekoliko pod planiranim,
prav tako je trend naročil negativen.
Pospešene aktivnosti potekajo v
smeri povečanja količin predelave
regenerata za potrebe enote Flex.
V proizvodnih enotah so
optimizacije proizvodnega
procesa ter kratki in zanesljivi
dobavni roki še vedno na vrhu
prioritetne liste. Optimizacija poteka
v vseh enotah. Naj izpostavim le tiste,
kjer imamo največ naročil in kjer
nam cene na trgu kažejo, da nismo
konkurenčni: vroče stisnjene brusne
plošče, plošče za brušenje vzmeti in
OOM.
Produktni vodje se z ekipami
trudijo, da optimizirajo
tehnološke postopke, da bi s
tem povečali konkurenčnost in
preprečili potencialno izgubo
posla. Pomembno je, da so se v
optimizacije vključili tudi neposredni
operaterji, kar se je pokazalo tudi
v zgoraj naštetih primerih, ko so
z dobrimi idejami pripomogli, da
bo jutri tehnološki proces izdelave
učinkovitejši. Optimizacije za
posamezne produktne skupine je
treba pripeljati do konca v najkrajšem
času. Vsak dan, ko izvajamo
posamezne operacije neučinkovito, je
izgubljen in nam ga kupec ne plača.
Dobavni roki ostajajo izziv. Kupci
Aleš Semprimožnik
z zanesljivostjo in dolžino naših
dobavnih rokov niso zadovoljni. Na
keramiki se je v avgustu zanesljivost
dobavnih rokov popravila glede na
preteklo obdobje, vendar z doseženim
še ne moremo biti zadovoljni.
Sanacija peči v enoti K&B je
zaključena. Prvi cikli žganja so za
nami in kažejo se pomanjkljivosti, ki jih
je treba odpraviti.
Zadnja pridobitev je nov CNC-stroj
za obdelavo brusnih plošč. Lepo je
videti, da obdelovalnica počasi dobiva
podobo moderno opremljene enote.
Pripravljamo plane za leto 2015, kar
je pomembna in odgovorna naloga.
Začeli smo jo v prodajni službi in jo
bomo nadaljevali v drugih službah.
Podatki nam dajejo osnovne smernice,
s kakšnimi vetrom v jadrih bomo
pluli in kaj potrebujemo, da bomo
zadovoljili potrebe naših kupcev.
Uspeli prodajni projekti kažejo, da
se je sistematično in vztrajno delo
obrestovalo ter da imamo veliko
dobrih produktov, od katerih se lahko
v prihodnjem letu nadejamo večje
realizacije.
Kolektivni dopusti so za nami in
verjamem, da smo si napolnili baterije
ter dobili nov zagon, da dosežemo
želene cilje.
Aleš Semprimožnik,
direktor SPE IBO
5
POSLOVNE
STRANI
Poslovanje enote
SPE Tehnične tkanine
V poletnih mesecih smo kljub dopustniškemu
času nadaljevali enak tempo dela. V Ločah smo
proizvodnjo povsem zaprli le za en teden v
avgustu, zaradi zahtev naših kupcev v povezavi
z izdelki. Ta teden smo izkoristili za vzdrževalne
posege na vitalnih strojih, ki v delovnih dneh
neprestano obratujejo in ne dopuščajo vmesnih
posegov. Preventiva vzdrževanja je izrednega
pomena, upoštevajoč starost strojnega parka v
naši proizvodnji. Zaradi večjega števila študentov
je bil vsem zaposlenim odobren tudi zaslužen
dopust.
Stroški poslovanja: sredi leta je
prišlo do manjših povišanj cen
določenih materialov, kar pa
ne bo znatno vplivalo na naše
gospodarjenje. Skrbi pa nas
uvedba novega antidampinškega
postopka za uvoz steklenih
rovingov in tkanin iz Kitajske.
Konec tega leta bo znano, za
koliko se bo povišala ta dajatev.
To pa lahko resno vpliva na višino
naših materialnih stroškov, saj
iz Kitajske uvažamo precejšnjo
količino tega materiala.
Preizkušamo tudi ruski vir rovinga,
na ceno katerega pa lahko vpliva
rusko-ukrajinska kriza. Vsako tako
politično dogajanje vpliva na
valutna razmerja in posledice se
odrazijo na cenah materialov oz.
proizvodov.
Kadri: poleg rednih zaposlenih
imamo še 8 zaposlenih z agencij.
V septembru nam bo nekaj
študentov še pomagalo, potem
pa se zanje začnejo šolske
6
obveznosti. Zaradi mnogih
omejitev, zdravstvenih, statusa
staršev otrok do 3 let in statusa
starejših delavcev, ki v nočnih
izmenah ne delajo, nimamo
dovolj delavcev za razporeditev
v nočno izmeno. Dogovorjeno
soglasje z nekaterimi od teh nam
bo zadevo olajšalo.
Naložbe: vse letos izvedene
naložbe so v polnem
obratovanju. Odpravljamo zadnje
pomanjkljivosti za pridobitev
certifikata skladnosti z zahtevami
protieksplozijske zakonodaje.
Načrtujemo, da bomo to jesen
prejeli certifikat skladnosti
za pretakališče, skladišče
nevarnih snovi ter za področje
utekočinjenega naftnega plina.
Za naslednji dve leti nam ostane
zalogaj usklajevanja Isotex
impregnacijske linije in mešalnice
smole. Te dni prispe novejši viličar
in še letos manipulator za dvig bal
papirja.
Marija Metličar
V jeseni začnemo gradnjo nove
izsekovalnice. Ta bo omogočila
nadaljnje povečevanje proizvodnje,
povečanje skladišča impregnirane
tkanine, urejen ekspedit izdelkov in
varnejše delo zaposlenih.
Trženje: nadaljujemo osvajanje
novih kupcev in ohranjanje
obstoječih. Konkurenca iz Italije je
manjša, kot je bila, Kitajska pa še
aktivnejša. Tudi konkurent iz Poljske
raste in se modernizira.
Za uporabo v izdelkih Swatycomet
proizvedemo mesečno približno
550.000 m2 tkanin, kar pomeni
polovico proizvodnje. Tako
razmerje omogoča enoti soliden
poslovni rezultat.
Od lani izvajamo mnogo
tehnoloških sprememb. V teh
mesecih smo izvedli dograditve
obeh impregnacijskih linij z
grelnimi valji, uvedli smo nove
nastavitve napetosti navijanja
tkanin in odvijanja osnov. Kupci, ki
so nam zvesti, in kupci, ki prihajajo
na novo, pomenijo potrditev naših
naporov.
Marija Metličar,
direktorica SPE TT
NOVICE
NOVICE
Polfleksibilna brusna plošča
Razvili smo novo tehnologijo za izdelavo polfleksibilnih brusnih plošč.
Tehnologija izdelave se razlikuje od obstoječe tehnologije in je novost
v naši proizvodnji. Pri izdelavi uporabljamo nove materiale, nove
tehnologije in postopke tako pri mešanju, stiskanju, termičnem utrjevanju
kakor tudi v končni obdelavi.
Z uspešnim razvojem tehnologije
smo razvili popolnoma nov izdelek,
ki odpira široko področje uporabe.
Izdelek je možno narediti v premerih
od 100 do 180 mm, v različnih
kakovostnih nivojih in v različnih
granulacijah za doseganje želenih
rezultatov pri brušenju.
S polfleksibilno brusno ploščo
izboljšamo končno površino
obdelovancev. Izdelek je uporaben
za brušenje različnih kovin.
Glavna karakteristika izdelka je
rahlo podajanje ob pritisku na
obdelovanec. Zaradi rahlega
podajanja pri brušenju ustvarjamo
veliko kontaktno površino, kar
prispeva k agresivnosti izdelka.
S kombinacijami različnih zrn in
posebej razvitim vezivom je ta
izdelek tudi dolgo obstojen. Brusna
plošča zaradi fleksibilnosti ustvarja
pri brušenju manj vibracij in ima zelo
nizko raven hrupa.
Plošča je dvoslojna in sestavljena
iz nosilnega fleksibilnega dela in
brusnega dela. Posebna termična
obdelava omogoča, da obdržimo
mehkost nosilnega dela in trdoto –
trdnost brusnega dela. S termično
obdelavo ne razbarvamo izbranih
pigmentov, ki dajo izdelku specifično
zeleno barvo. Med stiskanjem v
brusnem delu v obliko gravure
stisnemo izbrane kombinacije zrn,
različne tako po kakovosti kot po
velikosti. V prvih izdelanih vzorcih
smo uporabili keramična zrna, ki
zagotavljajo hiter odvzem materiala
in dolgo obstojnost zrna.
Polfleksibilna brusna plošča je
primerna za brušenje širokega
izbora kovin, kot so jeklo, aluminij
in inox. Uporablja se za brušenje
večjih površin za doseganje želene
površinske hrapavosti. Uporablja
se lahko za odstranjevanje varov
(še posebej stičnih na ravnih
površinah), brušenje robov izdelkov
pri plazemskem rezanju, za brušenje
odlitkov, odstranjevanje oksidacijskih
ostankov na površinah in za
obdelovanje karoserij v avtomobilski
industriji.
Igor Mesarec
7
NOVICE
NOVICE
Nov stroj v Fleksibilnih brusih
V juliju smo v Fleksibilnih brusih uspešno zagnali nov stroj za izdelavo
lamelnih brusnih diskov. Stroj odlikujeta premišljena konstrukcijska
zasnova in sodobno numerično krmiljenje. S tem se že na začetku
izognemo pojavu določenih napak, ki lahko vodijo v slabo kakovost
izdelkov ali pa izgubo časa pri izdelavi.
V spomin stroja shranjujemo
parametre za optimalno
delovanje in s tem krajšamo
čase pri nastavitvah. Tako tudi
zagotavljamo ponovljivost
kakovosti izdelkov. S tem
dosegamo izdelavne hitrosti, ki so
za več kot dvakrat višje od hitrosti
na drugih strojih.
Nov stroj pomeni za našo enoto
veliko pridobitev, saj smo z
njegovo pomočjo postali še
konkurenčnejši na svetovnem
trgu.
Avtomatizacija zlaganja
Po nekajletnem delu na krožnem avtomatu K1 za izdelovanje izbočenih
rezalnih plošč, premera 230 mm, smo se odločili za avtomatiziranje
zlaganja in formiranja zložajev.
V septembru smo s posegom
zaključili in avtomatizirali del
proizvodnega procesa na krožnem
avtomatu, ki smo ga prej izvajali
ročno in je bil fizično zelo zahteven.
S pomočjo robota in namenskih
postaj zdaj avtomatsko iz avtomata
odvzamemo zložaje, ki jih vijačimo
in odnesemo v stalažo. Celoten
cikel postavitve trnov, prenosa
podložnih plošč, vijačenja in
manipulacije zložajev poteka
avtomatsko. Upravljavcu stroja
ni več potrebno prenašati težkih
zložajev.
8
NOVICE
NOVICE
Novi izdelki
Swatycomet na za ploskovno brušenje
sejmu
Septembra smo nastopili na
sejmu MOS v Celju.
V Swatycometu razvijamo vedno nove in boljše
rešitve. Tako smo za ploskovno brušenje težko
obdelovalnih materialov (OCR) uspešno razvili
bruse za ploskovno brušenje in jih poimenovali
GA EXTRA.
Brusna plošča omogoča hladen
rez, manjše sile pri brušenju
in višji faktor G v primerjavi s
konkurenco. Faktor G je brusni
faktor in predstavlja izkoristek
brušenja, to je razmerje med
volumnom odbrušenega
materiala in volumnom za to
Ploskovno
brušenje
porabljenega brusa. Vedno
težimo k čim večji vrednosti
brusnega faktorja.
Trenutno kupcem zagotavljamo
tipične standardne dimenzije teh
novih brusov.
SWATYCOMET
GA EXTRA
Učinkovito brušenje
težko obdelovalnih
materialov, z novim
vezivnim sistemom
EXTRA!
Foto: Peter Matavž
Venčeslav Jakop, Igor Mesarec, Ida Bašič, Iva Mlinšek Lešnik
NOVI IZDELKI V
PROIZVODNJI
9
PREDSTAVLJA MO
DELOVNA MESTA
V mešalnici sta ključna dobro
poznavanje materialov in natančnost
V prejšnji številki smo predstavili delo v vhodni kontroli, kjer se material pregleda takoj ob prispetju v podjetje.
Naslednja postaja materiala na poti do končnega izdelka je mešalnica.
V mešalnicah je zaposlenih 37 ljudi, od tega 16 v Keramiki in Bakelitu (K&B) v Mariboru, kjer je delo
dvoizmensko, in 21 v Flexu v Zrečah, kjer so tri izmene. Ker morajo biti zmesi pravočasno pripravljene za
oblikovanje, v mešalnici začnejo delo prej kot v drugem delu proizvodnje.
Naziv poklica zaposlenih je Upravljavec stroja (I. in II.), kar je predvsem moški poklic, saj je delo ponekod fizično
naporno.
Zaželena stopnja izobrazbe je
IV. stopnja, najpomembnejših
znanj in veščin pa se zaposleni
priučijo ob delu, kjer imajo zelo
pomembno vlogo izkušnje
ter poznavanje materialov in
tehnologij v abrazivni industriji.
Ključne veščine so natančnost,
odgovornost, zanesljivost
ter samostojnost pri hitrem
in sprotnem sprejemanju
odločitev. Uvajalna obdobja so
relativno dolga in lahko trajajo
dalj časa, saj morajo upravljavci
mešalcev poznati zmes do te
mere, da lahko izvajajo korekcije
zmesi glede na higroskopnost
materialov, nihanja v parametrih
surovin in vremenske razmere.
Kljub podobnostim tehnologije
mešanja je delo na dveh lokacijah
dokaj različno. V Flexu so štiri
avtomatizirane mešalne linije, kjer
se zmeša približno 85 odstotkov
zmesi ter avtomatizirana
mešalnica veziva. Doziranje
komponent je avtomatsko, veziva
so homogenizirana vnaprej, zato
je možnost za človeško napako
pri tej fazi manjša. Preostale zmesi
se meša na ročni »stari« mešalnici.
Mešanje v K&B poteka v celoti z
ročnim doziranjem.
Milena Krajnik, Jože Juhart, Rok Mezgec
Dušan Jakob, Mešalnica Flex
Kot delovodja delam 12 let, od tega leto in pol kot delovodja v mešalnici. Skrbim za vodenje
zaposlenih v mešalnici, za nemoteno delovanje je pomembno tudi sodelovanje z delovodji
v oblikovalnici in sodelavci v drugih službah. Ključno je dobro planiranje mešanja, saj je treba
zagotavljati pravočasne dostave v oblikovanje, pri čemer so pomembne organizacijske in
komunikacijske sposobnosti. Moje delo je pestro in raznoliko.
Pri svojem delu si želim še več vključevanja tehnologov pri mešanju zmesi.
Jože Marinšek, Mešalnica Flex
V podjetju sem 31 let, poklic mešalca opravljam več kot 20 let, vsa leta na lokaciji Zreče.
Delam na avtomatski mešalnici veziv. Pri delu sta potrebna velika mera samostojnosti in
obvladovanje več različnih opravil. Izjemno pomembno je poznavanje materialov in
zanesljivost pri pregledu oznak, saj z izbiro materiala za mešanje prevzemamo veliko
odgovornost. Delo opravljam rad, saj je zelo razgibano in z uporabo dvigal ni večjih fizičnih
obremenitev.
Štefan Škrinjar, Mešalnica Flex
Delo v mešalnici opravljam že osem let. Pri mojem delu so ključne natančnost in delovne
izkušnje pri mešanju, saj je vsaka zmes drugačna, spreminja pa se tudi dolžina mešanja npr.
zaradi starosti smole ali vremenskih razmer, kar vse vpliva na postopek in dolžino mešanja.
Treba je imeti dober občutek za zmes.
Imam zelo dobre odnose s sodelavci in z nadrejenimi. Najbolj obremenilna je vsakodnevna
vožnja z avtobusom. Na delovnem mestu si želim več prostora v mešalnici.
10
PREDSTAVLJAMO
DELOVNA MESTA
Marjan Maroh, Mešalnica Keramika in Bakelit
Sem skupinovodja v mešalnici in to delo opravljam že 23 let. V podjetju sem 36 let.
Moje delo se začne zgodaj zjutraj s pripravo nalogov. Skrbim za organizacijo mešalnice,
kontrolo zmešanih zmesi in za nemoten proces, vključno s pravočasno dostavo zmesi v
oblikovanje in s preprečevanjem zastojev.
Po poklicu sem trgovec, v podjetju pa sem se naučil vseh potrebnih znanj za delo v mešalnici.
Za takšno delo sta potrebni fleksibilnost in dovzetnost za nova znanja in tehnologije. Pri
mojem delu je najpomembnejše poznavanje materialov in zanesljivost pri njihovi uporabi.
Z delom sem zadovoljen in ga navkljub dnevno strožjim zahtevam z veseljem opravljam, saj
vsak dan ponuja kaj novega. Najtežji del je delo z ljudmi, še posebej usklajevanje dopustov.
Vesel sem, da v mojem obdobju ni bilo hujših poškodb delavcev.
Za lažje opravljanje dela si želimo modernizacijo opreme, predvsem drobilec za bakelitne
zmesi, ki bi ljudi zelo razbremenil, in klimatsko napravo s sistemom razvlaževanja.
Robert Kraner, Mešalnica Bakelit
To delo opravljam že 12 let, najprej v mešalnici Flex, šest mesecev v Zrečah, sedaj na bakelitu
v Mariboru.
Najpomembnejše pri mojem delu je kakovostno narejena zmes s čim manj odstopanji glede
na sestavnico. Za to delo mora bit človek natančen in prilagodljiv, pomembno je tudi znanje
o korekcijah, saj so te odvisne od temperature, vlage in letnih časov. Mešalci smo včasih pravi
umetniki. Najtežje pri mojem delu je nošnja maske, saj povzroča dodatno potenje kože, na
katero se lepijo obleka in prašne komponente zmesi.
Zadovoljen sem, da se dobro razumemo z ekipo in nadrejenimi, si pa želimo nadgradenj, kot
so dodatna odsesovanja in dvigala. Sodelavci se včasih tudi pošalijo, tako da te lahko na delu
pričakajo rokavice, polne barve ali saj.
Silvo Živko, Mešalnica Keramika
V podjetju sem že 32 let, od tega približno 16 let v mešalnici.
Moje delo zajema tehtanje zrn, vsip v mešalni stroj in mešanje, kot ga zahteva sestavnica.
Za kakovostno opravljanje tega poklica je bistveno poznavanje zrn, lastnosti zmesi in
omočljivost, saj sta najpomembnejši fazi vlaženje med mešanjem in dodajanje veziva.
Najraje delam z zmesmi z belim in rožnatim korundom. Te zmesi imajo po navadi manj
komponent, zato je pri delu z njimi manjša verjetnost za napako.
Med delom prenašam velike količine materiala, kadar nas je premalo, pa na vrhu silosa
opravljam tudi vsip zrna. Oboje je dokaj naporno. Želim si, da bi nas bilo več in da bi
posodobili predvsem manjše mešalne naprave.
Sedite ali
pokončno stojite. Potisnite glavo vodoravno nazaj,
dokler ne dobite
dvojnega podbratka.
Zadržite za 5 – 10 sekund.
Ponovite 3 – 5 krat.
Sedite ali
pokončno stojite. Počasi
spustite glavo na levo stran in pri
tem se poizkusite dotakniti z levimo
ušesom levo ramo. Ne privzdigujte
ramo do ušesa, ramo ohranite v
sproščenem položaju. Zadržite za
5 – 10 sekund. Ponovite 3 – 5
krat. Ponovite na desno
stran.
Sedite ali
pokončno stojite. Počasi
zasukajte glavo na levo,
dokler ne začutite raztezanja.
Zadržite za 5 – 10 sekund.
Ponovite 3 –5 krat.
Ponovite še na
desno stran.
11
ZDRAVJE
ZDRAVJE
Teden zdravja v Swatycometu
Teden zdravja je osrednji dogodek programa promocije zdravja v Swatycometu – SMER ZDRAVJE
(Swatycometova miselnost edukacijskega razvoja).
Swatycomet je letos že drugič na vseh svojih lokacijah organiziral teden zdravja. V okviru tega tedna
so gibanje, zdrava prehrana, skrb za dobro počutje in varno delo za nekaj dni še prav posebej zavzeli
Swatycometove prostore. V sklopu tedna zdravja smo poudarili tudi sprejete Swatycometove vrednote, in
sicer z različnimi aktivnostmi, ki so se jih lahko v tem tednu zaposleni udeležili v službenem času.
Vsi zaposleni smo prejeli nove kartice za registracijo delovnega časa, ki so namenjeni tudi identifikaciji, saj
nosijo ime vsakega posameznika. Na kartici so izpisane tudi naše vrednote.
Brusko
Ob začetku tedna zdravja nas je
ob vhodu v podjetje pozdravil
naš vzorni sodelavec Brusko, ki
nas je opomnil, da moramo imeti
na delovnem mestu popolno
delovno opremo za varno delo.
Meritve
Ker je pri skrbi za zdravje izjemno
pomembno poznati svoje telo, so
bile zaposlenim v tem tednu na
voljo meritve osnovnih kazalnikov
zdravja. Zdravstveno osebje je
zaposlenim izmerilo krvni pritisk
in krvni sladkor. Na lokaciji v
Mariboru so si na instrumentu
TA-NI-TA izmerili še mišično maso,
maščobno tkivo, indeks telesne
mase, hidracijo telesa, dnevno
porabo kilo kalorij.
Predstavitev programa Svit v Mariboru
V sodelovanju z Nacionalnim
inštitutom za javno zdravje
so nam študenti medicine
predstavili program Svit. Pokazali
so nam maketo debelega
črevesa. Program Svit je
preventivni zdravstveni program,
ki je namenjen preprečevanju in
zgodnjemu odkrivanju raka na
12
debelem črevesu
in danki. Vključuje
moške in ženske v
starosti od 50 do
69 let, in sicer vsaki
dve leti.
ZDRAVJE
ZDRAVJE
Zdrava prehrana
Veliko pozornosti smo namenili
zdravi prehrani. V tednu zdravja so
bili jedilniki za malico pripravljeni
posebej skrbno. Malica je bila
tudi kalorično ovrednotena. Ker
naj bi naš zajtrk vsakodnevno
zajemal 25 odstotkov zaužite
hrane na dan, smo za vse naše
zaposlene pripravili zajtrk.
Organizirali smo ekološko tržnico
s predstavitvijo naravnih izdelkov
za zdravo prehrano zaposlenih in
predavanje na temo »Sladko (R)
gibanje«.
Predavanje Sladko (R) gibanje
Izvedli smo devet delavnic na
temo sladkorja in gibanja, kjer
smo spoznali, koliko prikritega
sladkorja zaužijemo v hrani in
napitkih. Dobili smo nasvete za
zdravo prehrano:
Jejte le toliko hrane, kot je
potrebujete. Jejte tri- do petkrat
na dan, presledek med obroki naj
bo tri do štiri ure.
Vsak obrok naj bi po možnosti
vseboval svežo in kuhano
zelenjavo, sadje in jedi iz
neoluščenih žit in stročnic.
Hrano pripravljajte z malo
maščobe.
Hrano začinite z naravnimi
začimbami in dišavnicami.
Abrazivno zrno – osnova odličnega brusa
V duhu lokalnega delovanja in
vpliva naših aktivnosti na mlado
generacijo smo se odločili,
da v svojo sredino povabimo
gimnazijce šolskega centra
Slovenske Konjice - Zreče.
Namero je vodstvo šole takoj
odlično sprejelo. Zadnji dan
tedna zdravja nas je tako obiskalo
sedem dijakinj in dijakov s
profesorjem kemije. Najprej
smo jim na kratko predstavili
Swatycomet, ogledali so si
predstavitveni film, nato pa smo
jih popeljali v svet abrazivnih
zrn. Teorijo smo podprli z
ogledom razvojnega laboratorija,
predstavitvijo nekaterih
analitskih metod in specifiko
kontrole parametrov vhodnih
materialov. Skupina dijakov si
je z zanimanjem ogledala tudi
del proizvodnje enot Flex in
Fleksibilni brusi. Za popestritev
ob zaključku obiska je bilo tudi
»bližnje srečanje« z električnim
vozilom znamke Peugeot, ki je
ravno ta dan krožil po našem
zreškem dvorišču.
Verjamemo, da to ni bilo zadnje
druženje, kajti njihov interes je
tudi za nas pomemben. Ti dijaki
bodo čez nekaj let strokovnjaki
določenih področij, morda kdo
tudi v naši sredini.
13
ZDRAVJE
ZDRAVJE
Uvajalni seminar za novo zaposlene
Novozaposleni delavci in
delavci, ki prevzemajo nove
aktivnosti in odgovornosti, so se
Odbrušene ideje
Vse sodelavce smo povabili, da v
tem tednu zapišejo tudi kakšno
»odbrušeno idejo«. Idej tokrat
nismo omejili s pravilnikom
MI, ampak smo omogočili
poučili o ravnanju in vedenju v
delovnem razmerju in ravnanju
za doseganje popolne kakovosti
širši pogled na morebitne
spremembe v našem okolju.
Ob razpisu smo namignili, da
si še posebej želimo idej, ki bi
bile vezane na zdravje, varnost
in delovno mesto. Prejeli smo
Čiščenje in urejanje delovnega mesta
V tednu zdravja smo zaposleni
čistili in urejali svoja delovna
mesta.
14
izdelkov in storitev ali pa dopolnili
svoje znanje s tega področja.
nekaj idej, ki jih bomo resno
obravnavali. Obrazec bomo
pustili aktiven,
dodali pa bomo
še napotek, kaj v
tej skupini idej
pričakujemo.
ZDRAVJE
ZDRAVJE
Predavanje o vplivu hrupa
Pooblaščena zdravnica dr.
Aleksandra Kosevski Kolar je
zaposlenim na delovnih mestih
v proizvodnem delu podjetja
Igralne karte spomin
Vsi zaposleni smo prejeli
igralne karte spomin. Igralne
karte spomin Swatycomet
so sestavljene iz 16 ploščic, ki
ponazarjajo Swatycometove
vrednote in izdelke ter poudarjajo
zdravje in varnost na delovnem
pojasnila vpliv hrupa na naše telo
in pomembnost nošenja zaščitne
opreme. V podjetju se zavedamo
vpliva hrupa, zato izvajamo tudi
različne aktivnosti, povezane s
to temo, in skrbimo za ustrezno
zaščitno opremo.
mestu.
V vsakem od nas je delček otroka,
ki rad podoživlja trenutke iz
brezskrbnega otroštva. Želimo,
da ob igranju kart v prostem
času z vašimi najbližjimi preživite
sproščujoč, nasmejan čas.
Letak z razteznimi vajami
Vsi zaposleni smo prejeli letak s
prikazanimi razteznimi vajami na
delovnem mestu in doma (vaje
so razdeljene na posamezne
mišične skupine), da bi raztezanje
vpeljali v vsakodnevno rutino na
delovnem mestu in doma.
15
NOVICE
SWATYCOMET
Natečaj Moja zdrava družina
V podjetju Swatycomet
živimo vrednote poštenost,
zanesljivost, znanje in
strokovnost, odgovornost,
proaktivnost. Vrednoto
odgovornost prepoznamo zelo
široko. Čutimo odgovornost do
narave, odgovornost za zdravje
zaposlenih, zato tudi delujemo
16
odgovorno v duhu naših vrednot.
Vrtce iz Zreč, Loč in Maribora
smo povabili k sodelovanju pri
natečaju, za katerega bi otroci
narisali sliko ali izdelali izdelek,
ki bo ponazarjal zdravo družino.
Vrtci so se odzvali z velikim
veseljem in prinesli čudovite
izdelke, ki so razstavljeni v naših
jedilnicah. Srečanje z otroki je
popestrila naša sodelavka Majda
Labotar s pripovedovanjem
pravljice. Za zaključek so si otroci
z velikim zanimanjem ogledali
viličarja. Za dobro opravljeno delo
smo otroke nagradili z igralnimi
kartami spomin, ki so jih bili zelo
veseli.
NOVICE
SWATYCOMET
Druženje zaposlenih
Druženje zaposlenih je potekalo
v športnem duhu. Dan je bil
obsijan s soncem, kar nas je še
dodatno motiviralo za aktivno
udeležbo. Igrali smo košarko,
namizni nogomet, pikado,
namizni tenis. V sodelovanju z ZD
Slovenske Konjice in Maribor smo
organizirali tečaj nordijske hoje.
električni avtomobil Peugeot – v
sodelovanju z Razvojno agencijo
Savinjske regije. Zaposleni smo
imeli možnost ogleda in kratke
vožnje z avtomobilom. Električni
avtomobil je vzbudil velik interes
med zaposlenimi v podjetju za
testno vožnjo. Razvojni agenciji
se iskreno zahvaljujemo za posojo
avtomobila.
Električni avtomobil
Tudi v našem podjetju smo se
pridružili tednu mobilnosti, ki
je potekal ravno med našim
tednom zdravja. Ob tem dogodku
smo sodelavcem predstavili
17
SWATYCOMET
SMO LJUDJE
Prevzemanje odgovornosti prinaša moč
Vrednota ODGOVORNOST tako kot druge Swatycometove vrednote – znanje
in strokovnost, proaktivnost, zanesljivost, poštenost – deluje kot kompas, po
katerem se ravnamo v vsakdanjih situacijah. Vrednote uravnavajo in usmerjajo
naše vedenje, vplivajo na naše odločitve in način življenja.
Odgovornost je sposobnost
zavestno sprejemati posledice
svojih ravnanj in odločitev.
Naša odgovornost je osebna.
Vsak med nami je odgovoren za
odličnost odnosov, procesov in
rezultatov. Naši kupci pričakujejo
od nas odgovorno ravnanje.
Možnost izbire nalaga odgovornost.
Odgovornost za svoje zdravje,
izobraževanje, kariero, odgovornost
za svoje življenje. Čim več imamo
priložnosti, tem več imamo tudi
odgovornosti.
Ko sprejmete odgovornost, dobite
moč, da neko situacijo razrešite,
dobite zmožnost odzivanja, ne pa
nemoč/obtoževanje/krivdo. Večkrat
pa dajemo svojo moč drugim
(državi, partnerju, staršem, ...), z
upanjem, da bodo rešili vse naše
probleme.
Odgovornosti se v angleščini reče
»responsibility«. Sestavljena je iz
dveh besed »response« in
»ability« (»odziv« in »zmožnost«).
Prevzeti odgovornost za nekaj
pomeni zmožnost odzivanja.
Družbena odgovornost podjetij
(tudi družbena odzivnost, družbeno
delovanje) je delovanje podjetja
v korist podjetja samega in vseh
njegovih deležnikov. Družbena
odgovornost predstavlja dolgoročni
uspeh podjetja. Omogoča
izboljšanje delovne klime in
motivacijo zaposlenih, krepi
poslovno strategijo, predstavlja
konkurenčno prednost, povezuje
deležnike, predstavlja določeno
stopnjo varnosti za investitorje in
hkrati sili podjetja k transparentnosti.
Glavni namen
družbenoodgovornega obnašanja
podjetij je skrb za konkurenčnost
in upoštevanje drugih ter reševanje
okoljskih in družbenih problemov s
ciljem ustvarjanja trajnostne družbe.
S skrbjo za zaposlene podjetje skrbi
za večje zadovoljstvo in posledično
večjo učinkovitost in kakovost
dela. Višji ugled utrjuje poslovne
povezave, zagotavlja zvestobo
kupcev, omogoča kakovostno
dobavno verigo in prinaša nove
poslovne priložnosti.
Vključevanje družbene
odgovornosti v strategijo podjetja
prispeva h konkurenčnemu
položaju, pri tem pa so podjetju
v pomoč osvojeni standardi,
ki dokazujejo raven družbene
ozaveščenosti podjetja, in utrjujejo
blagovno znamko.
Viri:
http://www.zbudise.net/blog/2008/01/skrivnosti-besed-odgovornost/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEbena_odgovornost_podjetij
http://www.blazkos.com/sile-funka.php
KPS
VAJE ZA ZAPESTJE IN SPODNJI DEL ROK
Roko
postavite v
položaj za rokovanje.
Pokrčite prste v dlan.
S palcem naredite 5 velikih
krogov v obeh smereh.
Ponovite z drugo
roko.
18
Dlan
in prste obrnite
proti stropu. Prsti so poravnani in razprti. Zadržite za
5 – 10 sekund. Upognite prste v
členkih. Zadržite za 5 – 10 sekund.
Naredite pest. Zadržite za 5 – 10
sekund. Poravnajte prste.
Ponovite 3 – 5 krat.
Postavite
dlani skupaj,
upognite komolce,naredite
pravi kot v zapestju. Stisnite
levo dlan in prste prosti desni
dlani in prstom. Zadržite za
10 – 15 sekund, nato
popustite. Ponovite
3 – 5 krat.
Objemite levo
roko. Komolec leve roke
naj bo poravnan / iztegnjen.
Počasi obrnite levo zapestje
navzdol, vse dokler ne začutite
raztezanja. Zadržite za 5 – 10
sekund. Ponovite 3 – 5 krat.
Ponovite z drugo roko.
SWATYCOMET
SMO LJUDJE
Služba kakovosti lahko odločilno prispeva k uspešnosti podjetja
Kakovost je skupek značilnosti in značilnih vrednosti izdelka ali storitve glede na njegove sposobnosti, da izpolnjuje
predpisane in predpostavljene zahteve. (DIN 55350)
Management
kakovosti je
zelo zanimivo
in dinamično
področje dela.
Razmere na
trgu se iz dneva
v dan zaostrujejo,
konkurenca se veča, zato se morajo
posamezne organizacije hitro in
učinkovito prilagajat novim izzivom.
Služba kakovosti lahko odločilno
prispeva k uspešnosti podjetja.
Management celovite kakovosti je
skupek organizacijskih sprememb
in orodij, s pomočjo katerih podjetje
konstantno izboljšuje kakovost tako
procesov kot tudi proizvodov. S
tem podjetje izboljšuje in povečuje
uspešnost, pri tem pa mu raste
konkurenčna prednost na trgu.
Podjetje je uspešno, ko si vsak
njegov del prizadeva za dosego istih
ciljev.
Moje ime je Mateja Hočevar, rojena
sem 1981 v Novem mestu. Po
pridobljenem srednješolskem nazivu
»strojni tehnik« sem se odločila za
študij organizacije in managementa,
na katerem sem tudi diplomirala.
V službo managementa kakovosti
podjetja Swatycomet sem prišla letos
septembra po šestih letih delovnih
izkušenj, pretežno na vodstvenem
delovnem mestu oddelka kakovosti
proizvodnega podjetja. Sem
strokovnjakinja za komunikacije in
vzpostavitev sistema kakovosti.
V prostem času se ukvarjam s
fotografijo, zanimajo me tudi
književnost, glasba, kuhanje, estetika,
narava, zgodovina, znanost, šport in
aktualna dogajanja.
Mateja Hočevar
Odgovorno delo za določanje poštenih normativov
Kakovost delovnih
procesov spada
pod okrilje
službe
Management
kakovosti, kamor
spadajo še Kakovost
izdelkov, Kakovost procesov ISO in
Kakovost okolja. Kakovost delovnih
procesov predstavlja centralno
službo za analizo delovnih procesov
v podjetju, kamor pa ne sodi zgolj
normiranje in postavljanje norme.
Prisotni smo tudi na področju
ergonomije delovnih mest, pri
optimiziranju proizvodnje ipd.
Analizo delovnih procesov delimo
na analizo in sintezo. Analiza obsega
razčlenitev delovnega procesa na
elemente različnih velikosti (delovne
operacije, faze dela, prijeme ali gibe)
ter klasifikacijo teh elementov z
vidika človeka, stroja in predmeta
dela. Sinteza pa pomeni razvrstitev
trajanja teh elementov v ustrezne
tipe časov. Čase združujemo skupaj
tako dolgo, da pridemo do časa
naloga oz. naročila.
Analiza delovnih procesov pozna tri
različne čase, ki vplivajo na normo:
1. pripravljalno zaključni čas: čas, ki
je potreben za pripravo delovnega
sredstva
2. predviden čas: čas, ki je potreben za
opravljanje operacije dela
3. dodatni ali razdelilni čas: čas,
ki je neplaniran, a potreben
neproduktiven čas, ki je sestavni del
vsakega normativa.
Normativ ni namenjen zgolj
nagrajevanju neposrednega
proizvodnega dela, temveč
je nepogrešljiv predvsem pri
ekonomiki, planiranju in organizaciji
dela.
Delo lahko razdelimo na dva dela.
Prvi je delo na »terenu«, kar pomeni
najprej ogled delovnega mesta in
nato snemanje časov. Drugi del
pa je vrednotenje tega posnetka v
pisarni, ki je nekoliko manj zanimivo
in dinamično kot delo v proizvodnji,
zahteva pa veliko mero natančnosti
in odgovornosti. Zbiranje podatkov
na delovnem mestu se ne izvaja
samo enkrat, saj je osnovno
pravilo normiranja ponovljivost.
Podatki morajo bit ponovljivi, če jih
želimo uporabljati še kdaj pozneje.
To dosežemo, če so izpolnjene
naslednje zahteve: postopek, v
katerem smo zbirali podatke, mora
biti opisan, razmere, v katerih
zberemo podatke, morajo biti znane,
podatki pa morajo biti zbrani z
zahtevano natančnostjo.
Z analizo delovnih procesov
imam več kot osem let delovnih
izkušenj. Večina ljudi sprejema
normativ kot nekaj nepotrebnega,
obremenjujočega, a v današnjih
časih je normativ tako za delavca kot
za delodajalca nujno potreben. Zato
bomo skrbeli, da bomo dosledno
upoštevali vse kriterije, ki so potrebni
za določitev poštenega normativa. In
ravno zato je delo analitika zanimivo,
odgovorno, natančno, razgibano in
polno novih izzivov, ki jih v podjetju
Swatycomet nikoli ne zmanjka.
Sem Matej Žvajkar in prihajam iz
Maribora. Star sem 36 let, po izobrazbi
sem diplomiran inženir tekstilne
tehnologije. Svoj prosti čas zapolnim
z rekreacijo, kot je kolesarstvo,
pohodništvo, tek, badminton,
rolanje,… Vedno poskušam doseči
nekaj novega, višjega, dati vse od sebe
in se držati načela »never give up«
(nikoli ne obupaj).
Matej Žvajkar
19
PRODAJA
SE PREDSTAVI
Predstavitev referata 14
Referat tvoriva Danilo Goričan in Boštjan Ravnjak. Od začetka 2014 deluje kot združen referat, nastal iz referata 29
(Goričan) in nekdanjega referata 14 (Ravnjak). Letni cilj je 1,35 milijona evrov prodaje in je ob močnem finišu še morebiti
dosegljiv. Geografsko pokrivava Avstrijo, Nemčijo, Švico, Španijo, Portugalsko, Grčijo in še nekatere druge države.
Produktno je asortiman referata širok,
razen OOM in mrežic prodajava skoraj
vse produktne skupine Swatycometa.
Poudarek je seveda na proizvodih
SPE IBO in na blagovnih znamkah Ice
spring in Hyperflute. Na nemškem
trgu skupaj s partnerjem obdelujemo
največje in svetovno najbolj
renomirane proizvajalce vzmeti za
nemško avtomobilsko industrijo. Oba
sva zadolžena za tehnično podporo
kupcem, tako da sva navzoča
pri številnih testih pri končnih
uporabnikih. Precej je sejemskih
aktivnosti, primarno na nemškem
trgu. Prav tako sama opravljava vsak
za svoje kupce večino t. i. aktivnosti
»back office«, še tako zahtevnega
kupca, pri odpremah nama pomaga
Polona Vrhovnik z domačega
trga. Delitev in način dela sta torej
nekoliko drugačna kot v drugih
referatih. Z določenimi procesnimi
optimizacijami nama je uspelo, da
tako »obvladujeva« približno 70
kupcev.
Moto referata je: S sodelovanjem in
dobro tehnično podporo osvojimo še
tako zahtevnega kupca.
Danilo Goričan in Boštjan Ravnjak
Počitnice na Rogli
Poletje je za nami, prišla je jesen in čas je, da razmišljamo, kje bomo uživali v zimskih radostih. Ena od možnosti je tudi
Rogla, kjer imamo naše počitniške hišice.
Prijave za letošnje koriščenje
objektov na Rogli bomo zbirali od
srede, 10. oktobra 2014. Prijave
zbira v Zrečah Dušica Založnik, v
Mariboru pa Bernarda Damjan. Pri
njiju dobite tudi prijavnice. V obrazec
je potrebno vnesti ime in priimek
koristnika, ime in priimek vseh
uporabnikov, EMŠO, naslov stalnega
prebivališča, kraj rojstva in številko
osebnega dokumenta, željen objekt
in termin koriščenja ter morebitne
želje in pripombe. Vsak objekt lahko
koristi največ pet oseb. Stroške
poravnate na blagajni z gotovino
ob prevzemu napotnice in ključev
oziroma z odtegljajem pri plači v
enem ali dveh obrokih.
Termini:
božično-novoletni prazniki
od 25. 12. 2014
od 29. 12. 2014
do 29. 12. 2014
do 1. 1. 2015
Ostali termini:
Za vse termine izven novoletnih
praznikov in šolskih počitnic bodo
rezervacijo možne vse do zasedbe
vseh zmogljivosti.
Za vse termine v času zimske sezone
se lahko prijavite s prijavnico po
v času šolskih počitnic
od 14. 2. 2015
od 18. 2. 2015
sistemu “kdo bo prej”. Najkrajši čas
najema v času šolskih počitnic je
celoten objavljen termin, izven tega
pa najmanj tri nočitve. Menjave
so vedno na prvi in zadnji datum
razpisanega termina, ob 17. uri.
Hkrati lahko oddate tudi prijavnico za
do 18. 2. 2015
do 22. 2. 2015
čas zimskih počitnic, ki so za Zreče
in Maribor od 16. do 20. 2. 2015.
V primeru prevelikega števila
prijavljenih bomo izločili tiste, ki so
objekte koristili za lanske praznike,
ali pa bomo izvedli žrebanje in nato
točno določili koristnike objektov.
Cena najema apartmaja na dan:
božično-novoletni termin
COMET 1 in 2
COMET 3 in 4
20
55 EUR
52 EUR
vsi ostali termini
COMET 1 in 2
COMET 3 in 4
38 EUR
35 EUR
Swatycomet med nagrajenci MANAGEMENT
za najbolj inovativna podjetja
IDEJ
Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru dneva inovativnosti, ki je potekal
17. septembra na Brdu pri Kranju, letos znova podelila nacionalna priznanja
za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih
zavodih. Sedem zlatih, 28 srebrnih in 8 bronastih priznanj je rezultat
nacionalnega finala, v katerem je na regionalni ravni sodelovalo preko 160
inovacij in preko 500 inovatorjev. Swatycomet je prejel srebrno priznanje za
lamelni brusni disk Skorpio Angled ®.
Priznanje za najboljše inovacije
na nacionalni ravni Gospodarske
zbornice Slovenije (GZS)
predstavlja najvišje priznanje
inovativnim dosežkom slovenskih
podjetij in s tem promocijo
inovativnosti v Sloveniji. V zadnjih
12 letih so v celotni Sloveniji
nagradili prek 6.000 inovatorjev
in prek 2.000 inovacij ter na
nacionalni ravni z letošnjimi vred
podelili 86 zlatih priznanj. Sicer
se je letos za zlata, srebrna in
bronasta priznanja potegovalo
43 najboljših inovacij iz 13 regij.
GZS je nagradila tudi najboljšo
inovacijo leta po izboru javnosti.
Število in kakovost prijavljenih in
nagrajenih inovacij dokazujeta,
da ima Slovenija velik inovatorski
potencial, ki je pomemben tudi
za nadaljnji razvoj slovenskega
gospodarstva. Slavnostna
govornika na svečanem dogodku
sta bila mag. Samo Hribar Milič,
predsednik GZS, in Peter Olesen,
predsednik Evropskega inštituta
za inovacije in tehnologijo.
Že v dopoldanskem času je v
sklopu dneva inovativnosti in
Priznanje za Swatycomet je
prišlo v pravem času. V tednu, ki
smo ga v Swatycometu posvetili
fizičnemu zdravju in zdravemu
duhu v zdravem telesu. Skrb
za zdravje je širok pojem, ki
mora zajemati celovit pogled
na vse dejavnike, ki vplivajo
na nas in naše delo. Pri tem je
zelo pomembna tudi svoboda
ustvarjanja, brez katere ni
kreativnosti.
konference o prenosu tehnologij
potekal dogodek z naslovom
Mednarodna razvojna partnerstva,
na katerem je bila razprava o
oblikovanju in ovrednotenju
intelektualne lastnine, financiranju
inovacij ter iskanju mednarodnih
partnerjev, kupcev in investitorjev.
Ekipi Swatycometovih inovatorjev,
v sestavi Venčeslav Jakop, Bogo
Gošnjak, Mitja Stopar, Martin
Matul, Branko Flis in Štefan
Črešnar, za osvojeno srebrno
priznanje iskreno čestitamo. Hkrati
je to spodbuda vsem drugim
sodelavcem, da tudi v prihodnje
na podoben način ustvarjamo
in živimo spremembe, novosti in
tlakujemo stabilno prihodnost.
Iva Mlinšek Lešnik
Venčeslav Jakop prevzema priznanje.
Jutro po prejemu
nagrade, med sodelavci
dopoldanske ekipe
enote Fleksibilni brusi.
Skupinska fotografija najbolj inovativnih.
21
IT
KOTIČEK
Nov proizvodni informacijski sistem v Flexu
Zadnja tri leta se v oddelku IT
intenzivno ukvarjamo s prenovo
proizvodnega informacijskega sistema
(PIS). Poskusni zajec je bila enota
Keramika in Bakelit. Nato smo novi PIS
uvedli še v enoti Fleksibilni brusi.
Lansko jesen smo začeli prenovo v
naši največji enoti Flex. Zaradi potreb
po tehnološki in vsebinski prenovi
obstoječega PIS-a na alfi smo ga v
letošnjem letu prenovili in ga skoraj
v celoti uvedli v uporabo. Sistem je
v celoti integriran v sistem ERP Kopa
in deluje na enakih osnovah kot že
uvedena sistema v Keramiki in Bakelitu
ter v Fleksibilnih brusih.
Odpravili smo pomanjkljivosti starega
sistema in dodali nove funkcionalnosti.
Navzven so spremembe najbolj
opazne pri videzu programov, ki so
sedaj v grafični obliki, in pri tiskanju
dokumentov, po novem se tiskajo na
laserskih tiskalnikih. Znotraj PIS-a pa
je bilo treba napisati ogromno novih
programskih kod, zagotoviti prenose
podatkov med novim in starim
sistemom, saj sta oba sistema med
uvajanjem morala delovat hkrati in
nemoteno.
Uspešna uvedba novega sistema
je plod zelo dobrega sodelovanja
z uporabniki v PE Flex (vodstvo
enote, tehnologija, priprava dela,
proizvodnja).
PIS od zunaj (konkretno: zaslonska slika iz modula Spremljanje proizvodnje)
PIS od znotraj (konkretno: programska funkcija, ki za posamezni ident poišče podatek o njegovi kakovosti in
dimenziji)
Naslednja postaja za prenovo PIS-a
je enota Superabrazivi. Delo smo že
začeli. Načrtujemo, da bomo nalogo
uspešno zaključili do konca letošnjega
leta. V naslednjem letu nas čakata še
enoti Tehnične tkanine in Magnezit.
S tem bomo PIS prenovili v celotnem
podjetju.
VAJE ZA
ZAPESTJE
Počasi
pokrčite zapestje
iz ene strani na drugo
stran. Zadržite za 5 – 10
sekund. Ponovite
3 – 5 krat.
22
Miran Žgank, Fric Venko
Postavite
roke v položaj za
rokovanje. Počasi obrnite
dlani navzdol, vse dokler ne
začutite raztezanja. Zadržite za
5 – 10 sekund. Ponovite 3 – 5 krat.
Ponovite z drugo roko.
Dlan obrnite navzgor, vse
dokler ne začutite
raztezanja.
Objemite levo
roko. Komolec leve roke
naj bo poravnan / iztegnjen.
Počasi obrnite levo zapestje
navzgor, vse dokler ne začutite
raztezanja. Zadržite za 5 – 10
sekund. Ponovite 3 – 5 krat.
Ponovite z drugo roko.
KULTURA
KULTURA
Kulturno dogajanje v Zrečah
Ker je veliko naših zaposlenih, njihovih otrok in tudi vnukov prestopalo
prag zreške šole in imajo nanjo lepe spomine, nam je v veselje, da lahko
predstavimo dogajanje ob praznovanju 200-letnice šolstva v Zrečah. Fotografija
stare šole bo nekaterim vzbudila spomine na otroštvo, drugim bo vzbudila
ponos, da so se v njej naučili brati, pisati in računati ter potem postali
tisto, kar so si želeli. Vsi pa se nam lahko pridružite na prireditvah, ki bodo
organizirane v ta namen.
“Le kje se jaz učim”
Letošnja jesenska ponudba, vsaj
kar se tiče kulture v občini Zreče,
bo zelo bogata in predvsem zelo
raznolika. Poleg tradicionalnih
prireditev, med njimi je tudi začetek
literarnih večerov v Skomarski hiši,
bo letošnja jesen v znamenju dveh
velikih in odmevnih dogodkov.
Najprej je to začetek celoletnega
praznovanja ob 200-letnici šolstva
na Zreškem in potem še odprtje
drugega dela Velike evropske
kulturne poti svetega Martina, ki se
začne v Zrečah.
tokrat pri programu
nismo mogli mimo
našega Jurija
Vodovnika, saj
smo si pri njem
izposodili
slogan za to
jubilejno leto, ki
se glasi »Le kje
se jaz učim«, in
tudi naslove
nekaterih prireditev. Ob koncu
jubilejnega leta bodo organizatorji
izdali tudi zbornik o zgodovini šol v
Občini Zreče.
Tako se je v svoji pesmi spraševal
tudi naš uka željni in hudomušni
ljudski pesnik Jurij Vodovnik, ki je
verze zapisoval včasih kar na kos
lesa, ker papirja ni bilo v izobilju.
Šola Zreče
Leta 2015 bo minilo 200 let od
trenutka, ko so v Zrečah otroci
prvič sedli v šolske klopi. Ta tako
pomembna obletnica si seveda
zasluži posebno praznovanje.
Zaradi tega je organizacijski odbor
za to praznovanje pripravil kar 20
pomembnih dogodkov. Poleg
predavanj o zgodovini šolstva in
o aktualnih temah današnjega
šolstva bodo tudi drugi dogodki
posvečeni spominu na začetke
šolstva na Zreškem. Seveda tudi
Odprtje drugega dela Velike evropske kulturne poti svetega Martina
Konec septembra bo v
Zrečah pomemben dogodek
mednarodnih dimenzij, saj
bo po drugem znanstvenem
simpoziju, ki bo v Mariboru v
Pokrajinskem muzeju Maribor, še
slovesno odprtje drugega dela te
znamenite poti svetega Martina.
Leta 2005 je namreč Svet Evrope
ustanovil Veliko evropsko kulturno
pot svetega Martina, ki vodi od
njegovega rojstnega kraja na
Madžarskem (Sombathel) do Toura
v Franciji. Pot je dolga 2.500 km in
povezuje kraje, v katerih je cerkev
svetega Martina in je namenjena
vsem tistim, ki radi potujejo,
spoznavajo kulturno dediščino in
najdejo navdih v delih tega tako
znanega svetnika. Predvsem je
mišljen znameniti dogodek, ko je
še kot rimski vojak prezeblemu
beraču podaril polovico svojega
vojaškega plašča. Namen poti je
torej povezovati evropske narode
v duhu vzajemne solidarnosti in
bogastva v različnosti kultur.
Majda Labotar, Martin Mrzdovnik
23
ŠRD
SWATYCOMET
Badminton
Igranje badmintona v športni
dvorani v Slovenskih Konjicah
smo začeli 19. septembra. Igramo
ob četrtkih od 16. do 18. ure.
Sezona traja do 30. aprila 2015.
Na razpolago imamo 3 igrišča.
Naenkrat lahko igra 12 igralcev.
Vabim vas, da se nam pridružite
pri igranju te zelo zanimive in
dinamične igre. Posebej vabimo
nove člane, tudi začetnike. Z
veseljem vam bomo predstavili
to igro.
Info Jani Škof, 03 7575 240, jani.
[email protected]
Začenja se nova sezona
delovanja športnih sekcij
Tenis Maribor
Počasi se zaključuje sezona
igranja tenisa na prostem.
Kljub slabemu vremenu nam
uspeva igrati v večini terminov.
Termini so ob sredah od 16. do
18. ure in ob petkih od 17. do
19. ure na igriščih Športnega
društva v Zrkovcih. Do konca
sezone je približno še mesec in
pol igranja, zato vas vabim, da
izkoristimo še kakšen lep dan za
igranje tenisa.
Zimsko sezono bomo znova
organizirali skupaj z zreškim
delom sekcije v Slovenski Bistrici.
Za termin se dogovarja Marjan
Gruden.
Info Branko Pigac, 02 3331720,
[email protected]
igranju tenisa na odprtem.
Rezervirane termine v
Športnem parku v Slovenskih
Konjicah (ponedeljek in četrtek
od 18. do 19.30) smo kot po
tekočem traku odpovedovali
zaradi kislega in deževnega
vremena in ne verjamem, da bo
izkoristek presegel 60 odstotkov.
Kljub nekoliko zmanjšanem
številu članov sekcije smo bili
dokaj aktivni, ko nam je vreme to
dopuščalo.
Načrtovali smo izvedbo osvežilnih
tečajev za nove člane, s katerimi
se že dlje časa pogovarjamo, toda
vreme nam ni šlo na roko in smo
dogodek morali prestavit. Upam,
da bomo izpad nadoknadili po
zimi, spet planiramo kombiniran
najem s kolegi iz Maribora, in sicer
dvorano v Slovenski Bistrici.
Info Marjan Grudn, 03 7575238,
[email protected]
Bowling
Od ponedeljka ali torka, 3. ali
4. novembra, bo po poletnem
premoru aktivna sekcija bowlinga.
Igrali bomo na stari lokaciji, v
Tenis Zreče
Bowling centru Strike na Teznu v
Letos nas je vreme zelo razočaralo
Mariboru.
in nam pošteno zagodlo pri
Rezervirano imamo eno stezo, na
kateri lahko igra največ 5 igralcev.
Igralo se bo od 17. do 19. ure.
Želim, da se nas čim več aktivno
Joga
vključi v sekcijo, kajti družimo se
novo, zato ponovno vabljeni vsi
Sekcija Joga je začela delovati
v zelo prijetnem vzdušju, kjer ne
letos malce prej, že 1. septembra, zainteresirani, da se včlanite do 1.
manjka smeha in zabave.
oktobra.
ko smo se udeležili brezplačnih
Info Boris Valdhuber, 02 3331 730,
prikazov različnih skupinskih vaj v Vadbe s kartami ŠRD bomo začeli
041 582 850, [email protected]
predvidoma po 10. oktobru, po
telovadnici Term Zreče. Vadbe je
swatycomet.si
naslednjem razporedu:
že možno obiskovati.
Info Marta Naglič, 03 757 55 03,
Ker imamo pri ŠRD urejeno
Rekreacija Zreče
[email protected]
sofinanciranje nakupa kart, v
V oktobru začenjamo rekreacijo
sekcijo vpisujemo vsako leto na
za vse zaposlene v športni
dvorani OŠ Zreče. Rezervirano
ura/dan
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
imamo srednjo tretjino nove
telovadnice, vsako sredo od 20.30
17.30–18.30
/
BOOTCAMP
/
/
/
do 22. ure. Zgodnejši termini na
18.30–19.30
ZUMBA
BOOTCAMP
ZUMBA
/
BOOTCAMP
žalost niso možni. Igrali bomo
19.45–20.45
ZUMBA PLUS
JOGA
ZUMBA PLUS
JOGA
BOOTCAMP
košarko, namizni tenis, nogomet
ali odbojko, kar pač si bo želela
večina prisotnih.
NOVO: Letos bomo vadbo Pilates obiskovali v centru zdravja
Info Vili Potočnik, 03 7575 351, vili.
NIKOLINA v Zrečah.
[email protected]
24
ŠRD
Pohodništvo
Letos smo planirali 8 pohodov od
maja do septembra. Pomlad in
poletje nam nista bila naklonjena,
saj je prepogosto deževalo. Kljub
veliki želji in spremembah terminov
smo morali naš tradicionalni
dvodnevni pohod, ki je bil planiran
na najvišji vrh v Karavankah Stol,
odpovedati. Opravili smo naslednje
pohode:
- pohod na Stolpnik v soboto, 24.
maja: 9 udeležencev
- pohod na Golek v okviru
športnega piknika ŠRD v soboto,
31. maja: 30 udeležencev
- pohod na Kalvarijo in Piramido
v Mariboru v soboto, 7. junija: 9
udeležencev
- pohod na Košenjak, najvišji
vrh Kozjaka, v soboto, 21. junija:
8 udeležencev
- pohod na Savinjsko sedlo:
11 udeležencev. Glede na dejstvo,
da smo se tega pohoda udeležili
sami zelo izkušeni planinci, nas je
9 osvojilo Mrzlo Goro, 2.203 m. Ta
pohod je bil nekaj posebnega. Pot
SWATYCOMET
je zelo zahtevna in krušljiva. Precej
je plezanja na nezavarovani steni,
kar je bilo zelo adrenalinsko. Za leto
2015 bomo tudi načrtovali eno turo
po zelo zahtevni poti.
Še vedno upamo, da nam bo jesen
vremensko bolj naklonjena. Zaradi
tega načrtujemo še pohod na
Nanos, 1. ali 2. soboto v oktobru.
Vabimo vas, da se udeležite tega
pohoda v čim večjem številu.
Info Jani Škof, 03 7575 240, [email protected]
swatycomet.si
Subvencioniranje smučarskih kart
Športno rekreativno društvo
SWATYCOMET vsem svojim članom z
delnim subvencioniranjem omogoča
nakup dnevnih in sezonskih
smučarskih vozovnic po nižjih cenah.
Za člane, ki so v lanskem letu kupili
sezonsko vozovnico za 99 evrov, ki
omogoča smučanje med tednom,
smo že v začetku septembra
razpisali zbiranje prijav, saj se razpis
konča konec septembra. Karto bo
možno kupiti za 77 evrov.
Naročila kart so možna pri članih IO
ŠRD: Marjanu Zagomilšku (Zreče),
Borisu Valdhuberju (Maribor) in pri
Marti Naglič (Loče).
Za vse druge pa bomo ponovno
razpisali subvencioniranje
smučarskih vozovnic za Roglo
oz. Krvavec v oktobru. Če se bo
do takrat že uredil status smučišč
na Mariborskem Pohorju, bomo
članom omogočili subvencioniran
nakup kart tudi tam.
ki letos pade točno na dan sv.
Miklavža, to je 6. december.
Turnir načrtujemo v športni dvorani
Zreče. O vseh podrobnostih vas
bomo obveščali z obvestili na
oglasnih deskah.
IO ŠRD
Napovednik
Tudi letos bomo organizirali zimski
dvoranski športni turnir ali kot
ga imenujemo Miklavžev turnir,
IO ŠRD
25
MOJA
MISEL
Pravila vedenja
MOJA MISEL
Kako skrbimo za svoje
zdravje?
ANDREJA ZALOŽNIK,
Flex
JELKA DRAGIČ,
Tehnične tkanine
Za svoje zdravje skrbimo že pri prehrani. Doma
skrbim, da je naš jedilnik raznovrsten. Zajtrk je
obvezen, malico v službi včasih zamenjam za
kaj lažjega. Naše kosilo ni vedno pripravljeno
iz mesa, večerja pa je bolj lahka. Med obroki
pojemo kakšno sadje ali jogurt.
Kolikor nam zdravje dopušča, za rekreacijo
odidemo na sprehod ali na izlet, kakšen dan tudi
v toplice. Da nam ne zmanjka kondicije, skrbita
tudi vnukinji, predvsem najmlajša, ki ji energije
nikoli ne zmanjka.
Pregovor pravi, da jabolko na dan prežene
zdravnika stran. Tako preprosto vendarle ni. Ker
se dobro zdravje začne pri pravilni prehrani,
skušam v jedilnik naše družine vnesti domače
kmečke jedi in tudi jedi iz zelenjave, ki jo sama
pridelam na vrtu. Bel kruh je zamenjal črn,
namesto sladkih pijač pa pijem vodo. Meni in
tudi sodelavcem bi zelo ustrezalo, da bi si lahko
tudi v naši jedilnici pri malici natočili lonček vode
namesto čaja ali kave.
Velik korak naprej v skrbi za svoje zdravje sem
naredila, ko sem se odločila za rekreacijo,
kot sta fitnes in nordijska hoja. Pogrešam že
nekdaj prakticirano nekajminutno telovadbo na
delovnem mestu, ki je razbila monotonost gibov
pri delu.
Seveda pa poskušam, da je skoraj vsak moj dan
napolnjen z veseljem, optimizmom, probleme
rešujem, če je le mogoče, sproti in pomagam
tistim, ki si zaradi »drobnih« nesporazumov
kvarijo svoje duševno zdravje. Vsekakor pa
sem vesela, da je v Swatycometu zdravje ena
od velikih vrlin in da nas tudi vzpodbujajo pri
uresničitvi naše želje: delati zdravi in zadovoljni.
DEJAN POSTRUŽNIK,
Vzdrževanje Maribor
26
Osnovna pravila vedenja:
- pozdravljam ter vedno
uporabljam besedi hvala in
prosim,
- sem prijazen do sodelavcev,
- spoštujem vse sodelavce, jih
primerno naslavljam,
- sem pozitivno in optimistično
razpoložen,
- sem dober poslušalec,
- sem pripravljen pojasnjevat z
argumenti,
- upoštevam potrebe svojih
sodelavcev,
- kritike izrekam osebno (na štiri
oči),
- dosledno upoštevam
dogovorjeno,
- skrbim za osebno higieno,
higieno garderob in toaletnih
prostorov,
- ravnam kot dober gospodar,
- prenašam znanje na nove
sodelavce,
- s svojim primernim ravnanjem
sem vzor drugim.
• ZNANJE in
S T R O KO V N O S T
Knowledge and Professionalism
BORUT BAUMAN,
Superabrazivi
Že od leta 1999 hodim dvakrat tedensko na
Pohorje, včasih sam, včasih s sodelavci. Občasno
tudi intervalno tečem, kolikor mi dopušča čas,
saj imam dva otroka. Sem iz Hoč in se občasno
povzpnem na bližnje hribe in vrhove, kot so
Križna kapela in ture do Bellevueja, npr. Modra
pot, ki pa je dokaj naporna. Za dobro zdravje
uživam mešano hrano z veliko sadja in zelenjave,
meso pa nekajkrat tedensko.
• POŠTENOST
dn
re
moje v
Prihajam s kmetije na deželi, zato jem pretežno
domačo in nepredelano hrano, katere izvor dobro
poznam, zato ne posvečam pozornosti kalorijam
in posebni dodatni zdravi hrani. Hitre hrane
skoraj nikoli ne uživam, si pa občasno privoščim
kakšen posladek, predvsem čokolado.
Ker je moje delo terensko, imam veliko gibanja
že v službi. V svojem prostem času, ki ga je vedno
premalo, hodim na sprehode. Ob vikendih s
prijatelji igram nogomet, v poletnih mesecih pa
veliko plavam in smučam na vodi.
Pravila vedenja veljajo v našem
podjetju, na poslovnih srečanjih,
obiskih, usposabljanjih, na
prireditvah zunaj družbe, kamor
so zaposleni napoteni kot
predstavniki družbe, veljajo pa tudi
na organiziranih prireditvah, ki jih
organizira naše podjetje za svoje
sodelavce.
Integrity
• ZANESL JIVOST
Reliability
• ODGOVORNOST
Responsibility
• P R OA K T I V N O S T
o tP r o a c t i v i t y
e my values
NAGRADNA KRIŽANKA
TONA
VRSTA
SOLATE
STANJE
DORASLEGA
ČLOVEKA
ŽENSKO
IME
MESTO NA
DOLENJSKEM
PLIN
POLIMER
V REDU,
VELJA
HERCEGOVEC
INDIJANSKO
PLEME
NOVITETA
KALIJ
TRETJA
NEZNANKA
VIKTOR
CESAR
ŠPANSKI
MOŠKI
SPOLNIK
UNČA
(ANGL.)
OSLOV
GLAS
OKRAJŠAVA
ZA SEVER
VODIK
SIMBOL
ZA TOK
LETO
ŽARA
FRANCOSKI
PISATELJ IN
FILOZOF
JEAN PAUL
ODDELEK V
BOLNIŠNICI
AMERIŠKI
IGRALEC
CLINT
RT V
ŠPANIJI
REPUBLIKA
SLOVENIJA
SILICIJ
KARL
LIEBKNECHT
GEOMETRIJSKI
LIK
RIBONUKLEINSKA
KISLINA
TRITIJ
AMERIŠKA
ZVEZNA
DRŽAVA
VRSTA
ŽITA
ŠPANSKO
VINO
PLOČNIK
ZNAMENITA
UNIVERZA
V ZDA
POGAN
PASCAL
CEZIJ
RIMSKA
ŠTEVILKA
100
ROMUNSKI
POLITIK
ANGLEŠKA
ROCK
SKUPINA
AMPER
MLADINSKA
KNJIGA
VOJISLAV
SIMIĆ
KISIK
NEKD. ITAL.
KAMIONI
SLOVENSKI
SKLADATELJ
VILKO
25. ČRKA
ABECEDE
ELKTRIČNA
POLJSKA
JAKOST
REDKA
KOVINA
OKRAJŠAVA
ZA TENOR
JANEŽ
(LATIN.)
ZEMLJIŠKA
KNJIGA
REŠITEV
JAPONSKI
POLITIK
NIKALNICA
MEGA
WATT
EDVARD
OVEN
VAS PRI
TOLMINU
ZNAMKA
KOREJSKIH
AVTOMOBILOV
KELVIN
MESTO
V IRANU
TEBE
LOUIS
NEEL
SOMERSKA
BOGINJA
ZEMLJE
KRATICA
ZA
TELEVIZIJO
RDEČI
KRIŽ
PEIVRŽENEC
TOTALITARIZMA
PTICA
SEVERNIH
MORIJ
SLOVENSKI
PRAVNIK
REŠITEV KRIŽANKE
(prepisano geslo s kuponom) nam,
najkasneje do 1. decembra 2014,
pošljite v zaprti kuverti.
V kupon spodaj, dopišite vaše osebne podatke:
Kuverto lahko oddate osebno v službi IT (Majdi
Labotar) ali pa pošljete po pošti na naslov:
SWATYCOMET d.o.o., »Za interno glasilo«,
Tovarniška 5, 3214 Zreče.
NAGRADA: igrače za otroke
Ime in Priimek
Enota (zaposleni) ali domač naslov (upokojenci):
Kupon
oktober 2014
18. NAGRADNA KRIŽANKA
VOLT
Nagrajenci nagradne križanke iz prejšnje številke so:
1. Aleš Kuhar, Celjska c. 48, Rogatec
2. Maja Gorjanc, Ecopack
3. Ludvik Vidmar, Loška Gora 37, Zreče
Za prevzem nagrade je obvezna predhodna
najava pri Dušici Založnik (int. 332).
Želimo vam obilo zabave pri reševanju križanke
in srečo pri žrebanju.
Uredniški odbor
moj swatycomet
GLASILO POSLOVNEGA
SISTEMA SWATYCOMET
Čestitke sodelavcem za
nacionalno srebrno priznanje za
inovacijo Skorpio Angled!
● Teden zdravja ● Odgovornost ● Me
alnica ● Nagrajena intivnost ● GA Extra
Avtomatizacija K1 ● Polfleksibilna brusna
ošča ● Nov PIS v Flexu ● Aktualnost –